„60 LAT KORTOWSKIEJ ALMA MATER”

Uprzejmie informujemy, że  organizujemy cykl spotkań

„UWM-NAUKA-KULTURA-ROZWÓJ”

na które zapraszamy  mieszkańców Olsztyna a w szczególności absolwentów Uczelni.   Spotkania po latach z wybitnymi uczonymi naszego Uniwersytetu, pozwolą na poznanie mniej znanych  ale  trwałych osiągnięć badawczych zastosowanych w gospodarce , genezę przekształceń  uczelni od Wyższej Szkoły Rolniczej do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a także głębsze uświadomienie wielorakiego historycznego i perspektywicznego wpływu prężnego ośrodka naukowego na rozwój miasta Olsztyna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dokonaniami Uczelni do współpracy przy programowaniu spotkań. Prosimy o zgłaszanie tematów lub propozycję osób  których zaprosimy na kolejne  spotkania.

Nasze adresy: leon.szelag@wp.pl; doremaster@gmail.com

Zarząd Klubu

„ Ziemia Warmińska”

Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej

w Olsztynie

mają zaszczyt zaprosić

na wernisaż wystawy

„60 LAT KORTOWSKIEJ ALMA MATER”

w ramach cyklu spotkań

„UWM-NAUKA-KULTURA-ROZWÓJ”

Z a p r a s z a m y

w dniu 31 sierpnia 2012r(piątek)  o godz. 17°°

Wojewódzka Biblioteki Publiczna w Olsztynie

Rynek Starego Miasta/ Stary Ratusz /.

FOTOGRAMY POCHODZĄ ZE ZBIORÓW

JERZEGO WALUGI

oraz

BARBARY I  CZESŁAWA GRUDNIEWSKICH

Pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

Komentarze nie są dozwolone.