Regulamin pomocy materialnej

Regualmin aktualny: 

ZARZĄDZENIE Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - [otwórz] 

 


Regulaminy archiwalne

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 - plik PDF [otwórz]

ZARZĄDZENIE Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie - [otwórz] 

---

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 - plik PDF [otwórz]

Tekst Zarządzenia ws. Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 [otwórz] 

---

> Tekst REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
wprowadzony Zarządzeniem Nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku (Zawiera zmiany wprowadzone  Zarządzeniem Nr 75 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2015 r.,Zarządzeniem Nr 94 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2016 r.),Zarządzeniem Nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2018 r.) - pobierz pdf

---

>Zarządzenie Nr 94/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2016 roku 

> TEKST REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE wprowadzony Zarządzeniem Nr 61/2014  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku (zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 75/2015  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 28 września 2015 r. oraz  Zarządzeniem Nr 94/2016  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 30 września 2016 r.) - pobierz pdf      pobierz doc

 ---

> Zarządzenie Nr 75/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2015 roku

---

> Zarządzenie Nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku