Przedmioty ogólnouczelniane oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych Filia w Ełku

 Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych

oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

w Filii UWM w Olsztynie  

 

  1.   Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych oraz z  zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych obowiązują na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i prowadzone są wyłącznie w formie wykładów, w wymiarze od 15 do 45 godzin, w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).

  2. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.

  3. Student dokonuje zapisu na przedmiot w dziekanacie Wydziału w terminie od 17 lutego 2020 r. do 19 lutego 2020 r. w godz. od 8.00 do 14.00.

  4. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

  5. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.

  6. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.