Plan zajęć semestr zimowy roku akademickiego 2021/22

Plan zajęć dydaktycznych w załącznikach oraz w zakładce studenci.

Proszę zapoznać się z zasadami realizacji zajęć dydaktycznych.

Na zajęcia zapisujemy się zgodnie z programem studiów.

Informację, kiedy do zaliczenia jest wychowanie fizyczne można uzyskać w swoim dziekanacie.

Zapisy przez stronę rejestracji żetonowej- ul.uwm.edu.pl