Wykaz Kół Naukowych na UWM w Olsztynie

Zmień rozmiar tekstu

1. Wydział Bioinżynierii Zwierząt:

 1. Naukowe Koło Hodowców Trzody Chlewnej
 2. Naukowe Kolo Hodowców Zwierzyny Łownej „HUBERTUS”
 3. Naukowe Koło Pszczelarzy
 4. Naukowe Koło Drobiarzy
 5. Naukowe Koło Hodowców Bydła
 6. Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz „Chimera”
 7. Koło Naukowe „Hodowców Koni i Jeździectwa”
 8. Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych
 9. Studenckie Koło Naukowe „Hodowców zwierząt amatorskich”
 10. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów Użytkowych
 11. Studenckie Naukowe Koło Żywienia Zwierząt
 12. Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii
 13. Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt

 

2. Wydział Biologii i Biotechnologii:

 1. Naukowe Koło Ornitologów
 2. Naukowe Koło Biotechnologów
 3. Naukowe Koło  Cormorant Group
 4. Koło Naukowe Zoologów
 5. Koło Naukowe Entomologów ”Kortoptera”
 6. Naukowe Koło Mikrobiologów
 7. Koło Naukowe Biochemików
 8. Koło Naukowe Genetyków „Genius”
 9. Koło Biologii Komórki
 10. Koło Naukowe Bioinformatyków
 11. Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”
 12. Koło Naukowe Badań Podwodnych „Hydronautic”
 13. Koło Naukowe „Neuron”
 14. Koło Naukowe Mykologów

 

3. Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:

 1. Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami
 2. Koło Naukowe „Gospodarki Przestrzennej”
 3. Koło Naukowe Geodetów "SCITUS"
 4. Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji "GeoSiN"
 5. Koło Naukowe Analiz Przestrzennych "GeoGis"
 6. Koło Naukowe Młodych Architektów i Urbanistów "KRESKA"
 7. Koło Naukowe Studentów Budownictwa EKSPERT
 8. Naukowe Koło Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR”
 9. Koło Naukowe Fotogrametrii i Teledetekcji

   

  4. Wydział Humanistyczny:

  1. Naukowe Koło Teatralne „Rapsod”
  2. Dyskusyjne Koło Filmowe
  3. Studenckie Koło Historyczne „Historikon”
  4. Studenckie Koło Naukowe Językoznawców
  5. Naukowe Koło Historyków Wojskowości
  6. Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności
  7. Radiowe Koło Naukowe "Eter"
  8. Studenckie Koło Przekałdu
  9. Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie „Pogranicza”
  10. Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów
  11. Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej Polski
  12. Koło Inicjatyw Filozoficznych
  13. Studenckie Koło Slawistyczne
  14. Studenckie Koło Literaturoznawców
  15. Studenckie Koło Miłośników Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego „ALBION”
  16. Studenckie Naukowe Koło Fotograficzne „Myszki”
  17. Koło Naukowe Doktorantów-Historyków
  18. Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej "Pro Media"
  19. Koło Naukowe Doktorantów Filozofii
  20. InterGender. Interdyscyplinarne Koło Naukowe
  21. Studenckie Koło Afrykanistyczne
  22. Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych "Anglo Cooltura - Juniors"
  23. Studenckie Koło Naukowe Badań Popkultury
  24. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej "Anglo Cooltura - Seniors"
  25. Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych "Inter Gentes"
  26. Studenckie Koło Naukowe „Nowe Media”
  27. Koło Naukowe LENS
  28. Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej
  29. Koło Naukowe Studentów Archiwistyki
  30. Studenckie Koło Naukowe Twórczości Literackiej "Ars Scripta"
  31. Studenckie Koło Telewizyjne ZOOM
  32. Koło Naukowe „Laboratorium logopedyczne”
  33. Koło Naukowe „Kolektyw filozoficzny”
  34. Studenckie Koło Naukowe  „Hoży Translatorzy”

   

  5. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

  1. Naukowe Koło Ogrodników
  2. Naukowe Koło Łąkarzy
  3. Naukowe Koło Entomologów
  4. Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”
  5. Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej
  6. Naukowe Koło Miłośników Roślin Ozdobnych
  7. Naukowe Koło Florystów
  8. Koło Naukowe Gleboznawczo – Geologiczne
  9. Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów
  10. Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska
  11. Koło Naukowe "Menedżerów Produkcji Roślinnej"
  12. Koło Naukowe "Ochrony Przyrody"
  13. Koło Naukowe Leśników
  14. Koło Naukowe Toksykologów Środowiska
  15. Koło Naukowe Ekonomistów Rolnictwa
  16. Koło Naukowe Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej
  17. Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego PROSPERO

   

