Władze

Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM:

prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga, prezes zarządu, profesor nauk rolniczych o specjalności zootechnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr inż. Bolesław Pilarek, I zastępca prezesa zarządu, prezes zarządu absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego, redaktor naczelny czasopisma absolwentów „5 plus X”, dziennikarz

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Lech Kryszałowicz, wiceprezes zarządu, pedagog- dziennikarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Heller, zastępca prezesa zarządu, ekonomista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Józef Tworkowski, zastępca prezesa zarządu, specjalista z zakresu hodowli roślin i nasiennictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Jan Skamarski, sekretarz zarządu, specjalista z zakresu rolnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Agnieszka Szulich, skarbnik, księgowa Fundacji im. M. Oczapowskiego, organizatorka zjazdów absolwentów