Władze

Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM:

dr inż. Bolesław Pilarek, prezes zarządu, prezes zarządu absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego, redaktor naczelny czasopisma absolwentów „5 plus X”, dziennikarz

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Lech Kryszałowicz, wiceprezes zarządu, pedagog- dziennikarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Józef Tworkowski, wiceprezes zarządu, specjalista z zakresu hodowli roślin i nasiennictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr inż. Janusz Lorenz, wiceprezes zarządu, dr nauk zootechnicznych, były wojewoda warmińsko-mazurski, były senator RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Krzysztof Łożyński, wiceprezes zarządu, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Humanistycznym, p.o.

 

 

 

 

 

 

 

 


mgr inż. Jan Skamarski, sekretarz zarządu, specjalista z zakresu rolnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Agnieszka Szulich, skarbnik zarządu, księgowa Fundacji im. M. Oczapowskiego, organizatorka zjazdów absolwentów