Wysokość kwot stypendiów

Decyzja Nr 51/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/2016 - [otwórz]

Decyzja Nr 69/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/2017 - [otwórz]

Decyzja Nr 91/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/2018 -  [otwórz]

Decyzja Nr 87/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/2019 - [otwórz]