Druga nagroda Tomasza

Tomasz Zakrzewski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji otrzymał wyróżnienie za pracę magisterską w konkursie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska i redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny”.

To już drugi sukces Tomasza Zakrzewskiego w tym konkursie. Nagrodzoną pracę magisterską pt. „Referendum lokalne w sprawie odwołania organów stanowiących gminy w latach 2006-2010”, której promotorem był prof. Piotr Majer z Katedry Teorii Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji UWM Tomasz obronił w 2010 r. To analiza przeprowadzonych referendów w sprawie odwołania rad gmin i miast ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn referendów, procedury ich przeprowadzenia oraz związanych z tym kosztów.

- Już na etapie pisania pracy ustaliłem z prof. Majerem, że jeżeli będzie miała odpowiednio wysoki poziom merytoryczny to zostanie przesłana do organizatorów konkursu. Oczywiście wymagało to dużego wysiłku. Zdecydowaną większość analiz i badań przeprowadziłem na podstawie dokumentów związanych z samą procedurą referendalną. Już od początku swoich studiów interesowałem się poruszoną w pracy tematyką, a jeżeli nawet w trakcie jej pisania pojawiły się problemy to konsultowałem je z promotorem. Dużo doświadczenie dał mi również udział w poprzedniej edycji konkursu – mówi Tomasz Zakrzewski.

Tegoroczny konkurs miesięcznika „Samorząd Terytorialny” był już VIII edycją. Nadesłane prace oceniała komisja konkursowa w składzie: prof. Michał Kulesza (przewodniczący), prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, prof. Jan Jeżewski oraz prof. Paweł Swianiewicz. Nagród wręczyli: Jerzy Miller – minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa, którzy współprzewodniczyli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- W kategorii prac magisterskich oceniane były prace z takich ośrodków akademickich jak Warszawa czy Wrocław. To, że komisja konkursowa składająca się z tak wybitnych specjalistów doceniła moje opracowanie jest szczególną nobilitacją nie tylko dla mnie, ale i całej uczelni.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie odbyło się 25 maja br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Po oficjalnej części uroczystości odbyło się spotkanie laureatów z członkami jury.

- Dla mnie osobiście najważniejsza z tej części spotkania była rozmowy z prof. Michałem Kuleszą – relacjonuje autor nagrodzonej pracy.

Laureaci konkursu otrzymały od organizatorów nagrody finansowe oraz rzeczowe.

- Wzorem lat poprzednich Wolters Kluwer Polska zdecydował się również na opublikowanie fragmentów nagrodzonych i wyróżnionych prac magisterskich w wydawnictwie pokonkursowym. I właśnie ta nagroda jest dla mnie najcenniejsza – dodaje Tomasz Zakrzewski.

To już drugi sukces Tomasza Zakrzewskiego w tym konkursie. Rok temu odebrał nagrodę za pracę licencjacką obronioną w Instytucie Nauk Politycznych UWM. Tomek równolegle oprócz administracji studiował także politologię.

Anna Żurawiecka

Fot. Klaudiusz Kaleta, Wolters Kluwer Polska

Komentarze nie są dozwolone.