Absolwenci wystawiają mistrzom cenzurkę

Znakomitą cenzurkę wystawili absolwenci UWM uczelni i wszystkim nauczycielom akademickim za ich pracę. To było najlepsze podsumowanie kończącej się kadencji władz.

Ostatnie posiedzenie Senatu w tej kadencji odbyło się 6 lipca. Dominowały kwestie bieżące i kadrowe. Pożegnalnych akcentów było na nim mało. Nieoczekiwanie jednym z nich stała się informacja o wynikach ankiety dotyczącej jakości kształcenia na UWM.

Ankieta została przeprowadzona na próbie liczącej 1799 absolwentów. Jedną grupę stanowili absolwenci, którzy skończyli studia i składali dopiero dokumenty w dziekanatach. Drugą – absolwenci po 6 miesiącach od skończenia studiów. Wyniki są ciekawe i miłe.

Aż 83,5% uważa, że nauczyciele akademiccy na UWM dobrze lub bardzo dobrze przekazują wiedzę. Że słabo lub niezadowalająco uważa tylko 10,4%. Aż 63,2% ankietowanych gdyby mogło cofnąć czas, ponownie wybrałoby UWM. Nie wybrałoby go 16,5%. Jakość kształcenia na UWM za dobrą i bardzo dobrą uznało ponad 56%. Za słabą i niezadowalającą – tylko 11,3% .

Ciekawe są też wypowiedzi absolwentów po 6 miesiącach od skończenia UWM. Okazuje się, że mistrzowsko radzą sobie na rynku pracy. Aż 52,3% znalazło zatrudnienie lub prowadzi swoją firmę. Nie ma pracy ok. 28%. A co z pozostałymi ok. 20 procentami? Jeszcze pracy nie szukali! Aż ok. 72 % absolwentów pracuje w zawodzie wyuczonym lub w pokrewnym. Reszta – w innych. Jak długo szukali pracy? Prawie 40% krócej niż 1 miesiąc., 33% 2-3 miesiące.

- Wyniki tej ankiety pokrywają się z wynikami ankiety przeprowadzonej anonimowo wśród studentów 2 lata temu. Tamta ankieta badała poziom ich zadowolenia ze studiowanych kierunków. I wtedy i teraz odsetek zadowolonych i usatysfakcjonowanych był zdecydowanie większy niż niezadowolonych. Obie ankiety wystawiają dobre świadectwo kadrze uniwersyteckiej. – podsumował je krótko prof. Wojciech Janczukowicz – prorektor UWM ds. kształcenia.

Można więc zaryzykować twierdzenie, że UWM to uniwersytet wielu mistrzów.

 

Lech Kryszałowicz


Na zdjęciu: ostatnie w tej kadencji posiedzenie Senatu UWM.

W kończącej się kadencji (2008-2012) Senat UWM obradował 53 razy, w tym 9 razy uroczyście, 2 razy nadzwyczajnie i raz wyjazdowo w Łężanach. Podjął w tym czasie 1021 uchwał i 8 stanowisk, a rektor wydał 360 zarządzeń. 60 % uchwał dotyczyło spraw personalnych.

 

Komentarze nie są dozwolone.