Zajęcia wychowania fizycznego

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone w sposób zdalny.

Proszę zapisywać się do dowolnych grup, bo zajęcia nie będą prowadzone w czasie rzeczywistym (wyjątek- zajęcia jazdy konnej)

Nauczanie zdalne - materiały dostępne na platformie moodle uwm - treści zajęć z kultury fizycznej, tygodniowe karty pracy aktywności fizycznej).

Szczegóły po rozpoczęciu roku akademickiego.