Aktualności

Aktualności dla Kół naukowych


Nagroda Jamesa Dysona – Po raz pierwszy w Polsce!

Wynalazco przyszłości: Zgłoś swój pomysł do konkursu już dziś! 

 

Od 2005 r. organizatorzy konkursu o Nagrodę Jamesa Dysona rzucają wyzwanie pomysłowym i przedsiębiorczym studentom, a także niedawnym absolwentom kierunków związanych z inżynierią i projektowaniem, by zaprojektowali coś, co rozwiąże jakiś problem. Zadanie to zostało celowo sformułowane w sposób możliwie szeroki i otwarty, aby zachęcać studentów do mierzenia się z istotnymi problemami. Zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu opracowali rozwiązania w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, produkcji nowych rodzajów zrównoważonych tworzyw sztucznych, a także diagnostyki nowotworów. James Dyson osobiście wybiera dwa projekty zwycięskie na poziomie międzynarodowym. Ich autorzy zdobywają niezbędne środki finansowe oraz uznanie na całym świecie, a tym samym czynią jakże ważne pierwsze kroki na drodze do wcielenia swoich pomysłów w życie.

Od 17 marca 2021r. możliwa jest rejestracja zgłoszeń do tegorocznej, pierwszej w Polsce, edycji konkursu o Nagrodę Jamesa Dysona.

Do wygrania jest:

 • 10 000 zł dla zwycięzcy krajowego;
 • 25 000 zł dla dwóch wicemistrzów międzynarodowych;
 • 152 000 zł dla zwycięzcy zrównoważonego rozwoju;
 • 152 000 zł dla zwycięzcy międzynarodowego.

 

Jak zgłosić swój projekt?

Kandydaci zgłaszają swoje projekty za pomocą formularza internetowego zamieszczonego na stronie Nagrody Jamesa Dysona.

Uczestnicy powinni opisać, jak działa ich wynalazek i jak przebiegał proces jego rozwoju. Najlepsze zgłoszenia to takie, które rozwiązują rzeczywisty problem, są jasno objaśnione, opisują krok po kroku przebieg prac nad projektem, zawierają dowody na istnienie prototypu i są uzupełnione zdjęciami oraz krótkim filmem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w FAQ zamieszczonym na oficjalnej stronie konkursu - www.jamesdysonaward.org/pl-PL/ 

 


50. MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH W OLSZTYNIE

„SEMINARIUM OBRAZOWANIA STUDENCKIEJ MYŚLI NAUKOWEJ”

 16-17 września 2021 r.

Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt, działające na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie oraz Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych CASUS z Wydziału Prawa i Administracji UWM serdecznie zapraszają do udziału w 50. edycji Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 września 2021 r.

Przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest wymiana myśli naukowej między studentami i doktorantami zrzeszonymi w kołach naukowych, działających na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą. Prezentacja aktualnego stanu badań prowadzonych w ramach studenckich kół naukowych pozwoli na poszerzenie wiedzy studentów, a także na wymianę doświadczeń oraz integrację studentów i doktorantów działających w ramach studenckiego ruchu naukowego.

Tegoroczna edycja ma charakter szczególny, gdyż jest to jubileuszowe 50. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Z tej okazji przewidujemy liczne atrakcje i niespodzianki. Zapraszamy do spotkania.

 

Proponowane obszary tematyczne obejmują następujące sekcje:

  1. Nauk biologicznych
  2. Nauk ekonomicznych
  3. Nauk humanistycznych
  4. Nauk matematycznych i informatycznych
  5. Nauk medycznych
  6. Nauk polityczno-prawnych
  7. Nauk rolniczych, leśnych i ochrony środowiska
  8. Nauk społecznych i pedagogiki
  9. Nauk technicznych
  10. Nauk teologicznych
  11. Nauk weterynaryjnych
  12. Nauk zootechnicznych i rybactwa
  13. Nauk o zdrowiu
  14. Nauk o żywności

 

Rejestracja – przez formularz – od 05.03.2021 do 02.04.2021

Formularz dostępny na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/mskn/

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.uwm.edu.pl/mskn/

http://www.facebook.com/mskn.olsztyn

Kontakt: 50mskn2021@gmail.com

 

 Zaproszenie do udziału [pobierz]

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów - członków kół naukowych do uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy współpracy z Santander Universidades.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Tegoroczna Sesja będzie wyjątkowa z dwóch przyczyn: po pierwsze będzie zorganizowana w formule on-line (z wykorzystaniem MS Teams), po drugie, że dzięki współpracy ZUT w Szczecinie z Santander Bank Polska S.A. w ramach programu Santander Universidades sesja jest całkowicie nieodpłatna dla wszystkich studentów. Dla studentów, których prace zostaną najlepiej ocenione przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Rejestracji na Sesję należy dokonać do 20 października 2020 roku pod poniższym adresem (każda z osób, która będzie chciała wziąć udział powinna się zarejestrować samodzielnie):

www.santander-grants.com/pl/program/vi_osskn

W pierwszej kolejności należy utworzyć konto (dokonać rejestracji) w Santander Scholarships, a następnie po zalogowaniu się na nowo utworzone konto dokonać rejestracji na Sesję.

Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace (referaty/postery).

Sesja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2020 roku i będzie prowadzona w 6. sekcjach tematycznych.

Więcej informacji na stronie www.santander-grants.com/pl/program/vi_osskn

 


 

EKOinnowatorzy 2020

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie EKOinnowatorzy 2020.

EKOinnowatorzy to ogólnopolski projekt kierowany do studenckiego ruchu naukowego, którego celem jest wybór najbardziej ekoinnowacyjnych projektów studenckich, a także wyłonienie kół naukowych i studentów wyróżniających się w działalności naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym.

 

Konkurs składa się z czterech etapów.

ETAP 1: Nadsyłanie zgłoszeń zgodnie z harmonogramem konkursu

ETAP 2: Cykl szkoleń online oraz udostępnienie materiałów szkoleniowych

ETAP 3: Gala Finałowa online

ETAP 4: Wydanie pamiątkowego albumu

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody, które zostaną przyznane niezależnie w każdej z trzech kategorii konkursowych:

KATEGORIA I EKOinnowacyjne Koło Naukowe

KATEGORIA II EKOinnowacyjny Projekt Studencki

KATEGORIA III Student – EKOinnowator

 

Więcej informacji o konkursie na stronie www.ekoinnowatorzy.pl


 

Konkurs "RAZEM DLA INNYCH - STUDENCKI RUCH NAUKOWY XXI WIEKU”

 

Uczestnikami konkursu są studenci i doktoranci polskich uczelni reprezentujący  koła naukowe oraz inne podmioty skupiające studentów i/lub doktorantów albo stowarzyszenia skupiające studentów i/lub doktorantów albo inne wyraźnie wyodrębnione organizacyjnie podmioty skupiające studentów i/lub doktorantów (np. redakcje mediów akademickich, organy wykonawcze samorządu studentów lub doktorantów); które działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują przedsięwzięcia o charakterze naukowym.

