Bogdan Włodarczyk

  • prelegenci na konferencji naukowej
    30/11/2021

    Pracuj zespołowo i myśl krytycznie

    Sto siedemdziesiąt dziewięć firm z sześciu europejskich krajów przebadali pod kątem umiejętności miękkich uczestnicy projektu UNIFORS, czyli Universities for Future Work Skills 2020. Ustalali w ten sposób, które kompetencje są najbardziej potrzebne na europejskim rynku pracy.