Międzywydziałowe Mistrzostwa UWM w koszykówce 2019-20

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ROZGRYWEK UWM
w koszykówce w roku akademickim 2019/2020

1.   W rozgrywkach udział biorą następujące drużyny:

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

WNT

WGiPB

WPiA

WH

WBZ

WS

WL

WNS

WMiI

WNE

WKŚiR

WBiB

WMW

WNoŻ

  

 

 

2.   Drużyna może składać się maksymalnie z 12 zawodników.

a)  w grze udział bierze 5 zawodników;

b)  dopuszcza się rozpoczęcie meczu, gdy drużyna liczy 4 zawodników;

c)  drużyny mogą być mieszane: kobiety i mężczyźni;

d)  w skład drużyny mogą wchodzić studenci, pracownicy wydziału (max. 3 osoby, przy czym jednocześnie na boisku może przebywać 2 pracowników) oraz studenci Erasmusa;

e)  osoby studiujące na dwóch lub więcej wydziałach mogą reprezentować wyłącznie jeden z nich;

f)  dodawanie nowych zawodników dopuszczalne jest do ostatniego meczu fazy grupowej;

g)  w przypadku udziału w meczu zawodnika niezgłoszonego lub niebędącego studentem danego wydziału lub UWM, zespół, w którym wystąpił taki zawodnik przegrywa mecz walkowerem 20:0 i otrzymuje 0 punktów w klasyfikacji. W sytuacji powtórnego występu zawodnika nieuprawnionego, dany zespół zostaje zdyskwalifikowany, a wyniki wszystkich meczów tej drużyny zostaną anulowane.

h)  przed pierwszym meczem kapitan każdego wydziału zobowiązany jest przedstawić skład swojej drużyny wraz z numerami albumu.

3.    W przypadku nie stawienia się zespołu na zawody, drużynie przeciwnej przyznawany
jest walkower 20:0. Dwukrotne niestawiennictwo zespołu na zawodach skutkuje dyskwalifikacją drużyny z całych rozgrywek. Ponadto wyniki wszystkich meczów tego zespołu zostaną anulowane.

4.    W grupach obowiązuje system gry „każdy z każdym”, bez rozgrywania rewanżu. 
Do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup.

 

5.    Czas gry:

a)   faza grupowa i ćwierćfinały: 2x12 minut. Czas zatrzymywany wyłącznie w 2 połowie
w ostatniej minucie meczu. W każdej połowie drużynie przysługuje 1 czas.

b)   półfinały i finały 4x8 minut. Czas zatrzymywany będzie wyłącznie w IV kwarcie 
w ostatniej minucie. Każdej drużynie przysługuje 1 czas w pierwszej i drugiej połowie meczu.    

c)   w przypadku remisu, każda dogrywka będzie trwała 4 minuty. Czas zatrzymywany będzie wyłącznie w ostatniej minucie. W dogrywce każdej z drużyn przysługuje jeden czas. 

6.    Zmiany zawodników: dopuszcza się tzw. „lotne” zmiany. Warunek - w tym samym momencie na boisku nie może przebywać więcej niż 5 zawodników tej samej drużyny. Naruszenie tej zasady będzie skutkować faulem technicznym. O zmianie nie trzeba informować sędziego. 

7.    Stroje: zaleca się używanie jednakowych kolorów koszulek przez zawodników tej samej drużyny. Wskazane jest, aby na koszulkach był numer zawodnika.

9.    Pozostałe przepisy zgodnie z PZKosz.

10.  Terminarz: (drużyny mają prawo do 5 minutowej rozgrzewki przed każdym meczem).

Data

Godz. 20:40

Godz. 21:15

Godz. 21:50

Rodzaj

13.11.2019

WNT

WBZ

WGiPB

WS

WPiA

WL

rozgrywki grupowe

 

 

 

 

 

 

20.11.2019

WH

WNS

WMiI

WMW

WNE

WNoŻ

 

 

 

 

 

 

27.11.2019

WPiA

WKŚiR

WH

WBiB

WNT

WMiI

 

 

 

 

 

 

11.12.2019

WGiPB

WNE

WL

WKŚiR

WNS

WBiB

 

 

 

 

 

 

08.01.2020

WBZ

WMW

WGiPB

WNoŻ

WS

WNE

 

 

 

 

 

 

15.01.2020

WBZ

WMiI

WNT

WMW

WS

WNoŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2020

A1

B2

D2

C1

A2

B1

D1

C2

1/8

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2020

A1/B2

D2/C1

A2/B1

D1/C2

 

1/2 finał

 

 

 

 

04.03.2020

o III m-ce

o I m-ce

finał i III miejsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Wszelkie zmiany w terminach i godzinach spotkań należy zgłaszać do sędziego głównego zawodów. Zmiany są możliwe jedynie w przypadku wyrażenia zgody drużyny przeciwnej oraz innych zainteresowanych drużyn.

12.  Sędzią głównym zawodów jest Piotr Chomicki (piotrchomicki@op.pl)

13.  Zażalenia i protesty drużyny mogą zgłaszać w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu do organizatora.

14.  Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

15.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulamin