Biuro ds. Kształcenia

Biuro ds. Kształcenia

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Kierownik

mgr inż. Irena Kozłowska
tel. (89) 523 43 35
e-mail: k.kozlowska@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Magdalena Czaplicka
tel. (89) 523 35 05
e-mail: magda.czaplica@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo
tel. (89) 523 32 87
e-mail: grygo@uwm.edu.pl

 

mgr Anna Malinowska
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49
e-mail: anna.malinowska@uwm.edu.pl

 

mgr Dagmara Pipczyńska
tel. (89) 524 55 38
e-mail: dagmara.pipczynska@uwm.edu.pl

 

mgr Joanna Podgródna
tel. (89) 523 33 60
e-mail: joanna.podgrodna@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Katarzyna Matuszak
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49
e-mail: katarzyna.matuszak@uwm.edu.pl

 mgr Aldona Stec
tel. (89) 524 52 47
e-mail: aldona.kaminska@uwm.edu.pl
 mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska
tel. (89) 523-43-87; 524 52 49
e-mail: malgorzata.krasnodebska@uwm.edu.pl

 

Do zadań Biura ds. Kształcenia należy:

 1. realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących polityki edukacyjnej i systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 2. kontrola we wszystkich jednostkach realizacji planów zatrudnienia w sferze dydaktyki dotyczących zgodności z obowiązującymi planami studiów i programami kształcenia,
 3. rozliczanie wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia na zajęcia ponadwymiarowe i zlecone,
 4. realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,
 5. koordynacja i nadzór nad:
  - rekrutacją kandydatów na studia III stopnia i na studia podyplomowe,
  - organizacją oraz funkcjonowaniem studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych,
  - funkcjonowaniem systemu świadczeń pomocy socjalnej dla doktorantów i innych systemów stypendialnych,
 6. organizacja działalności informacyjnej i poradnictwa z zakresu:
  - studiów III stopnia,
  - studiów podyplomowych, w tym w zakresie powoływania, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych,
 7. prowadzenie ewidencji studiów III stopnia i studiów podyplomowych na poszczególnych wydziałach
 8. opracowywanie oferty kształcenia na studiach III stopnia oraz studiach podyplomowych,
 9. formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
 10. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,
 11. obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich i podyplomowych,
 12. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie objętym przedmiotem działania.

Ponadto, w swoim zakresie działania, Biuro ds. Kształcenia:

 1. prowadzi zbiór informacji o absolwentach,
 2. prowadzi poradnictwo zawodowe,
 3. organizuje i prowadzi szkolenia przygotowujące studentów do efektywnego poszukiwania pracy,
 4. tworzy bazę danych na temat miejsc pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z firmami,
 5. udziela informacji o ofertach praktyk i pracy,
 6. organizuje prezentacje firm w Uniwersytecie,
 7. organizuje sesje rekrutacyjne,
 8. prowadzi dystrybucję poradników firm współpracujących,
 9. prowadzi badania ankietowe studentów i absolwentów oraz badania preferencji pracodawców.