I BAL ABSOLWENTÓW

Podczas balu do tańca przygrywała orkiestra Waldemara Ciukszy. Bal otworzyli : J.M. Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki, senator RP oraz prof.zw, dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z okazji 18-lecia  czasopisma absolwentów UWM „5 plus X’ jego wydawca, czyli Fundacja im. M. Oczapowskiego ufundowała 4 torty, które podzielili  członkowie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM: były rektor ART.prof. dr hab. Stefan Smoczyńskii  redaktor naczelny czasopisma  dr inż. Bolesław Pilarek.

Konkurs taneczny na króla i królową balu przeprowadzili dr inż. Eryka Białłowicz oraz orkiestra Waldemara Ciukszy.  Królami balu zostali małżonkowie  Ryszarda i Michał Kłębukowscy. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali  obdarowani upominkami.

Komentarze nie są dozwolone.