prof. Andrzej Krankowski

  • prof. Andrzej Krankowski z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM.
    26/04/2019

    LOFAR bada informacje zakodowane w falach radiowych

    Europejscy naukowcy zrzeszeni w sieci LOFAR opracowali algorytm do obrazowania piorunów i opublikowali go 17 kwietnia w tygodniku „Nature”. Współautorem tej publikacji jest prof. Andrzej Krankowski z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM.