Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

W piątek w przeddzień inauguracji w Kościele pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu odbyła się Msza św. w intencji środowiska akademickiego, w której uczestniczyły władze Uniwersytetu z licznym gronem pracowników, absolwentów i studentów. Mszy przewodniczył metropolita warmiński ks. arcybiskup dr. Józef Górzyński .

W  sobotę 1. października w holu  Centrum Kongresowym  Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytecka Orkiestra Dęta pod dyrekcja Rafała Krauzego witała gości podążających na inaugurację roku akademickiego 2022/2023.   Uroczystość otworzyło  wykonanie przez Chór Akademicki im. Profesora Wiktora Wawrzyczka Hymnu Państwowego i Hymnu Unii Europejskiej. Przybyłych gości powitał JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: parlamentarzyści: Iwona Arent, Janusz Cichoń, Monika Falej, Urszula Pasławska, Marcin Kulasek, Paweł Papke, Jacek Protas, Michał Wypij i Zbigniew Ziejewski. Przybyli także; wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski, wicemarszałek warmińsko-mazurski Marcin Kuchciński, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, prof. dr hab. Bronisław Sitek, dr h.c. sekretarz Rady Doskonałości Naukowej, byli rektorzy prof. dr hab. Jerzy Strzeżek i prof. dr hab. Ryszard Górecki z liczną grupą emerytowanych profesorów, przedstawiciele urzędów i instytucji kultury, duchowieństwo na czele z ks. arcybiskupem dr Jerzym Górzyńskim, biskupem eparchii olsztyńsko-gdańskiej Arkadiuszem Trochanowskim, ks. Łukaszem Stachełkiem i ks. Mirosławem Huleckim, proboszczem parafii pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu, przedstawiciele samorządu terytorialnego, służb mundurowych organizacji i instytucji współpracujących w Uniwersytetem oraz Samorządu Studenckiego i Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

Po powitaniu gości JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski wygłosił przemówienie. Następnie Chór Akademicki zaśpiewał Gaudeamus Igitur.

Prorektor ds. studenckich dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM przeprowadził immatrykulację studentów. Po ślubowaniu JM Rektor prof. Jerzy Przyborowski pasował kandydatów na studentów.

Prorektor ds. polityki naukowej i badań prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski przeprowadził immatrykulację podejmujących studia w Szkole Doktorskiej. Po ślubowaniu JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski pasował ich na doktorantów.

Po immatrykulacji Chór Akademicki zaśpiewał Gaude Mater Polonia.

Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM odczytał listę odznaczonych. Odznaczenia państwowe wręczyli wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski i JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: ksiądz profesor Jacek Pawlik i profesor Arkadiusz Żukowski.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: profesor Jarosław Dobkowski i profesor Ewa Kujawska-Lis.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: profesor Maja Baranowska, profesor Jacek Bieranowski, magister Janina Górecka, profesor Andrzej Gugołek, profesor Zbigniew Mazur, profesor Iwona Ndiaye, magister Ewa Orłowska, magister Dorota Reczyńska i doktor Elżbieta Tońska.

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: profesor Andrzej Anders, profesor Anna Dargiewicz, magister Tadeusz Miłowski, magister Bożena Mioduszewska i doktor Iwona Szerszunowicz.

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: profesor Maciej Hartliński, profesor Michał Załęcki i doktor Krystyna Ziółkowska.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali: profesor Wojciech Barański, magister Maria Bulińska, profesor Marcin Chełminiak, profesor Joanna Chłosta-Zielonka, profesor Ilona Dulisz, profesor Krzysztof Gładkowski, profesor Stanisław Milewski, profesor Waldemar Placek, profesor Cezary Senderowski, doktor Izabela Szatrawska, ksiądz profesor Juliusz Sztychmiller i pani profesor Danuta Zielińska.

.           Po raz pierwszy przyznano odznakę „BONUM UNIVERSITATIS WARMIENSIS ET MASURIENSIS OLSTINI”, najwyższe uczelniane wyróżnienie, otrzymali profesorowie: Roman Kisiel były dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Krzysztof Młynarczyk, były dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz ksiądz prof. Jacek Pawlik były dziekan Wydziału Teologii.

Podziękowania wręczono profesorom, którzy zakończyli pracę na Uniwersytecie. Wyróżniono w ten sposób profesorów: Ryszarda Góreckiego, Kazimierza Grabowskiego, Stefana Grzegorczyka, Romana Kisiela, Stanisława Milewskiego, Krzysztofa Młynarczyka, Jacka Pawlika, Janinę Pogorzelską, Leszka Szarzyńskiego, Józefa Wojtkowiaka oraz Sabinę Źróbek.

Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendium dla wybitnych młodych naukowców następującym osobom: dr inż. Paulinie Marii Opyd, dr hab. Katarzynie Palus, prof. UWM i dr hab. Lilianie Alicji Rytel, prof. UWM.

Tytuł NAJLEPSZY ABSOLWENT otrzymali: mgr inż. Paweł DUDZIEC i mgr Daniel ZERO.

Wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego: „Wspólnota akademicka ma dla wspólnoty narodowej szczególne znaczenie. Absolwenci uczelni wyższych co roku powiększają grono specjalistów, z czasem zyskując pozycję ekspertów i liderów w różnych obszarach naszego życia” napisał premier. I życzył: „Całej wspólnocie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego życzę, by rozpoczynający się rok akademicki 2022/2023 pozwolił państwu wreszcie bez żadnych utrudnień skupić się na wyzwaniach merytorycznych i zrealizować nawet najbardziej ambitne plany. Mam nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą wam radość ze wspólnej pracy oraz satysfakcję z osiągniętych rezultatów”.

Wicewojewoda odczytał również życzenia od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka: „W dniu inauguracji roku akademickiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu sukcesów oraz pomyślności w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Życzę efektywnego rozwoju realizacji pasji naukowych, a także ambitnych projektów badawczych”.

W imieniu Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego głos zabrał poseł Jacek Protas, który stwierdził, że Kortowo jest najbardziej przyjaznym studentom Kampusem, w którym są doskonałe warunki do przebywania i zdobywania wiedzy, gdyż znajduje się tu znakomita kadra. Wyraził przekonanie, że Uniwersytet Warmińsko- Mazurski poradzi sobie z wyzwaniami wywołanymi kryzysem gospodarczym i zadeklarował w imieniu parlamentarzystów gotowość do pomocy.

Wicemarszałek województwa warmińsko mazurskiego Marcin Kuchciński pogratulował studentom dobrego wyboru uczelni i powiedział: Korzystajcie z potencjału intelektualnego, korzystajcie z potencjału infrastrukturalnego, rozwijajcie się, spełniajcie swoje marzenia, szukajcie przyjaźni i miłości, bo dobra zabawa na pewno znajdzie was sama. Przez 24 lata wiele się w Kortowie zmieniło, Bardzo dobrze się układa współpraca Uniwersytetu z Zarządem Województwa. Uważamy, że jedynie słusznym kierunkiem działania jest rozwój edukacji i umiejętności. Nasz Uniwersytet jest największym beneficjentem środków unijnych. Wicemarszałek podkreślił, że Uniwersytet świetnie wykorzystuje możliwości oferowane przez fundusze unijne.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, zaznaczył w swoim wystąpieniu, że inauguracja roku akademickiego jest świętem nie tylko Uniwersytetu, ale i miasta. Podkreślił, że w Uniwersytecie znajduje się ogromny potencjał intelektualny i naukowy. Nasze miasto wojewódzkie bez Uniwersytetu nie mogłoby tak prężnie i dynamicznie się rozwijać jak i jednocześnie na pewno nie osiągnęłoby tego, czym dzisiaj możemy się szczycić.

Wszyscy zabierający głos kierowali do pracowników Uniwersytetu słowa uznania i podziękowania za co robią dla rozwoju miasta, województwa oraz życzyli dużo zdrowia i wielu dalszych sukcesów. Natomiast pasowanym doktorantom i studentom gratulowali dobrego wyboru wspaniałego Uniwersytetu i życzyli zdrowia i samych sukcesów.

Zastępca przewodniczącego samorządu doktorantów Bartosz Naumowicz powiedział między innymi, że widząc tu nowe twarze osób wstępujących w szeregi naszej społeczności akademickiej, zwraca się przede wszystkim do nich: mam nadzieję, że poczujecie tu ogrom możliwości, jakie daje wam studiowanie na naszej uczelni, że poznacie tu wartości, którymi powinniście kierować się zarówno w życiu studenckim, jak i w późniejszym. Macie teraz swój najlepszy czas na to, żeby zdobyć wiedzę kwalifikacje i kompetencje, najlepszy czas, żeby rozwinąć się zarówno jako człowiek, jak i część społeczeństwa. Poznacie tu wspaniałych profesorów, którzy staną się dla was przewodnikami, oraz kolegów i koleżanki, którzy staną się przyjaciółmi na całe życie.

Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Piotr Wołejko powiedział między innymi: Wstępując w mury naszej uczelni, zaczynacie jeden z najpiękniejszych momentów w waszym życiu. Czerpcie z tego pełnymi garściami, edukując się, ale również nawiązując wspaniałe przyjaźnie, wśród ludzi, którzy tutaj na was czekają i których tutaj poznacie. Chciałbym was prosić, żebyście rozwijali swoje pasje albo szukali nowych. Nasza uczelnia oferuje naprawdę ogrom możliwości w tym zakresie: są koła naukowe, agendy kulturalne, drużyny sportowe, a także samorządy i inne organizacje społeczne i naukowe.

Wykład inauguracyjny pt. „Praworządność w społeczeństwie Informacyjnym” wygłosił prof. dr hab. Bronisław Sitek, dr h.c. sekretarz Rady Doskonałości Naukowej i były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Po wykładzie Chór Akademicki zaśpiewał Hymn Uniwersytecki.

Bolesław Pilarek

Zdjęcia na stronie 1

Foto. Janusz Pająk

 


 

Komentarze nie są dozwolone.