Zjazdy absolwentów – oferta

Fundacja im. M. Oczapowskiego w ramach organizowanych zjazdów absolwentów zajmuje się następującymi działaniami:

- rezerwacją lokali gastronomicznych – zarówno na terenie Kortowa, miasta Olsztyna oraz przyległych do niego okolic;

- przygotowaniem i wysyłką zaproszeń;

- rezerwacją miejsc na ognisko oraz organizacją ich obsługi;

- organizacją obsługi muzycznej balów/bankietów;

- rezerwacją noclegów;

- rezerwacją sal ogólnouczelnianych i wydziałowych na terenie Kortowa, w których odbywają się spotkania z władzami wydziału czy uczelni;

- udostępnianiem konta bankowego Fundacji, w celu zebrania należności za zjazd oraz rozliczeniem wszelkich kosztów z nim związanych;

- organizacją wystąpień władz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas spotkania z władzami wydziału czy Uczelni;

- przygotowaniem oraz uroczystym wręczaniem ozdobnych pamiątkowych glejtów, znaczków Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz Złotych Dyplomów z okazji 50 rocznicy ukończenia studiów – podpisanych przez Rektora UWM i Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM;

- umożliwieniem zakupu wydawnictw Stowarzyszenia Absolwentów UWM, takich jak: „Spacerkiem po Kortowie – dzielnicy uniwersyteckiej Olsztyna” oraz „Olsztyn akademicki 1945-1950-2010”, w Uniwersyteckiej Księgarni Naukowej „Arche” znajdującej się w Bibliotece Uniwersyteckiej, w Księgarni Mirosławy Głębowicz k/Klubu Absolwentów „Arton” oraz w kiosku przy Rektoracie;

- organizacją przejażdżek „Tramwajem konnym” po terenie Kortowa – Plac Cieszyński, Przystań Kortowska, Oczapowskiego 5, Promenada Absolwentów, Stadion, Biblioteka UWM, Kortowo III – Plac Cieszyński, czas ok. 1 h, koszt 350 zł;

- organizacją grupowego, pamiątkowego zdjęcia ze zjazdu dla każdego z uczestników;

- zakupem kwiatów dla władz wydziału czy uczelni, dodatkowego poczęstunku i napojów;

- udostępnieniem deklaracji członkowskich Stowarzyszenia Absolwentów UWM (b. WSR-ART., WSP i WIT).

Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie niewymienione powyżej propozycje absolwentów dotyczące organizacji zjazdów.

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.