Dyżury

 

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Grzegorz Dubielski

                     wtorek –  godz.   1000 – 1100                 

Z-ca ds. dydaktycznych                                 Z-ca ds. sportowych

    mgr Tomasz  Żabiński                                  mgr Marek  Rogusk

 czwartek – godz. 1030 – 1200                                    wtorek – godz. 930 – 1100

 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,                     siedziba Klubu Sportowego AZS UWM w Olsztynie 

                ul. R. Prawocheńskiego 7, pok. nr 2                                                                         ul. R. Prawocheńskiego 7           

                                         

Wykaz dyżurów

 

nauczycieli akademickich Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UWM w Olsztynie  

 

w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019 przy ul. Prawocheńskiego 7

 

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Dzień i godzina dyżuru

1.

Mgr Jerzy Daniluk

Poniedziałek     1445 – 1615

2.

Mgr Agnieszka Dąbrowska

Czwartek            800 – 930

3.

Mgr Andrzej Długosz

Środa                  800 – 930

4.

Mgr Grzegorz Dubielski

Wtorek              1000 – 1100

5.

Mgr Ewa Grajkowska

Czwartek           1000 – 1130

6.

Mgr Grzegorz Jarzębowski

Poniedziałek     1000 – 1130

7.

Dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż

Czwartek          1000 – 1130

8.

Mgr Grzegorz Konecko

Środa                  800 – 930

9.

Mgr Anna Łuniewska

Wtorek             1030 – 1200

10.

Mgr Ewa Orłowska

Wtorek             1445 – 1615

11.

Mgr Krystyna Pieczulis-Smoczyńska

Wtorek             1300 – 1430

12.

Mgr Marek Roguski

Wtorek               930 – 1100

13.

Mgr Katarzyna Szewczyk

Czwartek          1530 – 1700

14.

Mgr Tomasz Żabiński

Czwartek          1030 – 1200