Dyżury

mgr Grzegorz Dubielski- kierownik Studium Wychowania fizycznego i Sportu 

Poniedziałek, 900-11.00, Wtorek, 9 30-10 30ul. R. Prawocheńskiego 7

mgr Tomasz Żabiński- zastepca kierownika ds. dydaktycznych

 Środa, 14-15.00 ul. R. Prawocheńskiego 7, pokój nr 2

 Czwartek 12- 13.00, Pływalnia Uniwersytecka, ul. J. Tuwima 9, pokój nr 21

 

 

mgr Marek Roguski- zastepca kierownika ds. sportowych

Poniedziałek, 930-1100, siedziba Klubu Sportowego AZS UWM w Olsztynie, ul. R. Prawocheńskiego 7

Wtorek, 930-1100,siedziba Klubu Sportowego AZS UWM w Olsztynie, ul. R. Prawocheńskiego 7