Plan pracy na 2013 r.

Plan pracy

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM

na 2013 r.

 1. Przygotowanie sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków
 2. Wspieranie działalności Klubów regionalnych i branżowych.
 3. Kontynuowanie organizacji obchodów „Dnia Absolwenta” w dniu 14 września 2013 r. połączonego z „Festiwalem Serów” organizowanym przez Wydział Nauki o Żywności. Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. M. Gotowcowi pierwszemu Rektorowi, przy Auli im. prof. M. Gotowca (wspólny wniosek Macierzy i Stowarzyszenia).
 4. Wspieranie organizacyjne i finansowe wydawnictw związanych z działalnością absolwentów-członków Stowarzyszenia.
 5. Opracowanie i wydanie kolejnej publikacji książkowej pt.: „Olsztyn Uniwersytecki – historia, wspomnienia i refleksje”, przy wsparciu finansowym Fundacji im. M. Oczapowskiego.
 6. Wydanie skróconej wersji angielsko-niemieckiej książki „Spacerkiem po Kortowie…”, przy wsparciu finansowym Fundacji im. M. Oczapowskiego (styczeń 2013 r.)
 7. Wydanie drukiem pracy magisterskiej o historii Stowarzyszenia.
 8. Kontynuacja organizacji wystaw malarskich autorstwa absolwentów UWM.
 9. Organizowanie Klubów Regionalnych i Branżowych.
 10. Kontynuowanie współpracy z:

- Samorządem Studenckim,

- Akademickim Centrum Mediów i Promocji oraz Centrum Kultury Studenckiej,

- Warmińsko-Mazurskim Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,

- Ośrodkiem Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego,

- Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

 1. Bieżące prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
 2. Kontynuacja zagospodarowania „Promenady Absolwentów” zgodnie z przyjętą koncepcją i możliwościami finansowymi.
 3. Inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu przez Fundację jubileuszowych, koleżeńskich zjazdów absolwentów poszczególnych roczników (wydziałów).
 4. Uczestniczyć w Inauguracjach pierwszych roczników studentów na Wydziałach i wręczaniu dyplomów kończącym studia.
 5. Kontynuowanie współpracy z J.M. Rektorem w sprawach dotyczących Izby Tradycji UWM i Galerii Uniwersyteckiej.
 6. Współdziałanie z Olsztyńskim Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Biskupa Andrzeja Batorego w zakresie obchodów wydarzeń październik 1956, dotyczy to zwłaszcza KLUBÓW: „Ziemia Warmińska” i „Olsztyńscy Cieszynianie” oraz „Zootechnicy”
 7. Podjąć próbę pozyskania członków wspierających Stowarzyszenie (propozycja dokumentu + regulamin)
 8. Zjednanie co najmniej 50 nowych członków stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.