 

Konkurs posiada 4 kategorie podstawowe:

− Inicjatywa Studencka 2020,

− Akcja Studencka 2020,

− Artykuł Naukowy 2020,

− Pomoc Naukowa Roku 2020

 

Więcej informacji o konkursie na stronie https://jpclub.pl/konkurs

 


 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. o ustanowieniu programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków.

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

 1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
 2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
 3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników,
  w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
 4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Dla kogo:

Do udziału w programie uprawnione są uczelnie.

Budżet:

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł. Dopuszcza  się udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach projektu, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 12 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Biurze Programów i Przedsięwzięć Ministra, e-mail: sekretariat.bpm@nauka.gov.pl, tel. (22) 529-23-41.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-wrzesnia-2020-r-o-ustanowieniu-programu-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje-i-naborze-wnioskow 

  


49. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”

 
Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt oraz Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM zapraszają studentów i doktorantów na 49. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”.

Seminarium odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2020 r. Miejscem obrad będzie Aula im. prof. Gotowca oraz sale wydziałów prowadzących panele tematyczne. Języki wydarzenia: polski i angielski.

Współorganizatorem seminarium jest Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt działające na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM.

Za jego organizację odpowiedzialna jest dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska prof. UWM, e mail: mmog@uwm.edu.pl

 


Studenckie Koło Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii wraz z Zakładem Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić na kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”, która odbędzie się 7 i 8 grudnia 2019 roku w Łodzi (Instytut Psychologii UŁ, ul. Smugowa 10/12).
W trakcie tegorocznej, czwartej już edycji, poza sesjami tematycznymi, w trakcie których zaprezentowane zostaną wyniki badań studentów i doktorantów, planujemy interesujące wykłady ekspertów, możliwość prezentacji wyników w formie plakatów oraz towarzyszące konferencji warsztaty. Tradycyjnie już zapraszamy do prezentowania wyników Waszej pracy zarówno w języku angielskim, jak i polskim oraz do udziału w wieczornym spotkaniu integracyjnym.

Link do strony internetowej wydarzenia, za pośrednictwem której jest możliwa rejestracja: http://psychon.uni.lodz.pl/

Adres do wydarzenia na facebook’u z aktualnościami: https://www.facebook.com/events/538284240265561/


 

 

 

Drodzy studenci!
Przed nami piąta już edycja Pikniku Inspiracji nad Małym Jeziorakiem. Święto naukowe, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez w Iławie. Nie ukrywamy, że liczymy na Waszą pomoc, aby tegoroczna edycja była jeszcze ciekawsza i bardziej fascynująca. Tegorocznym inspiratorem został wybrany Albert Einstein, i to właśnie jego pomysły na naukę chcemy przybliżyć dzieciom i młodzieży. Zachęcamy do przygotowania stoiska w oparciu o postać tego naukowca.

Jak co roku głównym motorem napędzającym nasz piknik są studenci i ich „Stoiska inspiracji”. W podziękowaniu za Wasz udział w imprezie pokrywamy koszty związane z noclegiem i wyżywieniem, a także zwracamy koszty przyjazdu do Iławy.
Zatem zachęcamy do zgłaszania swoich kół naukowych do 10 września 2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy – LINK.

Więcej informacji na stronie http://piknikinspiracji.pl/informacje-dla-studentow/

 


 

"Inżynier Mistrz Pitchingu"

Forum Uczelni Technicznych zainicjowało projekt pn. „Inżynier Mistrz Pitchingu – zachęć partnerów do współpracy przy projekcie naukowym”. Jego celem jest przygotowanie przedstawicieli kół naukowych do prezentowania swoich projektów w formie krótkich, treściwych i interesujących prezentacji biznesowych.

Profesjonalni trenerzy posiadający doświadczenie międzynarodowe przygotowali program szkolenia na podstawie wzorców stosowanych w Dolinie Krzemowej oraz na największych uczelniach świata.

Celem projektu jest pomoc najzdolniejszym studentom w zdobyciu umiejętności, które pomogą im pozyskać inwestorów i partnerów zewnętrznych, wspierających rozwój projektów, zarówno od strony finansowej, jak również udostępniając swoją infrastrukturę, czy wykonując konkretne zlecenia.

Organizacje studenckie, które chcą zgłosić udział w przedsięwzięciu, mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres: projekty@fut.edu.pl w terminie do 20 czerwca 2019 roku.

W ocenie autorów, projekt „Inżynier Mistrz Pitchingu – zachęć partnerów do współpracy przy projekcie naukowym” wpisuje się w ideę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która skupia się na rozwoju nauki oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


 

„STUDENCKI GRANT REKTORA” – Edycja III


Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił trzecią edycję konkursu na projekty realizowane przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studencki Grant Rektora ma finansować najciekawsze prace badawcze, wydarzenia artystyczne, doświadczenia i pokazy naukowe organizowane przez koła naukowe. Więcej informacji na stronie Konkursu - http://www.uwm.edu.pl/studenci/kola-naukowe/studencki-grant-rektora-edycja-iii

 


