ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Informujemy, że lektoraty w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 realizowane są wyłącznie w trybie ONLINE.
Udział w zajęciach, które prowadzone są na platformie MS Teams, wymaga sprawnego komputera z mikrofonem, kamerą i dostępem do internetu.

Konsultacje lektorów odbywają się także w formie zdalnej. Adresy mailowe i numery telefonów do pracowników Studium znajdują się na naszej stronie.

STUDIA STACJONARNE
Zajęcia z grupami kontynuującymi naukę rozpoczynają się 4 października.
Ponieważ zapisy na przedmioty trwają od 5 października od godz. 12.00 do 7 października do godz. 23.59, pierwsze zajęcia ze studentami zaczynającymi lektoraty odbędą się już od nowego tygodnia, czyli od 11 października.

Studenci studiów Io, jednolitych studiów magisterskich oraz IIo rozpoczynający lektorat zapisują się na wybrany język drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS. Informacje na temat zapisów i zasad realizacji zajęć znajdują się w zakładce: Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY

Polecamy także zapoznanie się z ważnymi wskazówkami na temat zapisów na języki TUTAJ.

Studentów powtarzających lektorat prosimy o skontaktowanie się z koordynatorem właściwego zespołu językowego w celu zapisania do odpowiedniej grupy.
Kontakt do koordynatorów zespołów językowych:
-język angielski – mgr Lidia Szelkowska, adres e-mail: lidia.szelkowska@uwm.edu.pl
-język hiszpański, niemiecki, rosyjski – dr Robert Bieliński, adres e-mail: robert.bielinski@uwm.edu.pl

STUDIA NIESTACJONARNE
Studenci studiów niestacjonarnych realizują lektoraty w blokach językowych w terminach zjazdów określonych przez wydział.

Terminy zjazdów oraz bloki językowe w roku akademickim 2021/2022 na studiach niestacjonarnych znajdują się w zakładce: Plany zajęć/Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych

Studenci studiów niestacjonarnych Io, jednolitych studiów magisterskich oraz IIo rozpoczynający lektorat zapisują się na język drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS. Zapisy trwają od 6 października od godz. 12.00 do 7 października do godz. 23.59.

Studentów powtarzających naukę języka prosimy o skontaktowanie się z koordynatorem właściwego zespołu językowego w celu zapisania do odpowiedniej grupy.
Kontakt do koordynatorów zespołów językowych:
-język angielski – mgr Lidia Szelkowska, adres e-mail: lidia.szelkowska@uwm.edu.pl
-język niemiecki i rosyjski – dr Robert Bieliński, adres e-mail: robert.bielinski@uwm.edu.pl