Wysokość kwot stypendiów

Zmień rozmiar tekstu

Decyzja Nr 51/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/2016 - pobierz

Decyzja Nr 69/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/2017 - pobierz