  6. Wydział Matematyki i Informatyki:

  1. Uczelniane Koło Olsztyńskich Studentów Informatyki
  2. Studenckie Koło Naukowe "Reguła 72"
  3. Studenckie Koło Naukowe "Mat-ołki"
  4. Studenckie Koło Naukowe Grafików „Vertex”
  5. Koło Naukowe Robotyki

   

  7. Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

  1. Naukowe Koło Histologów
  2. Naukowe Koło Położników
  3. Naukowe Koło Anatomów
  4. Koło Naukowe Fizjologów Klinicznych
  5. Studenckie Koło Naukowe Internistów Weterynaryjnych
  6. Studenckie Koło Naukowe "Weterynaria Sądowa"
  7. Naukowe Koło Chirurgiczne
  8. Studenckie Koło Naukowe Patologów Weterynaryjnych
  9. Studenckie Koło Naukowe Patologii Klinicznej Organizmów Zmiennocieplnych
  10. Studenckie Naukowe Koło Internistyczne Bujatryków
  11. Studenckie Naukowe Koło Okulistyki Weterynaryjnej
  12. Studenckie Naukowe Koło Higienistów Żywności
  13. Studenckie Koło Naukowe Epidemiologów Weterynaryjnych
  14. Studenckie Koło Naukowe Hyopatologów
  15. Studenckie Koło Naukowe Analizy Sensorycznej Żywności
  16. Naukowe Koło Parazytologów
  17. Koło Naukowe „Higiena Pasz i Zwierząt”
  18. Koło Naukowe Biznesmenów Weterynaryjnych
  19. Studenckie Koło Ichtiopatologów
  20. Studenckie Koło Naukowe Farmakologów Weterynaryjnych
  21. Koło Naukowe „Żywienie Zwierząt”

   

  8. Wydział Nauk Ekonomicznych:

  1. Naukowe Koło Marketingu
  2. Koło Naukowe Makroekonomii
  3. Koło Naukowe „Ekonomia Międzynarodowa”
  4. Koło Naukowe Rachunkowości
  5. Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
  6. Koło Naukowe Inwestorów
  7. Koło Naukowe Ubezpieczeń "Benefit"
  8. Studenckie Koło Naukowe Finanse Unii Europejskiej
  9. Koło Naukowe „Studenckie Forum Business Centre Club”
  10. Koło Naukowe „Audytor”
  11. Koło Naukowe „Finanse i zarządzanie w sporcie”
  12. Koło Naukowe Coachingu
  13. Koło Naukowe rynku nieruchomości – Real Estate

   

  9. Wydział Nauk Medycznych:

  1. Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
  2. Studenckie Koło Anatomiczne
  3. Koło Naukowe Pediatrii
  4. Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu
  5. Koło Naukowe Onkologii
  6. Koło Naukowe Chirurgii Transplantacyjnej
  7. Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej
  8. Koło Naukowe Interny "Naikai-gakusei-kai"
  9. Koło Naukowe Neurochirurgii
  10. Koło Naukowe Fizjologów Doświadczalnych
  11. Studenckie Koło Kardiologiczne
  12. Studenckie Koło Patomorfologiczne
  13. Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji
  14. Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym
  15. Studenckie Koło Nefrologiczne
  16. Studenckie Koło Ginekologiczno-Położnicze
  17. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej
  18. Koło Naukowe Parazytologii "Vermis"
  19. Studenckie Koło Kardiopulmonologicznego i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego
  20. Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne
  21. Studenckie Koło Kardiologiczne i Kardiochirurgiczne
  22. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej
  23. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej i Gastroenterologicznej
  24. Koło Naukowe Patofizjologii
  25. Koło Naukowe Psychiatrii Klinicznej „Psychotropiciele”
  26. Studenckie Koło Naukowe Farmakologii
  27. Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Obrazowej
  28. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Twarzy i Szyi „Kalos Kagathos”

   

  10. Wydział Nauk Społecznych:

  1. Politologów
  2. Naukowe Koło Socjologów Quero
  3. Międzywydziałowe Koło Naukowe Pomocy Studentom Zagranicznym
  4. Naukowe Koło Pedeutologów
  5. Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów
  6. Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych
  7. Koło Naukowe Kulturalna Organizacja Twórcza
  8. Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej
  9. Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Reska”
  10. Koło Naukowe Wolontariatu Studentów Pedagogiki
  11. Koło Naukowe Geragogów
  12. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
  13. Koło Animatorów Społeczno-Kulturalnych "KASK"
  14. Koło Naukowe Wczesnej Edukacji
  15. Koło Naukowe Mediów Edukacyjnych
  16. Koło Naukowe Socjologów 40+
  17. Koło Naukowe Myśli Konserwatywnej i Wolnościowej
  18. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Innowacyjnych
  19. Koło Naukowe Religioznawców

   