data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUTEhIWFhUWFxUVFxcVFxgXFxcXFRcWGBUXFhceHSggGBolHRUVITEiJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGzYlHyUtLS0tLS0vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKIBNwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAMEBgcCAQj/xABKEAACAQMCAwUEBQcJBwQDAAABAgMABBESIQUxQQYTIlFhBzJCcRQjUoGRM2KhscHR8HKCkqKys9Lh8RUWJDRDU3MXNVTCZHSU/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQBAgUABv/EADIRAAIBAwMCAwYGAwEBAAAAAAECAAMRIQQSMUFRBRMiMmFxkaHwFEKBscHxM9HhUjT/2gAMAwEAAhEDEQA/ALQlxinGuB50DGrnmu1c8yd69J5Qnhl1wIhn6TXonHnQlZyM7dPvr3vSRmo8qEGrU9YY7+nIrgZ3oNFKdvWpbSYx51Q05YaoDN4SWXNOBqgwSipaSA0JltCJqVbrJS5PKpMSmmbbGRRBVpZ2tNGkAwvPY1p5RXka1GnlIJx0oGTGywQXMlPIB864hjDe9uKiRnNTojSrMym0srLUyeJAvez0TZK+E+lAbngMiZxvjy51ci9dxOOopmjrKi9bxDU+FaascDafdM2kQjamitFfaHxO3swGYgyv7kS+8w8z9lR5/roNwriEVzHriPoyn3lPkw/b1rYoapH+M8tq/Dq+muWHpvzOJBTLR56VNeGuRb06HEVVxBM8JqOy09fcZhSQR7sOTMNwp8h5461JltcgMuCp3BHIj0q9PUK2Lx6zoAXFrwawI516JCOVKcAVwuD13pnpDAXF48kurntThGRsaYXAzmmJm8qrtuZXZc4j8r4pmOTbH+v+lNFs11Gu9W2gCFC2EkIa6DgmuADXG9VsDKWkgT4/jz2rmWYU0YzzrwxDr+iq2EkAToSjNeNJ60wYiNs7dK97knlUWEJYCPiU+ddGU41Z3qIc4OD/AJ0zJIRUbQZcAnrJUk586j/TDUd5x54rkzLjnU+WIxTLqLSab8ilQmScClUeUIUB5oYNdZ9K4NeZrOBM8rmJmrgZr014rY61bdLCe5Ip0XJ61GeQedcd561Mvm0ILcDpUq2m3oTEuTzojFHpqpAtBFthuJZbOisJqucOkONzRuCWsyspvPVeH6gMgMI42oXfPhjUya40ig93KDkk0GmubmO6uuoWw5kyxYNtyPrUlNqARTAcjvRe3lyN96q6HmCoVlcW6wklU7tp24W1Jt7YLLdEbj4IRjJaU+g307dCcDmE7X+0AnXBYuAF2muj7sfTTF9pue4/m55jNNQZWAJjgBzJI+7yNz8W+WbqEG3UnrVFp5uZo32j3z3iivMzzmVp3J+scgjJHPQT7yDIG2MbbDaneENJbSKyShJjyjIypXnif7II6Hfrtsa9tbkqAIQfGSBFq1NlcgS5H5OT9BHoNovcRoNbSM7A4OkEq8nPSsvI+bE/dmiiwyBIYlhtY4+H79JrvZi7hvwVU91On5SB9yPzkO2pPXpnf1BdvLuS3Y28fRVMjjn4+SgfCMdeuSOhqoNxH65ZED25GHgfJLJsMjPxR6s4G+xxvvm5w3EfFcJJog4kqAK3/Ru0A5fr25jO2QMC/nuOTiIDwvTbrqtm+n6TP6LcE449udJGuInxIT+LIfhb9BxvTXE+GvG7IyFHT3425j1U/EvqP86HUYG+RBsv5WEv8ltHMnewtqQnHkyn7Lj4W/X0oTLDpPKgPC+JyW764zjowO6sPssOo/V0xV0s5obxS0Q0uBl4id1/OU/EnrzHUCtLTa23pf5zMraZqXqTK9u3/IDkjPSuGXO1E5rXTUfSNsD5+v7q0w9+IBal5CWIip8CE9Mmp1hZK/WrjwfgEZX1/ZSup1a0xmN0NNU1HHEpH0M1w0OOYrRL/gCAbUIk4UmCKVp65WhavhjrwZTCtdKgzvUy5tdLY/T+Nc/R2IIwP4/XThcWiAVr2kB13yBtn8a4IO9PSRHyriaM4yBty9PlUy182jBHrUW5TapLrj50y0RPM0RYRcQa4rlnXn5dKkX0eBsKAXOvJIzRQLzRoLvHMlzkY68+VKhyXL9aVECxvyyMTd+JcMWGFZC4ORyz5jp51Wp+JKN/1fsoYnFzkAksB0OSPkfSoskgJJAxnfb16D0rFpUSPaN5556FMm4Ww7SVNxGRjtsPKmjduQATyz+n9de2yBupJzsMZ/zzXrxAGi2XiTZRi087xqbN0w86lIm1MyRjeqmxkC3UTmPiDLuKN8L4xr2POq6YSTtRzhFrIBgAn7v1bb1RrQeopUynGZYre4350Uiv8dcgedAJIpVxlcZAPnTilsb0FqavEadWpp8CWP6ehX3h+NBrqYlsatvSmkII3FexxeX40MUlWGq6qpWABj0VuNJkkZY40GWYnCgDqSarze0BTIVFuWsSGikcj61tQw0iIfhUHdcZwd8Haqp294pcvMYZRoiRvAg91se7Ix+IkfcPKh/ZO4jjuBJNCssKqwk1Egxq22uM5wHB5DfO4G5yEarljaep8O0CUaQqXFz8pN7RcEeDQxKvaHMkJtz4XT7Zzyc7Ak5I/AU3e2V1bvbzMsYwI54l2kiRWOpCRuGz1bc565xRi34nBbzSwLJ33DidTvjHdMw2khJH5ToVAw2+3WoXHppoXksWuu8ijIIklTBBO7CADJ0uXwQMg46YodycTQtbI/r77yPxxoZpNVsT40DS7mNUBPiiZ9tQyNjscEDmKjR93JPgIkJklCJEc9zDk4DSHHiA1csb9fWRaWeYZWLqr2+mTuAoOqMAl7jLHEpDaRp6DO2Kl3scF1qktdSMigsjDDoCMMy49+EEkZHiTbOxBqcXlc82x9/ZkK+t2jLxSq0rd4yhhndwdOMb924xyGxA67GureBO7VGl1Td7pWOPJkQ4DLJEw6hhgjkTjByKIW0j3NvdGWdhdRd2wYlAXjZtDIQOcajQdfTVjlQvhto6RySROscsDREhsd4xL7aByWMELknmcA4FdfEjb9/z/UuNjxmK+VLbiDhJxtbXw2D+SSct9+R5+hwTXuPcElt5TFKmmTmMe5Kv2oz1+X+lD+HQSSLcNO66VRpnEpILsXC+E9HJZseZBA2zi/ez4PxGCWzvMyRRKrQyH8vFq1BcvyzgAjO+Ac5GKgNsyOO0l6Qq4PPQ9/jM3IxTlvMyMHRirKchlOCD6Gi3arhZtZ2gZ1kZcEOh3KnkJF+Fx/HOglNAhheZzKVaxl74TxyO7ASXTHP5jZJf5P2X/N5Hp5Dm4siDjFUcVpPZDv5IczDUFOlHOzbDcMfix4R+IOcU3Q1LU/SeJn1tGC25Md5xw2zkBGNhV54M2jnvQ62szzwKK20RFLayuanM1tBQFLIkm+mLAkbennVT4hK2cYx99WmVT5UMuLPUazqdXYZoON8rH0bJ3Ga8kmC9MY9DVhh4eQfOo99w8gkafWtilqkeIPpGAuOZUpyrZI8/lioT/fj+N6sc1nsRp+/HKgV+qocBvOtGk4bAmPXoMvqMgTPk5HOmsnG9SWlxgjpvnqKYkBOTn+D1poQIMh3LbULlQeVErxMfOhzR9aMvEeo8SNcIM+Efx1pU7oPnSq8bDQvLA4J2xXcbMBuKNXUQbJGc561CRc5B51keYTMp3tiRI5CDzxXrO1SZF9POvY7fO+BVC0jesYjmPQ10zsTU+K1U/dT6246CovANWUdJE4SMSKWBIz0/jlWsWkKlBpA3H8YqgWsLbeEehxVz4JcMBgjas/VvYYMf0Ch3uwk6a06Ghc1km9WKSYMeRqJc2wO9KU9QRNDUaFGGBeVp7XFKKQLsaMtYmoU/D26Cml1CtyZkVNAyZUQTx3gkN9FpOA4zofyPkfzaonBezImlksriXuZUXNvFgKk0nNiz76m0jbbluMgYrRJbR1Ph2qF2g4ILyMBvBMmDHINiCDqAJHTO4PQ71SooYXUxnRatqLbKoxKNwvs79Iaa1mLW91GAba3JAQ4wX8efFMR+/PkTQDiA0M5TikDHI0lGm7nSQ65AHfLjcbZ0ZxyNQe0/GpJljhuYtF9C+Dc6ggMabq7ddYIG426jmBTHZWweeZkFyYp9JmhbfvLqbd1w7cgAA2k7nOehwvY8n7/5N8FWFl+/f8ZMmtl4jqQoEvowWdFGBNj3pIh8Mn2o9s7kb7UMtuJ913MlpMTcKZRLriVY4kAKLgnkmCTpOdxk+R84PeTWd4kkkTsIZDJNgkSO2SCWY9Rn3TzOc880XS1tba4S7fM9lIXlVh7ruMlVdSc96rlQY265bkCBF7YP37pUAHI/r3+4wJY6I27wOgeMrJmRisjBvebRjDIRt3XvEMNsE4kRTRvcG60CO3RgRGTqCQlt0c/GXAYLHvnJHujNQYbRcvNL4BqJOoatJbLBdJ/KTEbhOm7HAoz2P7KTXsuACiK2pjjKQ6gM4B2MxAG3w4BO2BVj75HYD+/+R7gfA5OIzlYo+6hVzJpYlxEG5PKT+VmKnCqeQ8l9639pu0UHC4foViPrsZeQ+IoWG7yH4pTzx0+WBS7V9p4eGxfQbDAkGdb8+7LbsSfjmOc78uvQVlTMSSSSSSSSdySdySepz1qaab8niUr1vLwvtdT2+EUjliWYkkkkknJJPMk9TXmK9Aq4djOyZuG7yTKxKfEeRJHwIfPzPw/PkwSFEz1BYxdi+yTXB7yTIiU4J5FiPgQ+fm3TkN/d0mNAgCBNKAAKANgByAqVE8aKqIAqqAFVdgAOgHSnFIPShbjyYyKangxlHHKpsbgCo4Azyr0mhPmM0wVjsjCmSd9t68c7VHBzSz04wnMKQwjAwN+eaYv4ianWo2Hyr2aPNLqxQ7hGyARaUu6tdznNVbivDlGWUVf+J2lAbu0J6AfKtnS+JAc8zJ1Wi3A2lMMeF3HX9P8AGaYbbOOtWK+tWxt08xvQWcYJBG/4VvUK4qC889XpGk1jBNyhqHIgoo6AmocsQ5nl6b704ptC0mxB7DJpU7I2+wpVYmNre0uU1m6LrdSFbOG89+n8dagyR4apNxxZ5FSMsxVTsOnPpSRcVjqDb1TJrMAcT1Yww32qbbcNJA09fSlw2Ak5xtR6IY+70qjtbiCprv5gxOG9P31LtuGdNqKW8OTv1ohHB5Cl3rWjdLSAm8CS91AFM76AxKrszZIGSBpBNErXtJw5F/Lev5OXpz+HlUXtEuJuH9Pr2/sig7n6k/8A6t5/fCkH9eTNignlcS/2t3DLGskbqUYAqT4cg7DY7jNdjTsNS7nAGRuRzA9ax+6jdFg0AeO2guWz/wDhmZv1EVIRmU202liIAly5UDCtd3JdtZzkZjxQjQ98bGoB6TWXZRnDKSOe42xzyOlRZXHmMHluN/l51mfdr3sx0IhzxZxJ8UwAKmI7fDkNuT1pz6JOotRMPqokmSE7HvA9vNJrA6aV0J9xqBSAlXrbuBLlfTgEL1bOMbgbZyx5AfPntQ65dtR5DG55Z/yqsbouoDKSJw+FlA5MIoJIm+XhkX7xRLicEcC3ELLDI8iTSJcRkGTT3qlo5huRjIAOSNuQpmm4TpMvUaI1hhrTntJwFL2IhwFkUeFycfJW9PKoHd/7RXuLrEPEYAO7lGEE4TcHIwEkGM7Y6EbZAJ20cLvGJwuppr3v1fGnvFUCEb7EBMaT65qNPYGTh8LPGgHdwKJdRMmXlRcFNOMAMcHVXMVc3taE04qadNpbcID4hx9Xkt2ubPvpI9S3DayO8G6oQEIUzKu+rkDkDoQ1xXs/FEyzxSareTLxsMag2wZFiPKfkMkaRjJ5AVYO5KPI80YDLayqqYHvxNCitj892Yj0IpqDhkQjkj0YkEoijEqgN9aqkMynljxsT5LXBU7wramofyg/D+e8F9nOy8t5KCxEUUfXIKwq2DpTP5SduZds+Z5KouXarjH0GEWfD00nGC430A8zk7tIfM8s551Hu7WKP6REhXSBw5VGR4gJBv675OaiwcPSaV00pCW/2ge+JGZPrSoyMD3CQdzyqnpLXPHaFNWpsIX2u/3xM9ayc5JBJJJJO5J65PU021mw6Ve7m3CgJHGgmSR1bQ2qNj9HkdGU457DY9alcE4PDLcgIfqlhifPUglunmcfdTW5bXmaHqE2tkwF2T7KGVtcuVjXmepx8Kevmenz5XqTiioqpHGe7UYVUC4AHQb71VYkH0ebWcaIXEI6aGvCLg589lB/N+