Ogłoszenia stypendialne

****

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia   21  września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r.  3399 zł. [otwórz]

 


 

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [otwórz]


Stypendium pomostowe 2019-2020

 

Program Stypendiów Pomostowych - ulotka informacyjna - [otwórz]

Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020 - [otwórz]

Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl  

 


Stypendium pomostowe 2018-2019

 

Program Stypendiów Pomostowych - ulotka informacyjna - [otwórz]

Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019 - [otwórz]

Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

 

 


 

Stypendium pomostowe 2017-2018

Program Stypendiów Pomostowych - ulotka informacyjna - [otwórz]

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018 - [otwórz]

Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

 


ObwieszczeniePrezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.    

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

 


 

OBWIESZCZENIE

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne