Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

  • Rozmowa z prorektorem Przyborowskim przy stole
    27/10/2017

    Z Syberii do Kortowa

    Praktyczne poznawanie języka polskiego oraz rozpoznanie możliwości współpracy. To cel, który z dalekiego Nowosybirska przywiódł do Kortowa rosyjskich studentów.