Zapisy na wf

Informujemy, że zostały utworzone dodatkowe grupy na zajęcia wychowania fizycznego

w siłowni na ulicy Tuwima (numery grup od 32 do 37).

Zapisy przez rejestrację żetonową