Szanowni Absolwenci!

Serdecznie witam Was na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdziecie tu informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia, sylwetki naszych kolegów z czasu studiów oraz wiele interesujących artykułów związanych z naszym niezapomnianym Kortowem.

Serdecznie zapraszam do lektury naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga

Najnowsze artykuły

Dzień Absolwenta 11.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

zazwyczaj na tych dorocznych spotkaniach omawiamy osiągnięcia z ubiegłego roku. Tymczasem w marcu 2020 wybuchła pandemia, która uniemożliwiła właściwe funkcjonowanie Stowarzyszenia Absolwentów, jego klubów i powołanej przez Stowarzyszenie Fundacji im. M. Oczapowskiego. Z tego względu zrealizowaliśmy tylko część z zaplanowanych zadań. Np. tylko w roku 2020 nie można było zorganizować 19 zjazdów, a do września 2021 ani jednego. Wywołało to atmosferę smutku i niepewności. A przecież w ciągu roku powstaje tylko jeden słój w drzewie, dorodny okaz wyrasta dopiero po 100 latach. Nasze idee integrowania absolwentów, wzmacniania ich więzi z uczelnią oraz promowania osiągnięć obu stron również krzepły przez ponad 100 lat. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów 11.09.2021 r.

Nowe zadania podczas pandemii

Szczegółowe sprawozdanie za lata 2017-2021 zamieściliśmy na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów UWM i wysłaliśmy pod adresy członków zarządu. Teraz omówię kilka dodatkowych spraw.

Panowie prof dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h.c i dr inż. Janusz Lorenz zgłosili wnioski w sprawie przedłużenia kadencji obecnego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze względu na ponad roczną pandemię, która uniemożliwiła normalne funkcjonowanie zarządu. W statucie takiego rozstrzygnięcia nie przewidziano. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2017-2021

Podczas walnego zebrania 22 kwietnia 2017 r. wybrano zarząd na kadencję 2017-2021 w następującym składzie: Maria Bentkowska, Eryka Białłowicz, Alina Tupieka-Buszmak, Ryszard Czechowski, Janusz Heller, Andrzej Faruga, Dawid Jędrzejak, Bolesław Krzywda, Tadeusz Kłos, Lech Kryszałowicz, Janusz Lorenz, Krzysztof Łożyński, Ireneusz Majewski, Aleksander Nazarko, Bolesław Pilarek, Władysław Płoski, Stefan Smoczyński, Agnieszka Szulich, Jan Skamarski, Leon Szeląg, Józef Tworkowski, Jan Tywończuk, Jerzy Przyborowski, Jan Małgorzewicz, Józef Chrzanowski, Andrzej Korzep, Zdzisław Smardzewski, Tadeusz Płodzień.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Henryka Bolejko, Henryka Lelusza, Jan Prusika, Aleksandra Surażyńskiego, Józef Ślimaka.

W wyniku głosowania jawnego członkami prezydium zostali: A. Faruga,  prezes, J. Heller, J. Tworkowski, B. Pilarek, L. Kryszałowicz, zastępcy prezesa, J. Skamarski, sekretarz, A. Szulich, skarbnik.

W trakcie kadencji wystąpiły niekorzystne okoliczności natury personalnej oraz wynikające z trwającej od początków 2020 r. pandemii COVID-19, które w istotny sposób ograniczyły zakres  działalności Stowarzyszenia: Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Spotkać Przyjaciół po latach to znowu ,,młodym być”…

W tym roku minęło 53 lata od ukończenia przez nas studiów i 58 lat od naszego poznania się w Kortowie. Podczas wspólnie spędzonego czasu zdobywaliśmy specjalistyczną wiedzę ,,ucząc się pilnie”, a także „obficie” korzystaliśmy z uroków życia studenckiego. Łączyły nas różne losy – uczęszczaliśmy tylko nie zawsze przykładnie na wykłady , ćwiczenia, zajęcia, ale mieliśmy też czas  na  wycieczki, rajdy, występy z Chórem Akademickim, zajęcia sportowe w AZS , prace w organizacjach Uczelni ,  spotkania, spacery, prace zarobkowe w Żaku, wypady do kina i poza Kortowo, aby poszaleć w Olsztynie np. Pod Żaglami .Bywało, że w akademikach organizowaliśmy małe imprezy po zdanych egzaminach czy też graliśmy w karty do białego rana. Chodziliśmy na wieczorki do studenckich klubów Westa  i Rakor.

