Przedmioty - moduł ogólnouczelniany Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

Zmień rozmiar tekstu

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego

dla studentów studiów stacjonarnych

w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

 

  1.  Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego obowiązują na studiach stacjonarnych - pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich).
  2. Przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego, prowadzone są wyłącznie w formie wykładów.
  3. Każdy przedmiot realizowany jest w wymiarze 30 godzin.
  4. Wykłady z przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego realizowane są w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).
  5. Rada Wydziału określa dla studentów danego kierunku studiów obowiązującą liczbę przedmiotów (zgodnie z programem kształcenia i planem studiów danego kierunku) oraz ustala semestr rozpoczęcia i zakończenia kształcenia.
  6. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.
  7. Student dokonuje zapisu na przedmiot w dziekanacie Wydziału w terminie od 13  lutego 2017 r. do 14 lutego 2017 r. w godz. od 8.00 do 14.00.
  8. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.
  9. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.
  10. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.