dEbq0AnZbcAd3dh4lTAUlLQSaB0AYqQfnQRUUNciN7GIFjDFtxVG99XU+bYwfwopFcjHh3/jqOlUnh7W5+tliWWNba7nRHxufpcmMZ5NpwKcjiU3Z0xqmbidu9yMsqwZMGAOusEZ2OD5VLVFPSXVHHWXSO6+X47U+8u2cbVSOE8EEtlCRFaoR3Uhy//MhQ+Un8I088j3txVg4LfW80cSRaIiysVgBXUArEMVA5rkHcDlQyVJjFFiMGOXF4eQG9TeHRNzb0261OteHKm+N6e7oChVHFrCaCLbJkzVttTTPXkZrl0pJxDgyFdpmhF3FRqRTUeaHaq0xYzmAMql4M+lCL6zGM8/L+OtWy7gHlQq7tcjlW9pq4RRaY2p028mUuW2P2TUG5jwOR9AOdW66t0X3sk+Q/aaA3a+Llitenqd2RM16Pki5zALRSHlG39UfrNKjVeUXzW7wA1VvyiTbWzOc4ozw7hTysNsL1P7vOp1hw9mONO3X7vWrVZ2uhQPIYrNr6gLgRbTaZ67bm4gVuHKuAq7Culioy8VRbiKlRUvHzp9vE4hOOdT4pgKHBa7xihPmMUgV4lP8Aap2iaCS2RY1bCtKGLSBlOdPh0sOgqlN2rkA3gGnBX3pwpDHLLnXjBPSjPtiP19t/4W/vDV67NcZsU4ckV3NABiUOkjKcqzuQNJ55BFL3ZQbd5orTpttDDkf6la4d7Q4xYvptYhNCixxh8uhVmCspJ8XuknGcHB3oTD7TrsgqLS2YEAMBC5BC4CggP0wMfKqdacp9APd6ds8wDIujV64xWheyLi0NvHMZpki1aQpY4yQWzjz5j8ajbfMvv2naeAbfS8iWvtQYsFnsrfRlshFKsC+znxEgEjOdt6Odse2bQC2a1gjljkjdwZI2bRv3ZQAEBdsg/uoR7XuL2Nwtv3DpJOrNrdByjx7rtjfxYIHoauHs4WROHxas+Is4/knAH44z99QASJFQqpDWvKL/AOpd3gj6DbYOnI7iTfRjRnxfDgY8qkcE7cXFzL3KWdkveZMrd0wUIvid5Dr5ADO9WX2n9rGtbb6PG2JpwRkHeOLk756E+6PvPSgXDOw8q8InKErdTqr6RsTChD9xnoXAJPn4VO2ajiXwyj3y8iCG4QOEjkSTS+ooMPtgMQRnONt9xyqpcX7ZN9N+hwRwvHHjvXlDFE7rxyvsQAsYH3sMDpVe7L9vja2E0POXH/Dk76S+xJ9B72PMetTuzvY2Q8IuZgCbm5jUxjmxhR1kK5PxS6ST5jTVmc8CL0dIgO55zxn2kPNKfolojADAZ4mlkZQQwJUe4MqDg55Dyqd2c7fwXUqxX9rEWdlQSImfHuqB0OT8RGRyzyoT7Mu20NikkUsZw76jIo8QIAXSw2OBjl03rRbGOwuZvpsAieYLp1r7wz1ZejY21EZwcZqADCtsXFpnL+0aRXGLC0zESqHunygUnAU6tvur1/afMRhrK1x4+cb4+sz3nxfFk5881riSEbkgAbknkAOZPpWQ8ZuZOOcSWKLKwJkBgPciU/WSn85tgPmvka5gRLKVOBCDdrJ14et39CtkjNwIoQqMuTol72QYbbBTTn+VVw7NSiW0guBGkbSJyQYGzthRnfnk4z1NBPa7EkfDLeONQscdxGqKOQUQzgVVuy1pecSSCBZDDa2mMyLkHVkt4PtS7j0Ub9cGVYg5kPRQ+oDPeaVIkUaF5FjSNAxJKjCh/fwMfETyHPNUS89pSRFUsbOFVViULplix2LKikaSR6k71M9s3ECkcECnCtqlf10+Fc+fNjVj9n/ZiOzto5Cim5lRXdyMsusBhGp+EAY5czk1LNuNpWmoHqlJtvaPjSl5w+B0BJULEY2BY5YoHyCScnp8607hN9ZXUBuIu7MYJkYlAGR1XxFx8LBevUcsipfEuHRXUZiuEEiMMeIZIPRlPNWHQisU7NxyW1/PYazifvbRvJmGruXPrqAHyc1SxvCWVhjmFOM9vYQ5jtbC20EgZkiDM5GceEYA5nA3oVwPjNn9NjnvY5o9DB/qydCtzUtHjvAo8lY7bYxTvYDjEPDb2X6bEwYDu86QXhbOWOk74YY3G+AMZBrWZbDhnF+7lIjuO6IIIPiHLwSrsSp2yrDBqGbtLoiggnmSe0nay2s4VlZtetQ0aoQdYIGGB5Bdxv69TWZ3ftdu2fEMEIHRSruxH3MM/cKDe0C7kuuINEv/AHFgjXoPF3aDHlk5/nGtq7L9mYLCJY4UGrA1ykDXI3Us3PHPA5AVBAX4yVJfN7CUHg3tfGrTe22jzeHJ0+rRN4vwJPpRftp29a1ET2ywzRSoHDEtvksNsEfZ5c6sfabslaX4H0iM6l5SIdLgeWocx6HNZN7SuzkVgI4YGkKMA+JG1YOXB07bZ5n1rkCkyarMBjuJqHZ7tELixW9lQRjDllUl8aGZdtsnOOXrQSb2hRfDazH+U0a//Y032OGez/8ANuP716ouqnNHpKdQEt3mfr9bUosFTtLdP25c+7agfypf3JQ+ftZO3KKFfmXb91ANVLVWiNLSXgTMPiFc9YQn43cPzMQ+UZ/a9QZOJM6wMwGWaaNsDA+rIww8s+VcaqiD8lB6XVyPxANEKhSLQlJzWRw+cQjmvK4zXtGmZabLAFxhSuPQj9lSQh8q+WlJHIkfLapMfEp192eVf5Mjj9RrBNzPRqgE+milMzJmvneHtTfJ7t5P98jH9ZrZPZfxOa6su8ncuwkkQMcZKjBGcc8ZI+4VF7SfLBh8Q0u6qd3VIxVBeWFGY77aF/4i3/8AA394ac4B7Mknt452u2XXqyqxgkBXZdmLenl1qw+0bsVdX80UluYQqRlD3jspzqLbYRtsGrZ2f4Sbe3jhZgxTVkgEDLMzbZ8tWKFiH9QtbtKb2s7O2tlwe4SBDqJg1SOdUj4mj944GBz2AA9KrnYXs4vELK6h2Ei6Hhc/DIC+B8mHhPofStJ7b8FlurKWCHT3jmMjW2lfBIrHJwcbKaHezbstcWMcgnMepyuBGxbAXVuWwPtcvSpuMiSb+knoZk/ZGO3S8Vb6IlUYq8bfCwOG1j4tJHLkcHntW88Y4hFbQvcSkCKNdWR15BFXzJJUADzFUr2g+z+a6uFubPuxI20wdigLLjRIpAO+Nj8gfOoPHOyXGrm3htm+j93Fk474+JsYXPg3C+LA/O9BUXxJKbmzxB3YrhknFr+S9uQO7RgxB90kfkoVzzVQBn5eta9nfOR+NY1H7NOLqNKtAB5Cdv8ABUiw9nXFVlQu0OgMpb65m2BGdtG+3SpBHeDemxz/ADBXbHhMScZeBVxG80LMvT64RtIB5Alm/Gto4nfRwK0krCONOp2A6AAdT0AFUjtJ2Ku5+LfS07rudcDZZzrxGqBvDp/NON6t3aXgUV9C0M2QCdSsvvI491h58yCDsQTXLxCOu426QLJ2b4bxhO/VdMje9JEQkoPL6xd1Y+pB+dZ1xTh0vBuIxok3eY0OpGxKOxUo65OCdJ+eQamy+z3itux+juki9Gjl7skfnK5Gk/ImiHAPZzciX6TeMjNH9ZHCJCxllTeMSyYwiagM4znHlUXsbiSEJG1oT9rfaEQp9DhJ7yUAy4ySsZ5RjHVtvu+dGuwXZI2VqNa/XzYeXbdRjwRfJQTn1LVQb/sDxaaZp37kyOxct3w5ny22A2AHkBXX+4/Gftr/AP0VIMqVIGJO9sVneKUkcg2mVWMA4KyFTqDrzLeFjq5YOKufs+hJ4XaY5aGz89bZJrMbiwuDaS20sitL9KjkGZMgLHHNG/i6HUy7VCh4NeqAqzxgYOB33L7setXFN73t9IFtRS27Qwv8ZcvbZwljFb3ABKrqhfHTX4kJ8hkMvzIq5djuMx3lrE8bAuqIkqZ3R1UA5HPBIyD1BrLuAGWF5RdlZoZIXjZO8LA5ZGB9CNJwehoWOEyI5ezm26Av3cgHQZ2VvnkfKreTUGbSn4qiRtvn6fOb1xK/jtozLMwVRvvzY+Sjqaw/s9di44ulw5CoszXMhPRUOofMliigdc1DuOH3sxzPKAOpllDbegUsT8qv3YW24QsT2Yk76W4XTKZFZC+ASFj+wBuRg5zvmqMjW4hKdVCcML/OWabh3DuNRCUoHIymtTomjIPukjp1wcg5zvWX9r+z78GuY3tbpycZUnAkTf3XxsynHkAccqI8Q9nfEbSRmsJDJGeWmQRzY8nBKq2PMH7hUa09nfFbuQG5+pXPieV1dsdSqoW1N8yKHiH9R4+cC8YvGW6t71kx3hhusDkSsmpwufzlIr6JsrxJ40miYNHIoZWHUEZ+4+lV/i/Yi0ns4rQqVWFQsUgx3iYGM5OzZ6g7H8DWaXHYbjNmSLV2kjJOO4m0ZHm0bMuD8s/OoJ3GWUFRYZmt8Z7SWtoQLiYITvgBmIHmQoOPv51lPtX43b3fdvbyB1VQpOCCDlzgggHlUOy9nnFbpgZ1EK58TTOrH5hELFj8yPnR/tV7N5EgiisVEmkDvSzhZHfLEuc4XG+AAdtsDrV12gwbhyBfuP3hfsR/7D/Nuf7x6z5nrS+zXDZbbhBgnXTIqXBIyG95nYbgkciKyuR9z8z+utDQmyn4zL8TW9QfCSNdLXUbXS7ytANeZ2ySddMOcQIT/wDOccjvqizt51xrpy6kRooAc4S7YOB5mEH91UrcAxvSLYkdCIeXs1fHlaS/gB+s17V8/wDUyyAHhmP8wftalSJ1WqH5P3jX4PSf+/qP9T59017oqZHdIf8Apii1kIzzjX8f8qVd1Ucw6K7G1oAFqx6VuXshgK8NUHmZZj/Wx+yqNb2UbYwAPvq68Au5II1ijdAoycFcnLEk71mVtcoxNGnpsYl6C0tNc202YlZipJUE42Ga7E6+a/0v8qg1lxdpbyjPNFe6KcjkU9V/Gu/D5irB1IvuneXGBHS01nvEOIMvE5XlErxxT2kS6JiixmQZGY+UgJzn5etWDiN5cycQW2hnESLCJ2wiuXPeaShLchjqMUQowtnpeBFRTfHW0sOmlprPrjjt6kU7i5Lp9KitY5BDHq2LCZ0QDDHOFGc8qkWHFOISyQwmYxOYrh2LwoHcRy4jJUjwllxy257VbyWte8r5y34l3K14VrN7HtjeSGJO8AaT6PEDoT8rrj+kbafsyD5Y2ota8XuHt57qW97pDK0MapbpIUKyhV0DGXZgCuDnnmpNFxyZC1kbiXArXmmq7wTjszWDzOVaVJWhDOmnP1qxq0iAjBGrJUY5Ypq/47NrljEeTCyRaw0kUbu3dls+BgNnyAGY+E5xtQ3LKDbJEMoDAG8sbJUHikxiieTTq0KW05xnHTPSq3a8emYKSuziVxiZ8qiS28Yz4d2zcA+XhNey8bcnTo1RtgNqmOcaow2F0EHaQdRy6UHzq3RPqJdVUdfpIV12vuCpEVuEbbDMxcDz8IVf10M/3p4jnZU58xH+9qO3UoS4nhWND3TIq6iU1mQwhTq32XW+rC/FH97L3evaKJFy8GlmcsdDtD3mV04DYmwDkjYk+VDFXVY9I+YhCKUphspXYvIpDOSxxsNTHJwOgzXo4RJq1b+6Vx8yDnl6Vc4uJhoxJ9FwNKONTSAnvJI449K91qYfWbkD4Dp1ZBp+3v8AWwT6MqMzIih5CCGYRFxJ4PDjvemclelMprNUBlfqIqdJp78cyiCybXoKncHfP5p9KcXgjeRq4tdoXLLEuUMkTKWO8qNGhGrTso7wHODnPKpdjdd65jWBNfdSMo73nLGkbaDlRhCZVGrnsdqvT1+rF96/XpO/B6bgCUKXgrYPPkae7KcMMN3BK4wqNknB5aSP21a7ziOiLVoR9ChpsK6OhFwsTRdyc7kFwG1n3CeWK6uuIKpwYlCqWJKvqLLHDI8gGVAXxKuGyds5xUvrK7fl+sutCigIAlqt+N27EKJRkkAAhhknkBkUWFZxc8TKrj6OEYoSGLPkNpuXQhGRSUItuZwfGNqKp2t7gHXECuvYmUsdJOxOV2ISOZyPzBuc7ARqjGzC36ydij2TLpTLVXLbtXI8dw4twvcw94GJdl16EYox0qD7/wALE7HONhUSftdMJTH3cZzLJGpw3IXU1spPi56kTPzNGCnvIIlsY1wz0E7I8clu3CyxCMC3jcnDDVKWOvRk7x6TGQd9yRnarSbVfOrSQl8wHerrVl5alZc/ygR+2qbaey5pAWN4Blj7sB/bL61o81ug2LAH1oczugIWZcZzyX91UfXCiLBsyG0iObsLypr7Jl63jfdEB/8Ac04vsnj63cn3In76MXPFZ15Tj+in7qEXXaO6HKf+rH/hrk8QduHlTo6Q/JPX9lEIB/4qbkfhj/dWfcI4X3lrMWJDpdOTjlmOKPGPuIq13Ha+93/4j+pF/gqoNfNFBcaW3Mschzg57wCOQnb0StKhWa93