Wysokość kwot stypendiów

Decyzja Nr 120/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2021/2022 - [otwórz]

 

Decyzja Nr 190/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2020/2021 - [otwórz] 

Decyzja Nr 221/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2019/2020 - [otwórz]

Decyzja Nr 87/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/2019 - [otwórz]

Decyzja Nr 91/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/2018 -  [otwórz]

Decyzja Nr 69/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/2017 - [otwórz]

Decyzja Nr 51/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/2016 - [otwórz]