centrum symuacji medycznych

  • otwarcie CSM UWM – październik 2017 r.
    19/04/2021

    Prawdziwe zmartwienie centrów symulacji

    Co spędza sen z powiek szefów centów symulacji medycznych działających przy polskich uczelniach? COVID-19? Nie, zmartwienie skąd wziąć pieniądze na ich funkcjonowanie po zakończeniu projektów, dzięki którym powstały i funkcjonują.