a8A9FQCEW2IM7+lUNnr2ttci8yvLgVZiKmwcSIquh29a7Vm9f015wkNNwU7S5WvGD9tVx9rO/wAsA0Vh7SFdtWfUZxWdF6kpMcDegNpqbciGFUqJpMfa8jrT47aMOtZh35+1XhuD9ql28PpGEGpHaakvbcjrXH++x+1WX/SD50jKaE3hlJhaWGpUdJqbdq7ZnEzw5lBQ51sFZo/cZkzpZh5kV1L2ugkdZJYy0ie66uyHAbUFbSRqGcnB86ysSHzroOa4eHZB3HGBngSpr0c+nmafH2js1RoxC2hipIM0hwVJIZMt4GyTuOdSIO2dvGVdI21xgorNI7nS7a2yWJzuOtZTqaivCey/EbuNmtrZ5E7zGpdIGpV3GSR0YfjUVPDyRYubH3yUqUL4SXqHtTZqUZYMGOR5UPeNtI+nUcZ3HhG3IYrr/eGyJfMB8Z1MBK4AYMG1IA3gOQNxVZtPZbxdmAe3ESkgF5JYsKCdzgOSceWKsLeyFl3m4rbR/wA3/E61C6Jgb72+cknT8bRCUPay2WNoUiHdMWLK7GQMX3fVqzqBPQ1CuO1Nupykca7KDhVB8OyjIG4AxjyoLedjltI5riWfvYVQ9w0bxYnkDEOuzNgKApPzI6VXW7SQ4wsCj55b9gojeHo6kFsnrBHUKp9KXEvthx5ZBMYoI2CRM03gjI7oaVbWD7y4Vdt/dHlXEXbWMAARQgLyAijAGAMDGMY8K/gPKs9TjSjOGYZ2OCRkc8HAGR6V5JxFGycnOM8z0+6hjwwAWVz85f8AFLfKTXB2rs5U1XHcan1aw1vE+dWnOcqc5Ecf9FfIYnW/aLhkx7x7lIGyp0CPkw07g6eeVBz5geVYazxNvqO+Pi9PlSCx5zrPPOMjf0pltIGXaf3Mr51MHr8psvF+KcPijAtpopg5KvGIlUaT4iSNOCNQG3nQ9u00DKVaCIqeYKKQcacbY/MT+iPIVnF3eROoCRxxkHOVZiSMcjqJ261HSXG5YY9Tt+iuXw9QcGQNSlsgzT4O1Vukutog2ouSpOVLyd2SxU7Z+rTfG2KLcU7Z2DRnubZUlKqjP3cYzH8SFhuVOTty3rGDexZBY5xy06udEOJ31l3AMMlz3racpIsXdjlrww8R64/TRDphtKkyRVQkYl3j7Q24xphiBAAGI0GAG1ADbYat/nvT0HaCAbqkSnwjZFBwqlV5DopKj0JFZTHdE1IW4agr4cnf6yW1CDpNKXtBAAFEUYA2ACLgDDDYY8ncfz28zXqdpbcag0ceGYuRoXBZlZXY7bsVZgT1BI61QoImYA61GehO9CuKOyyhcg8uXLpVX8PUZk09TTY2tNate20COzKkZLrpclBh1wVCPgeIAY2O1WXh3a/hvdR6hBGVAARYwAgRtS6Rp8IzhgOh3rCzeNXacWmUYDsB5AsB+GavSomlwZD1qT4Am+w9tOHLjTNEuFCDAC4ReSDbZR5cqe/35sv/AJUf9Kvnz/bU/wD3G/pN++vG45P9s/if30dWubGUIW3Jmtdre2sXep3Mocd3uVPXUf2GgEnbE/a/TWYw3ju3iOdqf7w+dU/AUqhLkS51AT0y9zdqSetQZu0JPWqiZDXJejJo6a8CUbU36SwzcZJ61HkvtUFwM80Qj5rKh/fQTXXlxJ9WR57ft/ZTQVVUwJcsQIV72lURW5Uq00qi0TKC8Fm6NeG5apAsvnXQsx/rWJtePb0nFw7MQepVckADO3M461DJNF8KMbjkKhPb5POuZT0nLUB5kUOa9DmpIsT0B/Cl9CNU2tLb0nFucn7xUgrUe3GDj1FSjUg4lH5niCp9lalyACMnPP0qCDTqTY5GpBtAMCYZPBX/ADfxP7q0Dg8N9HZwrbcSgtAQSyiMOzNnm31ZOrAAzvyFZel+4+M/jV9s+GXDWAli1CR0jKlT4jlwWO2/LNWLA4gxuXMY45w7isylX4mZ156dMyqSOW3dgVUpOw16xJEQGSTuyD9tW634Xxf4ZmP8sgf2xmjFhwbimQZLiLHUYyT6ZCjFQFuLSjaplzcTOuIcC4jDb/WrIIIwxx3gaNS5A2TVtknfA61WAtap2w4New2k7Sza4ticDbBcYBzvzIFV/sLwEXIlJQMUKjfcDIJ5fdU+VdgohV1gFI1H6dv0/wBym6KcjU4Ox5VrZ7HEcol/CmW7HN/2h+mjfhT3io8WRvymZQqnHI1ywNanJ2JY/wDS/rD9tVrilnBAcOpJ3GB5g4I/GobTEC94xT14c2Cm8p+KdHuNRWe9i+CIfM70NnmyDsBy5UEqB1jisW5FpEAqVLrKINOy6sHH2jk586P2nEhpCmGI4AHu+lEY50YYMKfcKJT0+4YMXqasqfZlRgUjpUtW9D+FWlbSA84QPkTTo4Tbke6R95/fRfIZYBtWhOZVRMPL9FQr1supqRxpe7kaMHIXG/LOQDy++u7LgF1PC00UDvHFqZ3UeFQMbZ6n0G/Wl6hPEcpIMNHraBpM6RnHPfz/ANKZmUqSpGCOdM2F0y5wefOlNcAkknJNSVxeVC2aes1cE1wZBXsbbj5iliIxGbFSWIAycHlU8wP9hvwNRGtWjYFhs2rSehwSM/iK6V/KiI5GIOoM3jhFcmvSa4JpkcQQEWa5mPhO2f450s15I2wHmT+ypY2UwijMmRch8hSqfwq7jWJQ0Ksd9ydzufSlWjTp3QG8WZiCfT+0FZpCvaVZkNCKxjC7Dn5VJVQOlKlRF5ilSeNQ9+Z+ZpUq55FLrB0Hvn+V+2naVKkhNBuZ4aQrylUNKmdLW3cHYjhVvg4+oi5fIUqVSvMDW9iV2O9l147x8eWo/vqw2krafeP4mlSp9OZh6j2BKr7SLyTuUTvH0nVldR0nDJjIzg1J9ivK5+cX6npUqo3+SO0v/i/X+ZqQpMKVKrQVKRZ6w3tz+V/nSf269pVZv8ZjFL/MP1lWNMSda9pUk010hK16Uas6VKtTScTO1HMKodqfTkflSpU63Ez6vIlI7Q/8xJ/N/srWxeyj/wBgvf5c392lKlWDU9o/H+Zv0v8AGPgP2mJQcvuppqVKob2RJHM8r1OY+Y/XSpUvLyycYHhtB02/tmt/4p2Zscf8lbcv+xH/AIaVKpHMhfZmbdrOEW6K2i3iXY+7Gg6egrNJhzpUqdHswB5kc09Zj62H/wAi/rWlSqJccyTa+795/tGlSpVr0fYEXb2jP//Z

