Usługi dostępne w sieci UWM

 Każdy z Państwa posiada unikalne konto w systemie USOS, które pozwala na korzystanie z wymienionych niżej systemów. Domyślnie użytkownik posiada dwa loginy, które przypisane są do personalnego konta w USOS. Pierwszy login (dla studentów z Polski będzie to nr PESEL) służy do logowania się w USOSweb oraz UL poprzez System Centralnego Uwierzytelniania CAS. Drugim loginem jest: numer_albumu@student.uwm.edu.pl, który jednocześnie jest loginem i adresem email w OFFICE365 i będzie służył jako login do usługi eduroam.

 

Dostępne usługi

USOSweb - Funkcjonalności USOSweb: Oglądanie uzyskanych ocen, podejrzenie informacji dotyczących podpięć do przedmiotów w konkretnych etapach studiów, sprawdzenie wyników swoich sprawdzianów, testów, egzaminów, komunikowanie się z prowadzącymi przedmiot, studentami grupy zajęciowej, innymi użytkownikami: https://usosweb.uwm.edu.pl

UL - Serwis Uniwersyteckie Lektoraty (w skrócie UL, znany także jako Rejestracja żetonowa) służy studentom Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie do rejestrowania się na przedmioty, które na ogół dostępne są dla wszystkich, niezależnie od kierunku ich studiów.
Są to:

 • przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego,
 • zajęcia z wychowania fizycznego,
 • lektoraty,
 • egzaminy z języków obcych,
 • inne przedmioty (np. wykłady specjalizacyjne dla konkretnego wydziału, seminaria.)

Adres: https://ul.uwm.edu.pl

 

Platforma Office 365 – Każdy Student uczelni automatycznie posiada konto w usłudze Office365. W ramach usługi studenci otrzymują dostęp do wielu narzędzi, m. in.:

 • Outlook - konto pocztowe w domenie @student.uwm.edu.pl
 • MS Teams - platforma do wideokonferencji i nauczania zdalnego
 • MS Office - pakiet programów: Word, Excel, Powerpoint, OneNote
 • OneDrive - przestrzeń dyskowa w chmurze

Aby skorzystać z Office365 należy:

 • zalogować się na stronie konto.student.uwm.edu.pl loginem oraz hasłem identycznym jak do systemu USOS-Web (login: PESEL, hasło: domyślnie takie jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów)
 • w formularzu po prawej części ekranu ustawić nowe hasło do usługi Office 365 (hasło musi posiadać min. 8 znaków).

Do usługi logujemy się bezpośrednio przez stronę https://office.com.
Loginem jest adres numer_albumu@student.uwm.edu.pl. (np. 999999@student.uwm.edu.pl)

 

Eduroam - Eduroam (ang. Educational Roaming) jest międzynarodowym projektem sieci edukacyjnej. Umożliwia dostęp do Internetu pracownikom i studentom ośrodków akademickich w całej europie. Nie jest wymagana zmiana konfiguracji, kiedy korzystamy z eduroam w różnych miejscach. Dzięki przystąpieniu do projektu eduroam, uzyskujemy możliwość korzystania z darmowej sieci w wielu ośrodkach całej Europy (http://www.eduroam.org) i Polski (http://www.eduroam.pl).

 • Parametry Sieci - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Nazwa sieci (ssid): eduroam
 • Obsługiwane standardy sieci: 802.11a/b/g
 • Uwierzytelnianie: WPA i WPA2
 • Szyfrowanie: TKIP i AES

Aby móc skorzystać z sieci Eduroam wymagane jest posiadanie aktywnego konta oraz odpowiednio skonfigurowany system operacyjny. Docelowo do uwierzytelnienia w usłudze eduroam będzie służył login i hasło z sytemu USOS. Więcej informacji: http://eduroam.uwm.edu.pl/index.php?main=info

Platforma Obsługi Nauki PLATON – Usługi Kampusowe zbudowane są oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach. W szczególności, pozwala to oferować następującą funkcjonalność usług:

 • zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCad, Corel);
 • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika;
 • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonych aplikacji;

Więcej informacji: https://uwm.cloud.pionier.net.pl/

 

Przydatne linki i informacje

Regionalne Centrum Informatyczne: http://www.uwm.edu.pl/rci

Oferujemy pomoc Studentom potrzebującym mocy obliczeniowej, przestrzeni na aplikacje i badania, przy realizowaniu projektów informatycznych wymagających zaangażowania zasobów informatycznych.

Fundacja Żak – przydział akademików, stołówki : http://www.zak.olsztyn.pl

 

Oferta programowa dla studentów

 1. STATISTICA jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. Środowisko programu jest w pełni dostępne w polskiej wersji językowej. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych. Dodatkowe dostępne moduły: - Narzędzie STATISTICA Zestaw Dla Analiz Marketingowych i Rynkowych - Narzędzie STATISTICA Zestaw Medyczny Program dostępny na stronie (tylko z sieci uniwersyteckiej) : http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/programy strona dystrybutora: http://www.statsoft.pl
 2. IBM SPSS - narzędzia analityczne. Zastosowanie rozwiązań SPSS z zakresu statystycznej analizy danych związanych z firmą i jej otoczeniem pozwala na szybkie i skuteczne osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, wskazanie właściwych kierunków rozwoju i postępowania. Rozwiązania SPSS znajdują zastosowanie w:
  - badaniach ankietowych, pozwalając np. na zmniejszenie kosztów działalności, utrzymywanie więzi z klientami itp.;
  - bankowości i ubezpieczeń, pomagając np. w tworzeniu programów lojalnościowych, analizie ryzyka kredytowego i ubezpieczeniowego;
  - telekomunikacji, np. przy identyfikowaniu i przyciąganiu potencjalnych klientów, ocenie chłonności rynku;
  - handlu i e-biznesie, np. dając wskazówki pomocne przy konstruowaniu oferty najlepiej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta;
  - marketingu, m.in. ułatwiając segmentację klientów, badanie ich satysfakcji;
  - Enterprise Feedback Management (EFM), wspomagając zarządzanie zadowoleniem klientów oraz centralizując możliwości zbierania informacji o ich postawach i opiniach;
  - w reklamie i w mediach, np. w organizacji kampanii reklamowych itp. - przemyśle, np. przy tworzeniu produktów i kreowaniu wizerunku marki;
  - administracji, m.in. przy odkrywaniu nadużyć w płaceniu podatków i korzystaniu ze środków publicznych;
  - szkolnictwie wyższym, m.in. w mierzeniu efektywności procesów dydaktycznych itp.
  Program dostępny na stronie (tylko z sieci uniwersyteckiej): http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/programy strona dystrybutora: http://www.spss.pl
 3. LabView - Graficzne środowisko programistyczne do zaawansowanych pomiarów, testów i kontroli systemów. Graficzny język programowania LabVIEW firmy National Instruments wprowadza rewolucyjne zmiany w procesie tworzenia aplikacji związanych z testowaniem, pomiarami i sterowaniem. Niezależnie od poziomu zaawansowania inżynierowie i naukowcy mogą w szybki sposób łączyć się z urządzeniami pomiarowymi i sterującymi, analizować dane, udostępniać wyniki i rozpowszechniać systemy Program dostępny na stronie (tylko z sieci uniwersyteckiej): http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/programy strona dystrybutora: http://poland.ni.com/labview
 4. Sigma Plot v12 - Program do szybkiego tworzenia wykresów 2D, 3D i wizualizacji danych. Program dostępny na stronie (tylko z sieci uniwersyteckiej): http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/programy strona dystrybutora: http://www.sigmaplot.com
 5. Autocad – Oprogramowanie Autodesk® do projektowania. Dostępny dla studentów po zarejestrowaniu: http://students.autodesk.com
 6. BricsCAD – Oprogramowanie do projektowania. Program Akademicki BricsCAD oferuje studentom i instytucjom edukacyjnym darmowy dostęp do wszystkich wersji oprogramowania BricsCAD i jego API. Rejestrując się studenci i instytucje edukacyjne i nauczyciele akademiccy dostają możliwość pobierania najnowszego oprogramowania i korzystania z niego przez okres 12 miesięcy. Dostępny dla studentów po zarejestrowaniu: http://www.bricsys.com/pl_PL/bricscad/academic/

 

Oferta dla studentów na pracowniach komputerowych

 1. MATLAB/Simulink - zaawansowae środowisko obliczeniowe firmy MathWorks (http://www.mathworks.com)przeznaczonym do obliczeń inżynierskich oraz ich wizualizacji. Pakiet posiada obszerne biblioteki dodatkowych Toolbox'ów umożliwiające efektywne zastosowanie pakietu w wielu dziedzinach (elektronika, analiza sygnałów, analiza obrazu, itd.) ale też w biologii czy ekonomii. Środowisko to stwarza też możliwość przeprowadzania obliczeń równoległych, symbolicznych, czy też implementowania własnych procedur napisanych w języku C/C++ czy FORTRAN Dostępny na pracowniach komputerowych.
 2. Ansys - jest oprogramowaniem służącym do wykonywania symulacji inżynierskich. Oferuje duży zakres analiz od statyki do pola magnetycznego poprzez zjawiska zmienne w czasie oraz możliwość symulacji zjawisk liniowych i wyszukanych nieliniowości. Program posiada wszystkie narzędzia potrzebne do postawienia zadania, rozwiązania i weryfikacji wyników bez potrzeby korzystania z dodatkowego zewnętrznego oprogramowania. Program ANSYS oferuje bardzo duży zakres analiz, od CFD, statyki, do pola elektromagnetycznego poprzez symulację procesów opisanych równaniami liniowymi i silnie nieliniowymi. Program posiada wszystkie narzędzia potrzebne do generowania siatki, rozwiązania i weryfikacji wyników bez potrzeby korzystania z dodatkowego zewnętrznego oprogramowania. Więcej informacji np. na stronie dystrybutora: www.mesco.com.pl i stronie producenta: http://www.ansys.com Dostępny na pracowniach komputerowych.