  11. Wydział Nauk Technicznych:

  1. Koło Naukowe Młodych Konstruktorów
  2. Studenckie Koło Naukowe „Ekoenergia”
  3. Koło Naukowe Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa
  4. Koło Naukowe Mechatroniki
  5. Koło Naukowe Technik Laserowych
  6. Studenckie Koło Naukowe Techników i Informatyków
  7. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych
  8. Studenckie Koło Naukowe „Uniwersytet Gier”
  9. Studenckie Koło Naukowe Podstawowych Problemów Bezpieczeństwa
  10. Studenckie Koło Naukowe Robotów Mobilnych
  11. Studenckie Koło Naukowe Systemów Bezpieczeństwa i Jakości
  12. Studenckie Koło Naukowe Energetyki Jądrowej „Deuterium”
  13. Studenckie Koło Naukowe Obróbki Ubytkowej i Maszyn CNC
  14. Studenckie Koło Naukowe Elektroniki „Elektron”

   

  12. Wydział Nauki o Żywności:

  1. Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
  2. Koło Naukowe „Ekologia Produktów”
  3. Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej
  4. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Żywności
  5. Naukowe Koło Technologów Mięsa
  6. Studenckie Naukowe Koło Zarządzania Jakością
  7. Naukowe Koło Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  8. Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej
  9. Studenckie Naukowe Koło Mikrobiologii
  10. Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
  11. Studenckie Naukowe Koło Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
  12. Koło Naukowe Gastronomia Sztuka Kulinarna
  13. Studencki Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii

   

  13. Wydział Nauk o Środowisku:

  1. Naukowe Koło „OIKOS”
  2. Naukowe Koło Akwarystów „LABEO”
  3. Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków
  4. Naukowe Koło Ekologów
  5. Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”
  6. Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska "KIŚ"
  7. Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb "FARIO"
  8. Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji "Voyager"
  9. Koło Olfaktometryczne
  10. Koło Naukowe Limnologów

   

  14. Wydział Prawa i Administracji:

  1. Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „VOTUM”
  2. Koło Naukowe Prawa Karnego „Iustitia”
  3. Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „IUS HOMINI”
  4. Koło Naukowe Prawa Handlowego
  5. Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „VESTIGIUM”
  6. Koło Naukowe Prawników-Kanonistów
  7. Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej
  8. Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna”
  9. Koło Nauk Penalnych
  10. Koło Naukowe „Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem”
  11. Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego „CIVIL LAW”
  12. Koło Nauk Cywilistycznych
  13. Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego
  14. Koło Naukowe Prawa Podatkowego
  15. Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej „IPR"
  16. Penitencjarne Koło Naukowe Custodia
  17. Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
  18. Koło Naukowe Prawa Pracy
  19. Koło Filozofii Państwa i Prawa "Politea"
  20. Koło Prawa i Ekonomii
  21. Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Procesu Karnego "KAPEKA"
  22. Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta
  23. Koło Naukowe Administratywistów
  24. Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
  25. Koło Naukowe Prawa Medycznego "Salus aegroti suprema lex esto"
  26. Koło Naukowe Prawa Finansów Publicznych
  27. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Społeczeństw i kultury Antyku "Romantias"
  28. Koło Naukowe Postępowania Karnego "ACCUSATIO"
  29. Koło Naukowe Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami
  30. Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides
  31. Studenckie Historyczno-Prawne Koło Naukowe
  32. Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
  33. Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
  34. Studenckie Koło Naukowe Etyki Prawnej
  35. Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Bona Fidei”
  36. Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych „Casus”
  37. Naukowe Koło Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej
  38. Koło Praktyki Prawniczej z Elementami Samorządu Terytorialnego „Meritum”
  39. Koło Naukowe Psychiatrii Sądowe
  40. Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska
  41. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety & Law
  42. Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych
  43. Koła Naukowe Postępowania Cywilnego „Contra”

   

  15. Wydział Sztuki:

  1. Koło Naukowe Grafiki Komputerowej
  2. Koło Naukowe Grafiki Warsztatowej
  3. Artystyczne Koło Naukowe
  4. Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków
  5. Koło Naukowe Miłośników Sztuk Społecznie Zaangażowanych
  6. Koło Artystyczno - Naukowe "MUSICA PRATTICA"
  7. Koło Naukowe "Malarzy Nieoczywistych"
  8. Naukowe Koło Fotograficzne „ISO"
  9. Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe „Ars Cantandi”
  10. Koło Naukowe Historii Sztuki „Art”
  11. Koło Artystyczno – Naukowe Musica in via

   

  16. Wydział Teologii:

  1. Koło Naukowe Antropologii Kultury
  2. Koło Naukowe Biblistów
  3. Naukowe Studenckie Koło Filozoficzne
  4. Koło Naukowe Prawa Kanonicznego "PRO FAMILIA"
  5. Studenckie Koło Wolontariuszy Teologii
  6. Koło Inicjatyw Kulturalnych
  7. Studenckie Koło Naukowe Inicjatyw Prorodzinnych

   

  17. Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku:

  1. Naukowe Koło Obrazowania Ziemi