Po ukończeniu studiów w 1968  roku,  rozjechaliśmy się w różne strony Polski i świata. Podejmowaliśmy zatrudnienie , zakładaliśmy rodziny, ale zachowaliśmy pamięć o sobie i dalej podtrzymujemy kontakty. W Kortowie w dniach 10-12 .09. 2021 r . spotkaliśmy się 13-sty raz ,  Kortowo to miejsce, gdzie zawiązały się nasze  koleżeńskie przyjaźnie trwające do dziś. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Szesnasty Zjazd Absolwentów Wydziału Rolniczego 67

Jan Kochanowski, wielki nasz poeta, napisał był dawno, dawno temu: „Dwie rzeczy człowieka szlachcą – obyczaje a rozum, obyczaje z cnót pochodzą, a rozum z nauk – obie rzeczy w sobie mieć, rzeczą nieprzepłaconą jest człowiekowi”.

Do obyczaju należą organizowane przez nas spotkania po ukończeniu studiów. Ten Zjazd jest już szesnasty, w tym są cztery terenowe: w Stegnie na Żuławach, w Sobieszewie na Pomorzu, w Ciechanowie na Mazowszu i w Ełku na Mazurach. Każdy z nich przyniósł niezapomniane wrażenia. Oprócz tego, od wielu lat, spotykamy się tu w Kortowie, jakby na naszym świętym miejscu, w mniejszym gronie, na uroczystościach opłatkowych i  wielkanocnych, a grupa naszych koleżanek i kolegów znajduje przyjemność i potrzebę prowadzenia regularnych rozmów na Skypie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Uroczystość przed Pomnikiem Armii Krajowej

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Polski. Zbombardowano Wieluń, zaatakowano z pancernika „Schleswig-Holstein” Westerplatte. Tak rozpoczęła się najkrwawsza II wojna światowa, w której nasz kraj poniósł największe straty. Osamotnione Wojsko Polskie dysponowało dwukrotnie mniejszą liczbą żołnierzy, ponad dwukrotnie mniejszą liczb a dział, czterokrotnie mniejsza liczb a czołgów i pięciokrotnie mniejsza liczba samolotów w stosunku do niemieckiego agresora. Nasi żołnierze nie mogli się skutecznie przeciwstawić niemieckiej agresji oraz przeprowadzonej 17 września inwazji Związku Radzieckiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Grupa A*R*T w Galerii Sowa

Grupę Artystyczna Rezerwa Twórcza tworzą ludzie pełni pasji artystycznych i o dużej wrażliwości społecznej. Są to obecni i byli pracownicy oraz absolwenci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego i jego poprzedników

Członkowie koła ART Foto zaprezentowali swoje prace fotograficzne wykonane na plenerach w Muzeum Maszyn Rolniczych Alicji i Janusza Dramińskich.

Muzeum to znajduje się w Naterkach i Sząbruku, miejscowościach nieopodal Olsztyna. Jest tam ogromna ilość maszyn, które były używane w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym przez ostatnie 100 lat. Przedmioty te to kunszt sztuki mechanicznej, w których wykorzystano prawa fizyki. Niektóre z nich są genialne w swojej prostocie i zastosowaniu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Złoty Jubileusz

50-lecie pracy dziennikarskiej Redaktora dr.inż. Bolesława Pilarka

20-tego lipca 2021r. w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się piękna uroczystość – złoty jubileusz pracy dziennikarskiej doktora Bolesława Pilarka. To wielka i podniosła chwila, gdy zebrani koledzy i przyjaciele mają okazję pogratulować Jubilatowi długoletniej i owocnej pracy, powspominać i złożyć życzenia szczęścia także satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz sukcesywnej kontynuacji swoich planów i zamierzeń.

Prowadzący spotkanie red. Marek Książek prezes Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił życiorys i dokonania Jubilata a są one imponujące. Pan dr Bolesław Pilarek urodził w 1944 roku w Podłężu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy