Szanowni Absolwenci!

Serdecznie witam Was na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdziecie tu informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia, sylwetki naszych kolegów z czasu studiów oraz wiele interesujących artykułów związanych z naszym niezapomnianym Kortowem.

Serdecznie zapraszam do lektury naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga

Najnowsze artykuły

Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego 2017/2018

Poczucie spełnienia w dziedzinie kultury

Tegoroczna Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego 2017/2018 odbyła się w Iławskim Centrum Kultury. Gospodarzem uroczystości marszałek województwa warmińsko – mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin, który między innymi powiedział:

- Z podziwem obserwuje Państwa dokonania, niezwykłą dbałość o poziom artystyczny, odwagę w podejmowaniu nowych, coraz trudniejszych wyzwań. Mijający rok daje nam poczucie spełnienia w dziedzinie kultury. W 2-017 w budżecie województwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono ponad 51 mln zł. Kultura może też liczyć na silne wsparcie unijne…W nowej perspektywie finansowej na ten cel przeznaczyliśmy 131 mln euro. To ogromna szansa na dalszy rozwój kultury w naszym regionie. Cieszą nas sukcesy twórców. Wspierana przez nas produkcja filmu fabularnego „Cicha Noc”, w reżyserii Piotra Domalewskiego, wygrała Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Dzień Absolwenta 2017 r.

Tradycyjnie już w drugą sobotę września absolwenci kilku roczników wyznaczyli sobie spotkania. Byli to absolwenci, którzy ukończyli studia 60-lat temu (Wydział Rolny), 55 lat temu (Wydział Rolny) i 50 lat (Wydział Rolniczy i Zootechniczny). Złote odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM otrzymali: Kazimierz Gołębiecki (rocznik 1957), Zofia Naruszewicz (1962), Zofia Gronowicz, Jadwiga Waźbińska, Wiesław Chiliński, Zygmunt Paprotny i Stanisław Lewandowski (1967) i prof. dr hab. Roman Kisiel (1977) oraz absolwenci Wydziału Zootechnicznego Barbara Brzezińska, Andrzej Białaś i Kazimierz Kucharczyk (1967). Okolicznościowe Glejty otrzymali: Kazimierz Skupień i Paweł Rogiński (Wydział Rolny 1962). Dębowy Laur Absolwenta wręczono mgr Marii Suszko – specjalistce z WMODR w Olsztynie – członkowi zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego. Wszyscy wyróżnieni otrzymali najnowszą książkę wydaną przez Stowarzyszenie i Fundację pt. „W kortowskim kręgu”, pod red. Bolesława Pilarka. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

TRADYCYJNE PRZEMYSŁOWO PRODUKOWANE SERY TWAROGOWE

Rozmowa z dr.inż Tedeuszem Płodzieniem, byłym prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Mławie, byłym dyrektorem Oddziału Instytutu Przemysłu Mleczarskiego w Olsztynie, byłym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.

- Panie doktorze, dziś rzadko mamy okazję spróbować twarogu przygotowanego tradycyjnie – z ukwaszonego w sposób naturalny mleka prosto od krowy. Czasem można go kupić w gospodarstwie agroturystycznym.

-Sery twarogowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych produktów mleczarskich w Europie Środkowej i Wschodniej.Na ich produkcję przeznacza się około 25% globalnej produkcji mleka. Systematycznie wzrasta ich produkcji i spożycie poprzez zwiększenia atrakcyjności, nowoczesności wytwarzania oraz wysokiej wartości biologiczno-żywieniowej. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

V FESTIWAL SERÓW i TWAROGÓW

Już po raz piąty na terenach olsztyńskiego Hotelu Omega w ciągu dwóch wrześniowych dni tłumy zwiedzających mogły degustować sery oraz twarogi. Honorowy patronat nad festiwalem sprawowali:- Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Olsztyna dr inż. Piotr Grzymowicz, JM. Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard J. Górecki.

Organizatorami tegorocznego ogólnopolskiego święta serów były: samorząd województwa warmińsko – mazurskiego, Urząd miasta w Olsztynie., Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością oraz Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie. Przy okazji warto przypomnieć, że pomysłodawcą i głównym organizatorem festiwali jest prof. Bogusław Staniewski, kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wspomnienie o dr inż. Wiesławie Kuleszy w 20 rocznicę śmierci

5 sierpnia 2017 r. minęła już 20 rocznica Jego śmierci. Wspominamy Go mile jako kolegę i współpracownika w Katedrze Ogrodnictwa. Był bardzo aktywnym adiunktem aż do śmierci. Kochał dydaktykę, badania i współpracę z producentami. Był inicjatorem wraz z redaktorem dr Bolesławem Pilarkiem podjęcia współpracy z Wileńską Wyższą Szkołą Rolniczą w Białej Wace k/Wilna i Instytutem Ogrodnictwa w Babtai k/Kowna na Litwie. Współpraca ta z większym lub mniejszym nasileniem trwa aż do chwili obecnej. Dzięki niej kilka osób z Katedry Ogrodnictwa mogło odbyć w Babtai staże naukowe a litewscy pracownicy naukowi doskonalić także swoje umiejętności u nas w obecnym Uniwersytecie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie 2017

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego dr Gustaw Marek Brzezin częstuje chlebem wręczonym mu przez starostów dożynek.

Dożynki są zwieńczeniem żniw. Są także symbolicznym podziękowaniem za trud podczas tegorocznych zbiorów i prośbą o urodzaj w przyszłych latach. Po raz kolejny Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie odbyły się w Muzeum Budownictwa Ludowego-Parku Etnograficznego w Olsztynku. Najważniejszym akcentem obchodów był oczywiście obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Warmia z Olsztyna.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wystawa Elżbiet i Feliksa Walichnowskich

W Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, w galerii Stowarzyszenia Absolwentów,  można obejrzeć od 21 lipca do września 2017r. wystawę fotograficzną Elżbiety i Feliksa Walichnowskiego pt. „Nad Bałtykiem”.

Poprzednia, tegoroczna, wakacyjna wystawa fotograficzna, pana Marka Hasso-Agopsowicza o Meksyku opiewała „podróże duże”, natomiast obecna prezentuje „podróże małe”, nad nasz piękny, choć chłodny Bałtyk. Państwo Walichnowscy w swoich fotografiach nie tylko opiewają piękno nadmorskiej przyrody, uroki wydm, plaż, specyficznej roślinności ale także zwracają uwagę na zagrożenia rychłej utraty tego naturalnego bogactwa przez szybką zabudowę brzegów morza budynkami – apartamentowcami z betonu i szkła. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Dzień Absolwenta 2017 r.

Tradycyjnie już w drugą sobotę września absolwenci kilku roczników wyznaczyli sobie spotkania. Byli to absolwenci, którzy ukończyli studia 60-lat temu (Wydział Rolny), 55 lat temu (Wydział Rolny) i 50 lat (Wydział Rolniczy i Zootechniczny). Złote odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM otrzymali: Kazimierz Gołębiecki (rocznik 1957), Zofia Naruszewicz (1962), Zofia Gronowicz, Jadwiga Waźbińska, Wiesław Chiliński, Zygmunt Paprotny i Stanisław Lewandowski (1967) i prof. dr hab. Roman Kisiel (1977) oraz absolwenci Wydziału Zootechnicznego Barbara Brzezińska, Andrzej Białaś i Kazimierz Kucharczyk (1967). Okolicznościowe Glejty otrzymali: Kazimierz Skupień i Paweł Rogiński (Wydział Rolny 1962). Dębowy Laur Absolwenta wręczono mgr Marii Suszko – specjalistce z WMODR w Olsztynie – członkowi zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego. Wszyscy wyróżnieni otrzymali najnowszą książkę wydaną przez Stowarzyszenie i Fundację pt. „W kortowskim kręgu”, pod red. Bolesława Pilarka. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

XXIV Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla Rolnictwa”

Edukacja, promocja i integracja

Na początku września (2 i 3) na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz sąsiadującego Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, działającego przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie odbyły sie XXIV Jesienne Tragi Rolnicze ” Wszystko dla rolnictwa”. Swoją obecnością zaszczycił je wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, który w serdecznych słowach podziękował rolnikom Warmii, Mazur i Powiśla za wysiłek wkładany w produkcję zdrowej żywności. W imieniu wojewody warmińsko – mazurskiego rolnik przemawiał doradca Marcin Domian. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

NON OMNIS MORIAR (Umarłaś po to, aby żyć)

Odeszłaś od nas tak nagle,

Pozostawiając smutek i wielki żal,

A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.

W sercach naszych trwać będziesz na zawsze

 

W sierpniu 2017 w wieku 80 lat odeszła na stałe dr Kazimiera Atamańczuk.

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie w macierzystej uczelni przygotowała i pomyślnie obroniła prac e doktorską pt.: „Ekonomika kształcenia kadr kierowniczych w oświacie”. Ukończyła wiele kursów i studiów podyplomowych między innymi z zakresu bibliotekarstwa oraz zarządzania i administracji. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy