Dyżury

mgr Grzegorz Dubielski- kierownik Studium Wychowania fizycznego i Sportu 

Poniedziałek, 1030-1200, Wtorek, 1000-1100ul. R. Prawocheńskiego 7

mgr Tomasz Żabiński- zastepca kierownika ds. dydaktycznych

 Środa, 1030- 1130, Pływalnia Uniwersytecka, ul. J. Tuwima 9, pokój nr 21

Piątek, 1215-1315, SWFiS

ul. R. Prawocheńskiego 7, pokój nr 2

mgr Marek Roguski- zastepca kierownika ds. sportowych

Poniedziałek, 930-1100, siedziba Klubu Sportowego AZS UWM w Olsztynie, ul. R. Prawocheńskiego 7

Wtorek, 930-1100,siedziba Klubu Sportowego AZS UWM w Olsztynie, ul. R. Prawocheńskiego 7