BioG-NET

  • 27/02/2020

    Małe okrzemki wielką szansą gospodarki jutra

    Opatrunki na rany z biokrzemionki i srebra? Czy gospodarka przyszłości opierać się będzie na biokompozytach? Naukowcy z UWM rozpoczynają nowatorskie badania nad wykorzystaniem surowców organicznych w rolnictwie i przemyśle.