Szanowni Państwo,
w dniu 6 czerwca 2019 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. B. Dybowskiego 11 odbywał się będzie III Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości.
Wydarzenie to zgromadzi znanych przedsiębiorców, dynamicznie rozwijające się start-upy, a także najlepszych polskich mówców, inspiratorów, trenerów i mentorów. Będzie to przestrzeń wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy nauką, biznesem i technologią, prezentujące innowacyjne pomysły i inspiracje do osiągania sukcesu.
Partnerem merytorycznym Kongresu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W związku z powyższym dla studentów i doktorantów – członków kół naukowych działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, przewidziano możliwość sfinansowania karty wstępu na powyższe wydarzenie.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przemyślane zgłoszenia, a po otrzymaniu wejściówki o niezawodny udział w wydarzeniu.

Rejestracja będzie możliwa do 29 maja 2019 roku przez formularz dostępny na stronie: https://forms.gle/cLcFbigwyQY6uXBH6

Dodano 17-05-2019


 Students’ Science Conference.

 

Students’ Science Conference to wyjątkowe - trwające 4 dni wydarzenie, podczas którego adepci nauki mogą wymienić swoje spostrzeżenia z autorytetami z całego świata. Jest to niepowtarzalna okazja na prezentację wyników swoich badań, przeprowadzenie dyskusji nad nimi i uzyskanie nowego spojrzenia na naukę, która może odmienić perspektywy przyszłości.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 18–21 września 2019 r. Głównym celem konferencji jest rozwój oraz promowanie młodych, wybitnie uzdolnionych naukowców, którzy chcieliby podzielić się swoją pasją. Atutem wydarzenia będą nie tylko wspaniałe prelekcje, ale także seria wykładów, które pozwolą rozszerzyć horyzonty uczestników. Międzynarodowy charakter konferencji będzie świetną okazją nie tylko do nawiązania nowych kontaktów, ale również do rozpoczęcia współpracy na skalę międzynarodową.  

Dodatkową korzyścią, wynikającą z uczestnictwa w naszej Konferencji jest to, że wszystkie zaakceptowane i przedstawione prace zostaną opublikowane jako materiały pokonferencyjne pod numerem ISSN z przypisanym numerem DOI, a także zostaną przekazane do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej i ResearchGate. Warto wspomnieć, że wybrane artykuły również zostaną przesłane w rozszerzonej wersji do naszych czasopism partnerskich.

Zachęcamy również bardzo serdecznie do odwiedzenia naszej strony internetowej, która mamy nadzieję, pozwoli przybliżyć w większym stopniu 17th Students’ Science Conference oraz uściśli informacje na temat zapisów: https://ssc2019.syskonf.pl/

https://www.facebook.com/Students.Science.Conference/


 

XVIII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Nauka młodych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XVIII Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Nauka młodych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. w Siedlcach.

Konferencja prowadzona będzie w 4 sekcjach tematycznych:

 • nauki humanistyczne,
 • nauki społeczne,
 • nauki ścisłe i przyrodnicze,
 • nauki rolnicze, medyczne i  nauki o zdrowiu.

Celem konferencji jest zaprezentowanie, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Prosimy, aby zgłaszane prace dotyczyły rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających tych wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

W trakcie konferencji przewidujemy konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

Koszt udziału w konferencji już od 180 PLN. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, certyfikat czynnego uczestnictwa, wyżywienie (obiad, przerwa kawowa).
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.05.2019 r.

Szczegółowe informację znajdą Państwo pod adresem:

https://www.uph.edu.pl/wydarzenia/ogloszenia/5058-xviii-konferencja-studenckich-i-doktoranckich-kol-naukowych-nt-nauka-mlodych-przeszlosc-terazniejszosc-przyszlosc-rejestracja

W imieniu komitetu organizacyjnego
Olga Szynkarczyk-Obłoza
tel. (25) 643 19 22

dodano 16-05-2019


Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa „Udział obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości

W imieniu Fundacji Cort Watch Polska zapraszamy studentów na Interdyscyplinarną Konferencję Międzynarodową „Udział obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości”, która odbywać się będzie na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 26-27 września 2019 r. Konferencja składać się będzie z wystąpień zaproszonych gości oraz zgłoszonych prelegentów, którymi mogą być studenci. Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2019 r. 

Główne tematy konferencji to:

-    Formy i zakres uczestnictwa obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości - zarówno z perspektywy historycznej, empirycznej, jak i teoretycznej;

-    Wymagania kwalifikacyjne i metody wyboru sędziów niezawodowych;

-    Sędziowie niezawodowi a prawo do sprawiedliwego procesu;

-    Sędziowie pokoju, ławnicy i ławy przysięgłych w porządkach prawnych różnych państw.

Serdecznie zapraszamy do dyskusji na temat konstytucyjnych, proceduralnych, organizacyjnych, finansowych, administracyjnych i społecznych aspektów wskazanych zagadnień. Zamierzamy również przyjrzeć się innym zjawiskom związanym ze zwiększonym zaangażowaniem obywateli oraz organizacji obywatelskich w sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, takim jak: relacje między sądami a organizacjami pozarządowymi (współpraca, działalność strażnicza, rzecznictwo); alternatywne rozstrzyganie sporów (ADR); biegli.

Głównym językiem konferencji jest język angielski.

Przyjmowane będą także propozycje prezentacji w języku polskim.
Przewidujemy publikację wybranych tekstów zaprezentowanych na konferencji.

https://courtwatch.pl/in-english/conference-2019/ - link do zapisów na konferencję 

https://www.facebook.com/events/434228620675031/ - link do wydarzenia na facebooku