Przedmioty ogólnouczelniane oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych WSTiS w Ełku

 

Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych

oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

 (Filia UWM w Olsztynie)

 

  1.   Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych obowiązują na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich i prowadzone są wyłącznie w formie wykładów, w wymiarze od 15 do 45 godzin, w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).
  2. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.
  3. Student dokonuje zapisu na przedmiot w dziekanacie Wydziału w terminie od 1 października 2019 r. do 3 października 2019 r. w godz. od 8.00 do 14.00.
  4. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.
  5. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.
  6. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.