Absolwencie, powodzenia!

Grono absolwentów UWM powiększyło się o kolejnych dyplomantów. W sobotę 24 listopada absolwenci wydziałów Nauki o Żywności, Biologii i Biotechnologii oraz Nauk Ekonomicznych odebrali dyplomy ukończenia studiów.

Do ponad 14 tys. absolwentów Wydziału Nauki o Żywności dołączyła grupa 820 świeżo upieczonych inżynierów i magistrów inżynierów.

- Wręczenie dyplomów to jedno z dwóch najważniejszych akademickich uroczystości. To moment, w którym zostaliście włączeni do grupy osób z wyższym wykształceniem oraz do zaszczytnego grona absolwentów uniwersytetu. Życzę, abyście byli chlubą wydziału, jak wasi poprzednicy. Życzę wam powodzenia! Bądźcie dalej chłonni wiedzy! – Z tymi słowami zwrócił się do absolwentów i ich rodzin wypełniających po brzegi aulę w Centrum Konferencyjnym dziekan prof. Bogusław Staniewski.

Jak tradycja akademicka każe, uroczystość wręczenia dyplomów to także okazja do nagrodzenia szczególnie zasłużonych pracowników wydziału. Złote Laury otrzymali profesorowie Halina Panfil-Kuncewicz, Jerzy Borowski, Jerzy Dziuba. Srebrne Laury otrzymali dr inż. Lucyna Kłębukowska, prodziekan ds. studenckich, dr hab. Iwona Konopka, prodziekan ds. kształcenia oraz dr inż. Aleksander Kubiak.

Już po raz 15. firma Tetra-Pak uhonorowała swoją nagrodą najlepszego studenta wydziału.

- Kryteria, które trzeba spełnić, aby uzyskać nagrodę  są wysokie. M.in. średnia powyżej 4,5; dobra znajomość języka obcego, referencje z odbytych praktyk, dorobek naukowy – zaznaczył dyrektor firmy Jan Jasiński. W tym roku nagroda firmy – stypendium w wysokości 5 tys. euro trafiła do rąk Doroty Gut, legitymującej się imponującą średnią 4,9.

- Tegoroczna zdobywczyni nagrody osiągnęła najwyższą średnią ocen w 15-letniej historii naszego konkursu – podkreślił dyr. Jasiński, wręczając nagrodę.

Także firma Eko-Lab nagrodziła najlepszego studenta, szczególnie wyróżniającego się w pracach w kołach naukowych. Przedstawiciele firmy, absolwenci wydziału, nagrodzili Bartosza Bednarczyka. Natomiast Stowarzyszenie Absolwentów UWM uhonorowało za dobre wyniki w nauce Ewę Kaczałę, Dagmarę Moczyńską, Dorotę Gut i Tomasza Wasilewskiego. Prof.zw. dr hab. Andrzej Faruga, prezes stowarzyszenia, wręczył im, oprócz upominków, specjalne żakowskie glejty.

- To zaszczyt być członkiem społeczności tak zasłużonej i tak rozwijającej się. Gratuluję tak licznej grupy absolwentów – mówił prof. Mirosław Gornowicz, prorektor ds. ekonomicznych, reprezentujący na uroczystości władze rektorskie. Prof.M. Gornowicz jest także absolwentem wydziału.

Wydział Nauki o Żywności zatrudnia 11 profesorów, 11 doktorów habilitowanych i 72 doktorów. W minionym roku akademickim 5 osób otrzymało tytuł profesora. Wydział wygrał w konkursie MNiSW na najlepszy program studiów milion zł dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Jak zaznacza prodziekan dr hab. Iwona Konopka, ok. 80% z tegorocznych absolwentów już znalazło zatrudnienie.

*******

Także absolwenci Wydziału Biologii i Biotechnologii świętowali 24 listopada ukończenie studiów. Dyplomy odebrały 142 osoby. Od początku istnienia wydział wypromował około 3 tysięcy absolwentów kierunku biologia i kierunku biotechnologia.

- Nabyliście w trakcie studiów nie tylko wiedzę i umiejętności, czego dowodem są dyplomy, które za chwilę otrzymacie, ale też staliście się mądrzejsi i dojrzalsi. To też efekt studiów, traktowanych jako rodzaj inwestycji w samych siebie. Ocena waszych kolegów, kończących studia przed rokiem wypadła dobrze: zadowolenie z poziomu uzyskanego wykształcenia okazało od 95% absolwentów (biotechnologia) do 100% (biologia) – mówił dziekan prof. Tadeusz Kamiński.

Specjalna Kapituła ds. Kwalifikacji Najlepszego Absolwenta Wydziału Biologii i Biotechnologii dokonała wyboru najlepszego absolwenta, oceniając wyniki w nauce, zaangażowanie w pracę kół naukowych oraz na rzecz wydziału. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele: Danisco Biolacta, Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Związek Pracodawców Prywatnych w Olsztynie, Sigma Aldrich Poznań, Precoptic, Tewes Bis, Plati Polska, InnoGene, Centrum Badań DNA w Poznaniu. Werdyktem kapituły cztery równorzędne nagrody dla najlepszego studenta otrzymały Agata Gołębiowska (średnia 4,93), Justyna Szydłowska (średnia 4,89), Monika Oparka (średnia 4,92), Aneta Lewandowska (średnia 4,91). Fundatorem nagród były Danisco Biolacta, Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Sigma Aldrich oraz Plati Polska.

Stowarzyszenie Absolwentów wyróżniło natomiast Milenę Doroszko i Bożenę Kondrat.

Tegoroczni absolwenci wydziału zostawili po sobie oryginalną pamiątkę – obraz, który malowali z inicjatywy prof. Anity Franczak, prodziekan ds. studenckich w dniach składania egzaminu dyplomowego. Każdy dyplomant po wyjściu z sali egzaminacyjnej malował na płótnie kropkę lub coś, co przyszło mu do głowy. Powstała praca Studencie – postaw kropkę nad i.., która zostanie umieszczona w budynku Collegium Biologiae w Galerii Absolwentów Wydziału.

Oprócz pamiątki w postaci obrazu absolwenci mają możliwość dołączenia do specjalnego portalu społecznościowego Strefa Absolwenta WBiB. Strefa ma umożliwić im wymianę informacji o zawodowych i życiowych doświadczeniach oraz utrzymywanie kontaktu. Wejście do Strefy jest możliwe przez oficjalną stronę Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz przez stronę wydziałowego bloga http://biologiaolsztyn.blogspot.com/.

………………………………………

Dyplomy wręczono także absolwentom Wydziału Nauk Ekonomicznych. Prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM nagrodami wyróżnił Marię Trońską i  Krzysztofa Pawlukiewicza,a wszystkim wręczył specjalne glejty.

mah

Fot. Janusz Pająk, Radosław Walaugo

Wydział Nauk o Żywności:

Wydział Biologii i Biotechnologii:

Wydział Nauk Ekonomicznych


Komentarze nie są dozwolone.