Wykaz Kół Naukowych na UWM w Olsztynie

Zmień rozmiar tekstu

1. Wydział Bioinżynierii Zwierząt:

 1. Naukowe Koło Hodowców Trzody Chlewnej
 2. Naukowe Kolo Hodowców Zwierzyny Łownej „HUBERTUS”
 3. Naukowe Koło Pszczelarzy
 4. Naukowe Koło Drobiarzy
 5. Naukowe Koło Hodowców Bydła
 6. Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz „Chimera”
 7. Koło Naukowe „Hodowców Koni i Jeździectwa”
 8. Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych
 9. Studenckie Koło Naukowe „Hodowców zwierząt amatorskich”
 10. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów Użytkowych
 11. Studenckie Naukowe Koło Żywienia Zwierząt
 12. Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii
 13. Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt

2. Wydział Biologii i Biotechnologii:

 1. Naukowe Koło Biotechnologów
 2. Naukowe Koło  Cormorant Group
 3. Koło Naukowe Zoologów
 4. Koło Naukowe Entomologów ”Kortoptera”
 5. Naukowe Koło Mikrobiologów
 6. Koło Naukowe Biochemików
 7. Koło Naukowe Genetyków „Genius”
 8. Koło Biologii Komórki
 9. Koło Naukowe Bioinformatyków
 10. Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”
 11. Koło Naukowe Badań Podwodnych „Hydronautic”
 12. Koło Naukowe „Neuron”
 13. Koło Naukowe Mykologów

3. Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:

 1. Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami
 2. Koło Naukowe „Gospodarki Przestrzennej”
 3. Koło Naukowe Geodetów "SCITUS"
 4. Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji "GeoSiN"
 5. Koło Naukowe Analiz Przestrzennych "GeoGis"
 6. Koło Naukowe Młodych Architektów i Urbanistów "KRESKA"
 7. Koło Naukowe Studentów Budownictwa EKSPERT
 8. Naukowe Koło Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR”
 9. Koło Naukowe Fotogrametrii i Teledetekcji

4. Wydział Humanistyczny:

 1. Naukowe Koło Teatralne „Rapsod”
 2. Dyskusyjne Koło Filmowe
 3. Studenckie Koło Historyczne „Historikon”
 4. Studenckie Koło Naukowe Językoznawców
 5. Naukowe Koło Historyków Wojskowości
 6. Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności
 7. Radiowe Koło Naukowe "Eter"
 8. Studenckie Koło Przekałdu
 9. Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie „Pogranicza”
 10. Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów
 11. Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej Polski
 12. Koło Inicjatyw Filozoficznych
 13. Studenckie Koło Slawistyczne
 14. Studenckie Koło Literaturoznawców
 15. Studenckie Naukowe Koło Fotograficzne „Myszki”
 16. Koło Naukowe Doktorantów-Historyków
 17. Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej "Pro Media"
 18. Koło Naukowe Doktorantów Filozofii
 19. InterGender. Interdyscyplinarne Koło Naukowe
 20. Studenckie Koło Afrykanistyczne
 21. Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych "Anglo Cooltura - Juniors"
 22. Studenckie Koło Naukowe Badań Popkultury
 23. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej "Anglo Cooltura - Seniors"
 24. Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych "Inter Gentes"
 25. Studenckie Koło Naukowe „Nowe Media”
 26. Koło Naukowe LENS
 27. Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej
 28. Koło Naukowe Studentów Archiwistyki
 29. Studenckie Koło Naukowe Twórczości Literackiej "Ars Scripta"
 30. Studenckie Koło Telewizyjne ZOOM
 31. Koło Naukowe „Laboratorium logopedyczne”
 32. Koło Naukowe „Kolektyw filozoficzny”
 33. Studenckie Koło Naukowe  „Hoży Translatorzy”

5. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

 1. Naukowe Koło Ogrodników
 2. Naukowe Koło Łąkarzy
 3. Naukowe Koło Entomologów
 4. Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”
 5. Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej
 6. Naukowe Koło Miłośników Roślin Ozdobnych
 7. Naukowe Koło Florystów
 8. Koło Naukowe Gleboznawczo – Geologiczne
 9. Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów
 10. Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska
 11. Koło Naukowe "Menedżerów Produkcji Roślinnej"
 12. Koło Naukowe "Ochrony Przyrody"
 13. Koło Naukowe Leśników
 14. Koło Naukowe Toksykologów Środowiska
 15. Koło Naukowe Ekonomistów Rolnictwa
 16. Koło Naukowe Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej
 17. Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego PROSPERO

