Najmłodsi absolwenci Wydziału Bioinżynierii Zwierząt otrzymali upragnione dyplomy

8 grudnia 2012 roku, w Sali im. M. Gotowca (pierwszego rektora WSR), około 400 absolwentów odebrało dyplomy inżyniera lub magistra inżyniera. Do 2012 roku na tym Wydziale studia ukończyły łącznie 9683 osoby.

Po raz pierwszy w historii tego wydziału dyplomy wręczono absolwentom makrokierunku studiów „bioinżynieria produkcji żywności”, którego treści dotyczą m.in. gospodarki żywnościowej, przetwórstwa żywności oraz kształtowania jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności. Makrokierunek ten realizowany jest wspólnie z Wydziałem Nauki o Żywności. Ponadto Wydział Bioinżynierii Zwierząt uczestniczy też w realizacji kształcenia na kierunku „Gastronomia” o specjalności „Sztuka kulinarna” oraz kierunku „Turystyka i rekreacja”, który prowadzony jest na Wydziale Nauk o Środowisku.

Na podkreślenie zasługuje przyznany (w 2012 roku) przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejny certyfikat „najlepszy w Polsce kierunek studiów dla kierunku zootechnika”.

W czasie uroczystości prezes Stowarzyszenia Absolwentów prof. Andrzej Faruga wręczył glejty i nagrody książkowe trzem wyróżnionym absolwentom: mgr. Natalii Hnyk, mgr. Mateuszowi Równy i inż. Wojciechowi Grudzień.

W uroczystości wręczenia dyplomów czynnie uczestniczyli także dziekan i prodziekan Wydziału Nauki o Żywności.

Fot. Radosław Walaugo

Komentarze nie są dozwolone.