Bari

  • Delegacja olsztyńska i władze uniwersytetu w Bari
    06/09/2017

    Nowe pola do współpracy

    Zacieśnienie i rozszerzenie współpracy to główny cel wizyty na Uniwersytecie im. Aldo Moro w Bari we Włoszech prof. Ryszarda Góreckiego, rektora UWM; prof. Jerzego Przyborowskiego, prorektora ds. kształcenia i studentów oraz prof. Jerzego Jaroszewskiego, prorektora ds. nauki