Wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Rolnictwa i Kształtowania Rolnictwa w roku 2012 zaszczyciło wiele osobistości na czele z prorektorem ds. kształcenia prof. dr hab. Jerzym Przyborowskim i prezydentem Olsztyna dr. inż. Piotrem Grzymowiczem.

Dziekan  prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk po powitaniu gości, a wśród nich także rodziny i przyjaciół absolwentów, miedzy innymi powiedział, że w ubiegłym roku stacjonarne i zaoczne studia na czterech kierunkach tego wydziału studia ukończyło 660 osób. Natomiast w tym roku na wydziale kształci się 1800 osób, czyli o 300 mniej niż w poprzednim roku akademickim. Dziekan złożył serdeczne gratulacje absolwentom i ich rodzinom  oraz przyjaciołom.

Prorektor  prof. dr hab. Jerze Przyborowski, składając gratulacje absolwentom z okazji ukończenia studiów, podkreślił, że dobrze wypełnili swoje dotychczasowe zadanie, a teraz wchodzą w kolejny etap swojego życia, czyli kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy zawodowej. Dziś wszystko jest bardzo trudne, ale trzeba być optymistą, trzeba myśleć pozytywnie, trzeba mieć nadzieję, iż następny dzień będzie najszczęśliwszym. Zachęcił wszystkich do podtrzymywania więzi ze swoimi nauczycielami i życzył wszystkiego najlepszego w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Prodziekani profesorowie Stanisław Sienkiewicz i Tomasz Kurowski w towarzystwie opiekunów doktorów Katarzyny Brodzińskiej i Mariusz Nietupskiego wręczyli dyplomy ukończenia studiów obecnym  absolwentom.  Prodziekan Stanisław Sienkiewicz gratulując im ukończenia studiów i między innymi powiedział: żeby te dyplomy otwierały drzwi wszystkich pracodawców. Wasze sukcesy są naszymi sukcesami. Nie żegnamy was , tylko mówimy do widzenia. Drzwi wszystkich katedr są z dala was zawsze otwarte.

- Frędzle u biretów – przypomniał dziekan – powinny być z lewej strony. Jak powiem „jeden” przerzucicie je na prawo, a jak powiem ”trzy” birety rzucicie do góry.

I poleciały nakrycia głów do góry, objawiając radość absolwentów z powodu odebrania dyplomów ukończenia studiów.

Prodziekan profesor Agnieszka Pszczółkowska poinformowała o przyznaniu odznaczeń i nagród pracownikom i studentom. Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę udekorowano dr hab. Katarzynę Glińską-Lewczuk, prof. UWM.

Za działalność na rzecz uczelni i  wydziału Złotym Laurem UWM w Olsztynie uhonorowano  prof. dr hab. Brygidę Wróblewską-Wierzbic, prof. zw. Odznakę Zasłużony dla UWM w Olsztynie wręczono dr hab. Teresie Bowszys, prof. UWM.

Listy gratulacyjne od dziekana prof. dr hab. Krzysztofa Młynarczyka otrzymali opiekunowie lat studiów: dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM, dr inż. Agnieszka Bęś, dr inż. Katarzyna Brodzińska, dr hab. Danuta Packa, dr hab. Bożena Kordan i dr inż. Mariusz Nietupski.

Dziekan nagrodził  za wyróżniające  osiągnięcia w nauce i za pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego następujących absolwentów: Monikę Kapelę, Stefanię Kozłowską, Marcina Lemańskiego, Jakuba Kalskiego, Piotra Trąmpczyńskiego, Małgorzatę Marciniuk, Kamila Kruszewskiego, Martę Choromańską, Rafała Mirosława, Judytę Fosińską, Sebastiana Jończyka, Adriana Jarosławskiego (za wyniki w nauce), Michała Bolewskiego,Dariusza Grotha, Martę Grochowską, Zuzannę Karbowiak, Jacka Kaima, Małgorzatę Dąbrowę, Elwirę Dłużewską, Joannę Ciołkowską, Monikę Jastrzębską, Annę Kalkowską, Katarzynę Pawelec i Artur Dobrowolski (za pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego).

Prezydent dr inż. Piotr Grzymowicz po złożeniu gratulacji absolwentom i zachęceniu ich do podejmowania pracy lub własnej działalności w Olsztynie, który dzięki przyznaniu nowych środków będzie się nadal dynamicznie rozwijał, poinformował o przyznaniu nagrody mgr inż. Monice Kapeli, która pod kierunkiem dr inż. arch. Wiesławy Gadomskiej opracowała projekt placu zabaw na osiedlu Likuzy.

Dr hab. Bożena Kordan, pełnomocnik rektora ds. kół naukowych wręczyła list gratulacyjny i książkową nagrodę za wyróżniającą się działalność mgr inż. Marcie Gramś, przewodniczącej Studenckiego Koła naukowego Chemii Środowiska, którego opiekunem jest dr inż. Alojzy Wojtas.

Dr inż. Bolesław Pilarek zapoznał zebranych z działalnością Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, złożył absolwentom gratulacje z okazji odebrania dyplomów ukończenia studiów, życzył powodzenia w pracy zawodowej i życiu osobistym, zachęcił do wstępowania do stowarzyszenia i współpracy z absolwenckim czasopismem „5 plus X”. Wyróżniającym się w czasie studiów absolwentom wręczył upominki. Otrzymali je: Monika Kapela, Kamil Kruszewski, Marta Choromańska, Stefania Kozłowska, Grażyna Kaczyńska i  Adrian Jarosławski.

Przewodniczący Rady Wydziałowego Samorządu  Grzegorz Rawłuszko pogratulował absolwentom zdobytego wykształcenia . Pozostającym na II stopniu studiów życzył sukcesów w nauce a pozostałym powodzenia w pracy zawodowej. Wszystkim podziękował za zaangażowanie w organizację „Kortowiady”.

W imieniu absolwentów nauczycielom akademickim za wykształcenie podziękowała mgr inż. Elwira Dłużniewska.

Uroczystość zakończył wykład  dr. hab. Bogdana Dubisa pt.: ”Produkcja piwa i surowca piwowarskiego w Polsce”.

 

Bolesław Pilarek

Komentarze nie są dozwolone.