Regulamin pomocy materialnej

 Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 - plik PDF [otwórz]

 

Tekst Zarządzenia ws. Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 [otwórz]

 


 Regulaminy archiwalne

> Tekst REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
wprowadzony Zarządzeniem Nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku (Zawiera zmiany wprowadzone  Zarządzeniem Nr 75 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2015 r.,Zarządzeniem Nr 94 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2016 r.),Zarządzeniem Nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2018 r.)
- pobierz pdf

> Zarządzenie Nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku

> Zarządzenie Nr 75/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2015 roku

>Zarządzenie Nr 94/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2016 roku

> TEKST REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE wprowadzony Zarządzeniem Nr 61/2014  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku (zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 75/2015  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 28 września 2015 r. oraz  Zarządzeniem Nr 94/2016  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 30 września 2016 r.) - pobierz pdf      pobierz doc