6. Wydział Lekarski

 1. Studenckie Koło Anatomiczne
 2. Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu
 3. Koło Naukowe Onkologii
 4. Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej
 5. Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Kardiologiczne "Naikai-gakusei-kai"
 6. Koło Naukowe Neurochirurgii
 7. Koło Naukowe Fizjologów Doświadczalnych
 8. Studenckie Koło Kardiologiczne
 9. Studenckie Koło Patomorfologiczne
 10. Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji
 11. Studenckie Koło Nefrologiczne
 12. Studenckie Koło Ginekologiczno-Położnicze
 13. Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne
 14. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej
 15. Koło Naukowe Psychiatrii Klinicznej „Psychotropiciele”
 16. Koło Naukowe Patofizjologii
 17. Studenckie Koło Naukowe Farmakologii
 18. Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Obrazowej
 19. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Twarzy i Szyi„Kalos Kagathos

7. Wydział Matematyki i Informatyki:

 1. Uczelniane Koło Olsztyńskich Studentów Informatyki
 2. Studenckie Koło Naukowe "Reguła 72"
 3. Studenckie Koło Naukowe "Mat-ołki"
 4. Studenckie Koło Naukowe Grafików „Vertex”
 5. Koło Naukowe Robotyki

 8. Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

 1. Naukowe Koło Histologów
 2. Naukowe Koło Położników
 3. Naukowe Koło Anatomów
 4. Koło Naukowe Fizjologów Klinicznych
 5. Studenckie Koło Naukowe Internistów Weterynaryjnych
 6. Studenckie Koło Naukowe "Weterynaria Sądowa"
 7. Naukowe Koło Chirurgiczne
 8. Studenckie Koło Naukowe Patologów Weterynaryjnych
 9. Studenckie Koło Naukowe Patologii Klinicznej Organizmów Zmiennocieplnych
 10. Studenckie Naukowe Koło Internistyczne Bujatryków
 11. Studenckie Naukowe Koło Okulistyki Weterynaryjnej
 12. Studenckie Naukowe Koło Higienistów Żywności
 13. Studenckie Koło Naukowe Epidemiologów Weterynaryjnych
 14. Studenckie Koło Naukowe Hyopatologów
 15. Studenckie Koło Naukowe Analizy Sensorycznej Żywności
 16. Naukowe Koło Parazytologów
 17. Koło Naukowe „Higiena Pasz i Zwierząt”
 18. Koło Naukowe Biznesmenów Weterynaryjnych
 19. Studenckie Koło Ichtiopatologów
 20. Studenckie Koło Naukowe Farmakologów Weterynaryjnych
 21. Koło Naukowe „Żywienie Zwierząt”

9. Wydział Nauk Ekonomicznych:

 1. Naukowe Koło Marketingu
 2. Koło Naukowe Makroekonomii
 3. Koło Naukowe „Ekonomia Międzynarodowa”
 4. Koło Naukowe Rachunkowości
 5. Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
 6. Koło Naukowe Inwestorów
 7. Koło Naukowe Ubezpieczeń "Benefit"
 8. Studenckie Koło Naukowe Finanse Unii Europejskiej
 9. Koło Naukowe „Studenckie Forum Business Centre Club”
 10. Koło Naukowe „Audytor”
 11. Koło Naukowe „Finanse i zarządzanie w sporcie”
 12. Koło Naukowe Coachingu
 13. Koło Naukowe rynku nieruchomości – Real Estate

10. Wydział Nauk o Zdrowiu:

 1. Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
 2. Koło Naukowe Pediatrii
 3. Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym
 4. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej
 5. Studenckie Koło Naukowe Parazytologii "Vermis"
 6. Studenckie Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego
 7. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej i gastroeneterologicznej 

11. Wydział Nauk Społecznych:

 1. Politologów
 2. Naukowe Koło Socjologów Quero
 3. Międzywydziałowe Koło Naukowe Pomocy Studentom Zagranicznym
 4. Naukowe Koło Pedeutologów
 5. Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów
 6. Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych
 7. Koło Naukowe Kulturalna Organizacja Twórcza
 8. Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej
 9. Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Reska”
 10. Koło Naukowe Wolontariatu Studentów Pedagogiki
 11. Koło Naukowe Geragogów
 12. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
 13. Koło Animatorów Społeczno-Kulturalnych "KASK"
 14. Koło Naukowe Wczesnej Edukacji
 15. Koło Naukowe Mediów Edukacyjnych
 16. Koło Naukowe Socjologów 40+
 17. Koło Naukowe Myśli Konserwatywnej i Wolnościowej
 18. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Innowacyjnych
 19. Koło Naukowe Religioznawców

