Spotkanie Rektora UWM prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego z członkami Olsztyńskiego Klubu „Rotary”

Członkami Rotary są znani przedsiębiorcy różnych branż, lekarze, prawnicy, naukowcy i działacze samorządowi, którym leży na sercu bezinteresowna pomoc dzieciom i organizacjom działającym na rzecz społeczeństwa lokalnego. To przykładowo czynna opieka nad 3 Domami Dziecka (remonty, założenie sadu, zakup komputerów czy niezbędnych produktów spożywczych, itp.), stypendia krajowe i zagraniczne dla uzdolnionej młodzieży, zakupy specjalistycznej aparatury do szpitali, indywidualna międzynarodowa wymiana młodzieży klas licealnych (roczne pobyty w rodzinach rotariańskich, itp.) Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, z inicjatywy obecnego prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM prof. Andrzeja Farugi, członka Rotary, co roku studenci Wydziału Nauki o Środowisku UWM przebywają na miesięcznych specjalistycznych praktykach w Niemczech, na koszt tamtejszych Klubów Rotary.

Na grudniowym spotkaniu, w Sali Senatu UWM, J. M. Rektor prof. Ryszard Górecki w przystępny sposób omówił ważniejsze przedsięwzięcia uczelni na najbliższe lata, w zakresie skuteczniejszego wdrażania osiągnięć naukowych i postępu technicznego do praktyki, dostosowania jakości kształcenia do potrzeb i oczekiwań gospodarki, wspieranie innowacyjności., itp.

W dyskusji, z jednej strony, Rektor zachęcał przedsiębiorców do współpracy z uniwersytetem w określonych obszarach badań i kształcenia, a z drugiej strony, rotarianie zgłaszali swoje pomysły, w tym np. kształcenie na Wydziale Nauk Technicznych specjalistów mechaników samolotowych, deklarując pomoc w podjęciu rozmów techniczno-organizacyjnych na ten temat. Na tego typu specjalistów jest bardzo duże zapotrzebowanie w kraju i za granicą.

Spotkanie było bardzo owocne merytorycznie i nieostatnie.

W miesiącu listopadzie, rotarianie zwiedzali także Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, gdzie dziekan prof. Mirosław Krzemieniewski przygotował prezentację prowadzonych badań i nowoczesne zaplecze badawcze. Również studenci praktykujący w Niemczech, u rotarian, przedstawili, medialnie, informację z tych praktyk.

Wcześniej, prof. dr hab. Jan Jankowski, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, omówił wymogi merytorycznego awansu od asystenta do profesora.

Rotarianie dziękują kierownictwu uniwersytetu za zacieśnianie kontaktów z uczelnią.

 

 

Rotarianin


Komentarze nie są dozwolone.