Centrum Symulacji Medycznych

  • 01/06/2016

    Centrum symulacji – centrum doskonalenia

    Dzięki tej inwestycji studenci Wydziału Nauk Medycznych UWM zanim przystąpią do łóżek pacjentów, będą mogli wszystkie czynności medyczne przećwiczyć na fantomach i w symulatorach w warunkach odpowiadających prawdziwym.