Plan zajęć semestr zimowy

Poniżej znajdują się opisy do planu zajęć stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickiego 2018/ 19

(sala sportowa w Kortowie, w siłowni nad Kortówką, na Pływalni Uniwewrsyteckiej oraz przy ul. Żołnierskiej)

Zapisy odbywać się będą przez stronę: ul.uwm.edu.pl

Wykaz zajęć z wychowania fizycznego w hali sportowej przy ul. Prawocheńskiego 7 w Kortowie

Semestr zimowy 2018/2019

Poniedziałek

Godz. 945- 1115, 1130-1300, 1315- 1445 : Gr. 1, 2, 3 (limit 23 osoby)  mgr Jerzy Daniluk: w-f ogólny ( piłka siatkowa, siłownia, tenis stołowy, koszykówka.)

Godz. 800-930, 945- 1115, 1130-1300 : Gr. 4, 5, 6   (limit 23 osoby) -mgr Marek Roguski: w-f ogólny ( piłka siatkowa, siłownia, tenis stołowy, koszykówka.)

Wtorek

Godz. 800-930, 1130-1300, 1315- 1445 : Gr. 7, 8, 9 (limit 23 osoby)   mgr Marek Roguski: w-f ogólny ( piłka siatkowa, siłownia, tenis stołowy, koszykówka.)

Godz.1130-1300, 1315-1445 : Gr. 10, 11  (limit 23 osoby) mgr Ewa Orłowska: w-f ogólny( aerobic, siłownia, tenis stołowy,  gry sportowe)

Środa

Godz. 800-930, 945- 1115, 1130-1300, 1315-1445: Gr. 12, 13, 14, 15 (limit 23 osoby)- mgr Andrzej Długosz  : w-f ogólny (  piłka

                                                                                                                                    siatkowa,     siłownia, tenis stołowy, koszykówka.)

Godz. 800-930, 945- 1115, 1130-1300: Gr. 16, 17, 18, (limit 23 osoby)- mgr Grzegorz Konecko : w-f ogólny (  piłka siatkowa, siłownia,

                                                                                                                                  tenis stołowy, koszykówka.)

Czwartek

Godz. 800-930, 1130-1300, 1315- 1445: Gr. 19, 20, 21 (limit 23 osoby) dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż: w-f ogólny(piłka siatkowa, siłownia,

                                                                                                               tenis stołowy, koszykówka )

Piątek

Godz. 800-930, 945- 1115, 1130-1300: Gr. 22, 23, 24 (limit 23 osoby) mgr Grzegorz Konecko: w-f ogólny(piłka siatkowa, siłownia, tenis stołowy,

                                                                                                             koszykówka )

 

Wykaz zajęć z wychowania fizycznego w sali nad „Kortówką” przy ul.Kanafojskiego 5

 

Semestr zimowy 2018/2019

 

Kolorem czerwonym zaznaczono zajęcia tylko dla osób ze zwolnieniami lekarskimi!

Poniedziałek

Godz 1130-1300 , 1315-1445, 1500-1630: Gr.1, 2, 3  (limit 18 osób)mgr Krystyna Pieczulis: Gr. 1, 3 w-f ogólny-zajęcia na siłowni, oraz salce z matami.

Gr. 2 zajęcia ogólnorozwojowe z uwzględnieniem przyczyn niezdolności do ćwiczeń.                                   

Wtorek

Godz. 945-1115, 1130-1300, 1315-1445: Gr. 4,  5, 6  (limit 18 osób) mgr Jerzy Daniluk: Gr. 4, 6 - w-f ogólny-zajęcia na siłowni, oraz salce z matami. 

Gr. 5 zajęcia ogólnorozwojowe z uwzględnieniem przyczyn niezdolności do ćwiczeń.

Środa

Godz 1130-1300 , 1315-1445, 1500-1630: Gr. 7, 8, 9  (limit 18 osób)mgr Krystyna Pieczulis: Gr. 7, 8 w-f ogólny-zajęcia na siłowni, oraz salce z matami.

Gr. 9 zajęcia ogólnorozwojowe z uwzględnieniem przyczyn niezdolności do ćwiczeń.

Czwartek

Godz. 800-930, 945-1115, 1130-1300: Gr. 10, 11, 12  (limit 18 osób)mgr Andrzej Długosz : Gr. 11, 12  w-f ogólny-zajęcia na siłowni, oraz salce z matami.

Gr. 10 zajęcia ogólnorozwojowe z uwzględnieniem przyczyn niezdolności do ćwiczeń.

 

Wykaz zajęć z wychowania fizycznego na pływalni UWM na ul. Tuwima 9

semestr zimowy 2018/2019

 

Poniedziałek

Godz.800-930, 945-1115  :Gr. 1, 2 (limit 15 osób)- mgr Anna Łuniewska: nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających.

Godz. 1130-1300   :Gr. 3 (limit 15 osób)- mgr Katarzyna Szewczyk: nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających.

Godz. 1130-1300: Gr. 4 (limit 15 osób) mgr Tomasz Żabiński : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających .

Godz. 1315-1445 :Gr. 5 (limit 15 osób)- mgr Grzegorz Jarzębowski: nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających .

 

Wtorek

Godz. 800-930, 1130-1300  ,: Gr. 6, 9 (limit 15 osób) mgr Anna Łuniewska : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających .

Godz. 945-1115 , 1130-1300: Gr. 7, 8 (limit 15 osób) mgr Katarzyna Szewczyk: nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających .

Godz.1315-1445, 1500-1630: Gr. 10, 11 (limit 15 osób) mgr Grzegorz Dubielski : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających .

Środa

Godz. 800-930: Gr. 12  (limit 15 osób) mgr Anna Łuniewska : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających .

Godz. 945-1115,  1130-1300  : Gr. 13, 14 (limit 15 osób) mgr Grzegorz Dubielski : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających .

Godz. 1130-1300  , 1315-1445: Gr. 15, 16 (limit 15 osób) mgr Katarzyna Szewczyk : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających .

Czwartek

Godz. 800-930 : Gr. 17 (limit 15 osób) mgr Grzegorz Jarzębowski: nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających

Godz. 945-1115 : Gr. 18 (limit 15 osób) mgr Grzegorz Dubielski  : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających

Godz. 1130-1300 , 1315-1445: Gr. 19, 20 (limit 15 osób) mgr Tomasz Żabiński : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających

Godz. 1500-1630: Gr. 21 (limit 15 osób) mgr Ewa Grajkowska  : nauka i doskonalenie pływania-zajęcia dla tych którzy nie potrafią pływać  oraz dla pływających .

Zgodnie z regulaminem  uczestnicy zajęć na pływalni muszą być wyposażeni w czepek oraz przylegający do ciała strój do pływania !

 

Wykaz zajęć z wychowania fizycznego w siłowni na pływalni UWM na ul. Tuwima 9

Semestr zimowy 2018/2019

Poniedziałek

Godz.945-1115 Gr. 1 (limit 23 osoby)- mgr Tomasz Żabiński: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz.1130-1300, 1500-1630: Gr. 2, 4 (limit 23 osoby)- mgr Grzegorz Jarzębowski: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych

i aerobowych.

Godz.1315-1445: Gr. 3 (limit 23 osoby)-mgr Ewa Orłowska  : doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Wtorek

Godz. 800-930 : Gr. 5 (limit 23 osoby)- mgr Grzegorz Jarzębowski: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych

i aerobowych.

Godz.1130-1300: Gr. 6 (limit 23 osoby)-mgr Grzegorz Dubielski  : doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz.1315-1445: Gr. 7 (limit 23 osoby)-mgr Katarzyna Szewczyk  : doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz.1500-1630: Gr  8 (limit 23 osoby)-mgr Krystyna Pieczulis: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Środa

Godz. 800-930: Gr. 9 (limit 23 osoby)- mgr Grzegorz Dubielski:doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 945-1115, 1130-1300 : Gr. 10, 11 (limit 23 osoby)- mgrTomasz Żabiński : doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz.1315-1445 : Gr 12 (limit 23 osoby)-mgr Anna Łuniewska: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych

 i aerobowych.

Czwartek

Godz. 800-930:Gr. 13 (limit 23 osoby)- mgr Grzegorz Dubielski: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz. 945-1115 : Gr. 14 (limit 23 osoby)- mgr Grzegorz Jarzębowski: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Godz.1130-1300, 1315-1445: Gr. 15, 16 (limit 23 osoby)-mgr Ewa Grajkowska : doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych

i aerobowych.

Godz.1500-1630: Gr  17 (limit 23 osoby)-mgr Tomasz Żabiński: doskonalenie sprawności ogólnej w ćwiczeniach siłowych i aerobowych.

Wykaz zajęć z wychowania fizycznego w sali gimnastycznej przy ul.Żołnierskiej 14

 semestr zimowy 2018/2019     

 grupy damskie!

 

Poniedziałek

Godz. 1500-1630 :Gr. 1  (limit 18 osób)- mgr Agnieszka Dąbrowska: zajęcia dedykowane grupie z WNS w-f ogólny- zajęcia muzyczno-ruchowe

( aerobic, tańce integracyjne, towarzyskie, narodowe), gry i zabawy rekreacyjne, siłownia

Wtorek

Godz. 945-1115, 1130-1300, 1315-1445, 1500-1630: Gr 2, 3, 4, 5 (limit 18 osób)mgr Agnieszka Dąbrowska: w-f ogólny- zajęcia muzyczno-ruchowe

( aerobic, tańce integracyjne, towarzyskie, narodowe), gry i zabawy rekreacyjne, siłownia.

Grupa.3-Tylko dla osób  ze zwolnieniami lekarskimi- zajęcia ogólnorozwojowe z uwzględnieniem przyczyn niezdolności do ćwiczeń.

Środa

Godz. 1130-1300, 1315-1445: Gr. 6, 7 (limit 18 osób)mgr Ewa Orłowska: w-f - zajęcia muzyczno-ruchowe /aerobic, step aerobic/ ćwiczenia. kształtujące

 z przyborami, ćwicz. ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych, siłownia,  badminton, tenis stołowy.

Godz.1500-1630 : Gr. 8  (limit 18 osób)- mgr Agnieszka Dąbrowska: w-f ogólny- zajęcia muzyczno-ruchowe

( aerobic, tańce integracyjne, towarzyskie, narodowe), gry i zabawy rekreacyjne, siłownia

Grupa.7-Tylko dla osób  ze zwolnieniami lekarskimi- zajęcia ogólnorozwojowe z uwzględnieniem przyczyn niezdolności do ćwiczeń.

Czwartek

Godz. , 945-1115, 1130-1300 : Gr. 9, 10  (limit 16 osób)- mgr EwaOrłowska: w-f - zajęcia muzyczno-ruchowe /aerobic, step aerobic/ ćwiczenia. Kształtujące

 z przyborami, ćwicz. ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych, siłownia,  badminton, tenis stołowy

Grupa.10-Tylko dla osób  ze zwolnieniami lekarskimi- zajęcia ogólnorozwojowe z uwzględnieniem przyczyn niezdolności do ćwiczeń.