Stypendium Rektora

Potwierdzenie wyników sportowych studentów ubiegających się                                                                                                                                                 o stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

 

mgr Grzegorz Dubielski, Kierownik SWFiS

 Pływalnia Uniwersytecka, ul. Tuwima 9, siłownia

        środa:

16.10.2019 r.    8:00 – 9:30      

                                               16.10.2019 r.   13:15 – 14:00   

                                                               czwartek:

17.10.2019 r.    8:00 – 9:30      

                                               17.10.2019 r.   11:30 – 12:00