Bolonia

  • nagrodzony plakat na biennale w Peru
    09/08/2021

    Lato sukcesów artystycznych

    Artyści z Instytutu Sztuk Pięknych UWM mocno zaznaczają swą obecność na międzynarodowych wystawach. Prace dr. Jarosława Bujnego, grafika i wykładowcy można oglądać na biennale wzornictwa w Peru oraz wystawie plakatów we Włoszech.