Zajęcia zdalne 9- 15.01. 2022 r.

W bieżącym tygodniu proszę zapoznać się z prezentacją o wytrzymałości .
Prezentujemy również kolejny zestaw ćwiczeń, tym razem na nogi.
W ramach pracy domowej proszę przeprowadzić jedną z dwóch prób wytrzymałości  
oraz aktywność fizyczną (karta aktywności fizycznej nr 6).
Zadania domowe odsyłamy do swoich nauczycieli.