Święto Niepodległości

11 Listopada członkowie delegacji Stowarzyszenia absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w towarzystwie honorowego prezesa Towarzystwa Miłośników Olsztyna dr. Andrzeja Sassyna złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Kolumną Orła Białego. W 10-tą rocznicę odsłonięcia Kolumny, staraniem dr. Janusza Lorenza wmurowano dwie tablice pamiątkowe o treści:

W dniu 9 listopada, delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w sympozjum, z okazji 90. rocznicy istnienia Związku Polaków w Niemczech i 92. rocznicy utworzenia Związku Polaków w Prusach Wschodnich i Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie (1920-1939).

 

Komentarze nie są dozwolone.