12. Wydział Nauk Technicznych:

 1. Koło Naukowe Młodych Konstruktorów
 2. Studenckie Koło Naukowe „Ekoenergia”
 3. Koło Naukowe Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa
 4. Koło Naukowe Mechatroniki
 5. Koło Naukowe Technik Laserowych
 6. Studenckie Koło Naukowe Techników i Informatyków
 7. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych
 8. Studenckie Koło Naukowe „Uniwersytet Gier”
 9. Studenckie Koło Naukowe Robotów Mobilnych
 10. Studenckie Koło Naukowe Systemów Bezpieczeństwa i Jakości
 11. Studenckie Koło Naukowe Energetyki Jądrowej „Deuterium”
 12. Studenckie Koło Naukowe Obróbki Ubytkowej i Maszyn CNC
 13. Studenckie Koło Naukowe Elektroniki „Elektron”

13. Wydział Nauki o Żywności:

 1. Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
 2. Koło Naukowe „Ekologia Produktów”
 3. Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej
 4. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Żywności
 5. Naukowe Koło Technologów Mięsa
 6. Studenckie Naukowe Koło Zarządzania Jakością
 7. Naukowe Koło Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 8. Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej
 9. Studenckie Naukowe Koło Mikrobiologii
 10. Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
 11. Studenckie Naukowe Koło Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
 12. Koło Naukowe Gastronomia Sztuka Kulinarna
 13. Studencki Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii

14. Wydział Nauk o Środowisku:

 1. Naukowe Koło „OIKOS”
 2. Naukowe Koło Akwarystów „LABEO”
 3. Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków
 4. Naukowe Koło Ekologów
 5. Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”
 6. Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska "KIŚ"
 7. Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb "FARIO"
 8. Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji "Voyager"
 9. Koło Olfaktometryczne
 10. Koło Naukowe Limnologów

15. Wydział Prawa i Administracji:

1. Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „VOTUM”
2. Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „IUS HOMINI”
3. Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „VESTIGIUM”
4. Koło Naukowe Prawników-Kanonistów
5. Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna”
6. Koło Nauk Penalnych
7. Koło Naukowe „Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem”
8. KOŁO NAUKOWE EUROPEJSKIEJ TRADYCJI PRAWNEJ
9. Koło Nauk Cywilistycznych
10. Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego
11. Koło Naukowe Prawa Podatkowego
12. Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej „IPR”
13. Koło Naukowe Prawa Handlowego
14. Penitencjarne Koło Naukowe Custodia
15. Kolo Naukowe Prawa Międzynarodowego
16. Koło Naukowe Prawa Pracy
17. Koło Filozofii Państwa i Prawa „Politea”
18. Koło Prawa i Ekonomii
19. Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta
20. Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
21. Koło naukowe Prawa Medycznego "Salus aegroti suprema lex esto"
22. Koło Naukowe Prawa Finansów Publicznych
23. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Społeczeństw i Kultury Antyku "Romantias"
24. Koło Naukowe Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami
25. Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides
26. Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
27. Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
28. Studenckie Historyczno Prawne Koło Naukowe
29. Studenckie Koło Naukowe Etyki Prawniczej
30. Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Bona Fidei”(291)
31. Koło Naukowe Postępowania Karnego „ACCUSATIO"
32. Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych „Casus”
33. Naukowe Koło Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej
34. Koło Praktyki Prawniczej z Elementami Samorządu Terytorialnego „Meritum”
35. Koło Naukowe Psychiatrii Sądowej
36. Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska
37. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety & Law
38. Koło Naukowe Prawa Wykroczeń
39. Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych
40. Koło Naukowe Postępowania Cywilnego „Contra”

16. Wydział Sztuki:

 1. Koło Naukowe Grafiki Komputerowej
 2. Koło Naukowe Grafiki Warsztatowej
 3. Artystyczne Koło Naukowe
 4. Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków
 5. Koło Naukowe Miłośników Sztuk Społecznie Zaangażowanych
 6. Koło Artystyczno - Naukowe "MUSICA PRATTICA"
 7. Koło Naukowe "Malarzy Nieoczywistych"
 8. Naukowe Koło Fotograficzne „ISO"
 9. Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe „Ars Cantandi”
 10. Koło Naukowe Historii Sztuki „Art”
 11. Koło Artystyczno – Naukowe Musica in via

17. Wydział Teologii:

 1. Koło Naukowe Antropologii Kultury
 2. Koło Naukowe Biblistów
 3. Naukowe Studenckie Koło Filozoficzne
 4. Studenckie Koło Naukowe Inicjatyw Prorodzinnych

18. Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku:

 1. Naukowe Koło Obrazowania Ziemi