Aktualności


Zachęcamy do śledzenia Zarządzeń dotyczących spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym SARS-COV-2. - [OTWÓRZ]

 


 Legitymacja studencka z funkcją karty płatniczej

Bank Pekao S.A. dzięki współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jest sponsorem blankietu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla studentów. Legitymacja pełni również funkcje: karty debetowej Mastercard ELS do Konta Przekorzystnego

Dzięki aktywacji funkcji płatniczej na legitymacji, z kartą tą można na terytorium Polski:

-      robić zakupy,

-      płacić w Internecie,

-      wypłacać gotówkę z bankomatów.

Funkcja płatnicza Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jest nieaktywna w chwili wydania legitymacji. Aby ją aktywować należy założyć Konto Przekorzystne z inną kartą debetową do tego konta (np. z kartą rewolucyjną) i zawrzeć aneks o kartę ELS, a następnie aktywować Mastercard ELS używając PIN-u, płacąc za zakupy lub wypłacając gotówkę z bankomatu.

 

Otwórz Konto Przekorzystne dla młodych z kartą do konta i bankowością elektroniczną. Do ukończenia 26 roku życia* zyskujesz:

 

-      0 zł za prowadzenie konta,

-      0 zł za obsługę rewolucyjnej (wielowalutowej)karty debetowej Mastercard Debit FX,

-      0 zł kosztów przewalutowania po stronie banku - rozliczenie transakcji następuje bezpośrednio po kursach Mastercard bez dodatkowej opłaty banku,

-      0 zł za wypłaty gotówki kartą do konta ze wszystkich bankomatów w Polsce,

-      0 zł opłaty banku za wypłaty gotówki kartą do konta ze wszystkich bankomatów za granicą,

-      0 zł za krajowe polecenia przelewu w złotych przez usługę bankowości elektronicznej: Internet lub bankowość mobilną PeoPay**, z wyjątkiem przelewów Express Elixir,

-      0 zł za prowadzenie rachunków płatniczych w EUR, USD, CHF lub GBP (Eurokont walutowych).

 

Zniżki do 30% u partnerów programu Galeria Rabatów przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A., aplikacją mobilną PeoPay lub poleceniem przelewu z bankowości internetowej Pekao24.

Dowiedz się więcej >

Definicje usług reprezentatywnych powiązanych z kontem - Sprawdź!

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Pracownicy PEKAO Olsztyn Dąbrowszczaków 11 tel. 89 5211490,89 5211442, 89 5211548,

www.pekao.com.pl

 

*Po ukończeniu 26. roku życia opłaty za Konto Przekorzystne i kartę do tego konta będą pobierane na zasadach ogólnych. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, umowę o Konto Przekorzystne zawiera w ich imieniu przedstawiciel ustawowy.

**Dotyczy przelewów zatwierdzanych w aplikacji PeoPay. Opłata za wysłanie pojedynczego kodu SMS do zaakceptowania zlecenia w Pekao24 wynosi 0,20 zł.

 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

 


 

 

Drogie Studentki i Drodzy Studenci!

Stworzyliśmy dla Was informator UWM - kompendium wiedzy o Naszej uczelni, studiowaniu i Kortowie. Chcielibyśmy, żebyście korzystali z niego i odnajdywali w nim odpowiedzi na najbardziej nurtujące Was pytania.

Informator znajdziecie pod adresem:

https://russ.uwm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Informator_UWM.pdf

Życzmy Wam powodzenia w pierwszych tygodniach nauki i liczymy na to, że dzięki naszemu poradnikowi, będą one łatwiejsze!

 

Wasz Samorząd Studencki!


 

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST

 Już 2 września rozpocznie się rekrutacja na program mobilności studentów i doktorantów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021. Potrwa tylko do 15 września. Więcej informacji dostepne [TUTAJ]

 

 

 


 

KOMUNIKAT

PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 14 SIERPNIA 2020 ROKU

W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci i Doktoranci,

biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną oraz możliwość jej dynamicznych zmian w najbliższych miesiącach, uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym i mieszanym.

Całkowicie zdalnie realizowane będą wykłady, seminaria, proseminaria oraz wszystkie te zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania, wykorzystania laboratoriów, urządzeń i aparatury dydaktycznej, pomiarowej lub eksperymentalnej, obecności w placówkach medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych itp.

Pozostałe zajęcia będą realizowane w trybie mieszanym (część teoretyczna online oraz część praktyczna w siedzibie uczelni lub placówkach). Zajęcia te będą blokowane i realizowane rotacyjnie, w możliwie jak najkrótszym okresie. Harmonogram realizacji zajęć praktycznych na cały semestr zimowy dla poszczególnych kierunków i roczników studiów zostanie podany w terminie do 21 września 2020 roku.

Studenci odbywający zajęcia zgodnie z harmonogramem w siedzibie uczelni będą mogli skorzystać z zakwaterowania w domach studenckich na czas realizacji zajęć.

Tryb realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim zostanie określony na miesiąc przed rozpoczęciem semestru.

Pragnę także poinformować Państwa, że ramowa organizacja roku akademickiego 2020/2021, określona w Decyzji Nr 57/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku nie ulega zmianie.

Biorąc pod uwagę wspomnianą dynamikę sytuacji epidemicznej, należy także brać pod uwagę możliwość zmian w trybie realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021. Informacje w tym zakresie będą przekazywane Państwu na bieżąco.  

 

Z wyrazami szacunku

 

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM


 

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

 

Uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

 

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami legitymacje są ważne co najmniej do 30 listopada 2020 r.

 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 

Informacje w tym zakresie zostały przekazane przez Ministwrstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Ministra Infrastruktury, a także Wojewodów i Marszałków Województw oraz do banków udzielających kredytów studenckich.

 

Źródło - https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego