Zaproszenie

Klub Branżowy Zootechnicy

Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego

w Olsztynie

zaprasza

na spotkanie z cyklu „Sylwetki Kortowa”

poświęcone

Profesorowi Wacławowi Minakowskiemu

W programie :

postać Profesora we wspomnieniach:

- współpracowników z Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

- rodziny, wychowanków i zaproszonych gości.

Spotkanie odbędzie się w Kortowie

w dniu 15 listopada 2022 r. o godz.16.00

w Klubie Baccalarium

Komentarze nie są dozwolone.