Nie ma Ojczyzny bez Kielecczyzny

Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty,

jak pierwsze kochanie, nie zabarwiony błędów przypomnieniem,

nie podkopany nadziei złudzeniem”. Adam Mickiewicz

Na wrześniowym (28) zebraniu Zarządu Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej, działającym przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotychczasowy prezes prof. dr hab. Zdzisław Ciećko ze względu na pogarszający się stan zdrowia poprosił o zwolnienie go z zajmowanej funkcji. Na swoje miejsce zaproponował dotychczasowego wiceprezesa dr. inż. Andrzeja Lubeckiego. Członkowie zarządu jednogłośnie zaaprobowali oba wnioski. Na wniosek dr. Bolesława Pilarka, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM powierzyli prof. dr. hab. Zdzisławowi Ciećko funkcję Honorowego Prezesa.

Po posiedzeniu zarządu odbyło się plenarne posiedzenie Klubu. Przewodniczył mu prof. dr hab. Zdzisław Ciećko. Po powitaniu obecnych powiedział, że pierwszą próbę zorganizowania w Olsztynie Stowarzyszenia Przyjaciół Kielecczyzny podjęli na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku ówczesny docent dr hab. Remigiusz Fitko i mgr inż. Bolesław Pilarek. Nie udało się między innymi dlatego, że kwestie prawne związane z działalnością stowarzyszeń uregulowała dopiero Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. W 2017 roku powstała grupa inicjatywna (profesor Zdzisław Ciećko (przewodniczący) Antoni Kwaśniewski i dr inż. Bolesław Pilarek), która doprowadziła do zebrania organizacyjnego 16 stycznia 2018 r. Swoją obecnością zaszczycili je: Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wówczas Jan Maćkowiak wyświetlił film o woj. świętokrzyskim i ze wzruszeniem wzbogacił go licznymi komentarzami wygłaszanymi z wielką znajomością rzeczy.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów serdecznie podziękował za organizację Klubu i kierowanie nim przez 4 lata. Przypomniał, że na pierwszym zebraniu wybrano zarząd w składzie: prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, prezes, Antoni Kwaśniewski, lek. med. Stanisław Niepsuj, mgr inż. Adam Szlachta, prof. dr hab. Adam Zięcik, wiceprezesi i prof. dr hab. Zofia Benedycka, sekretarz, dr hab. Andrzej Klasa, prof. UWM, skarbnik. Później dokooptowano dr. inż. Andrzeja Lubeckiego, któremu powierzono funkcję wiceprezesa. Klub wydał dwie książki „Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach” oraz „Kielczanie Warmiacy i Mazurzy”. W obu zamieszczono około 100 publikacji. Współautorem i redaktorem obu książek jest Bolesław Pilarek. Obie książki sfinansowały urzędy marszałkowskie w Olsztynie i Kielcach. Współautorem i redaktorem trzeciej książki o dzieciach wojny jest Antoni Kwaśniewski. Zarząd Klubu zorganizował cztery prelekcje, podczas których prelegentami byli: znany olsztyński lekarz onkolog Stanisław Niepsuj, założyciel olsztyńskiego ośrodka onkologicznego, prof. dr hab. Adam Zięcik , dr. h.c, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk oraz Antoni Kwaśniewski, który przez 20 lat był prezesem Stowarzyszenia „Ciuchcia Ekspres Ponidzie”. Ten niezmordowany działacz po przeprowadzaniu się na Warmię i Mazury został prezesem Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 r w Iławie, członkiem władz krajowych oraz wiceprezesem Zarządu Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów UWM w Olsztynie. Natomiast wiceprezes dr inż. Andrzej Lubecki zorganizował wycieczkę do rodzinnych stron. W ostatnich latach działalność Klubu utrudniła pandemia. Bolesław Pilarek wręczył prof. dr. hab. Zdzisławowi Ciećce w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM Statuetkę „Dębowa Korona”. Sekretarz Zarządu Klubu prof. dr. hab. Zofia Benedycka odczytała list od przyjaciół ze Stowarzyszenia:-

Wielce Szanowny Panie Profesorze i Prezesie

Dzisiaj zakończyłeś pełnienie zaszczytnej funkcji Prezesa z wyboru, ale nie udajesz się na zasłużony odpoczynek, gdyż przypadną Ci honorowe zaszczyty. Będziesz miał chwilę na wszystko to, na co do tej pory brakowało Ci czasu. Niechaj tego okresu nie uprzykrzają Ci choroby i zmartwienia. Zachowaj na długo chęci, siły i przede wszystkim sens życia. Zawsze miej wokół siebie grono wypróbowanych przyjaciół i kolegów, którzy są w stanie zrobić dla Ciebie wszystko. Zawsze z chęcią będą służyć Ci pomocą i chętnie spędzać z Tobą czas. Niechaj wrogowie i ludzie złej woli oraz choroby z daleka omijają Twój dom.

Mgr inż. Ewa Bednarska wręczyła Mu przepięknego storczyka.

W dalszej części zebrania prezes Bolesław Pilarek zreferował działalność organizacji absolwenckich w minionym 150-leciu. Natomiast dr inż. Andrzej Lubecki wygłosił wykład o fotografii fraktalowej.

W kuluarach Bolesław Pilarek kilku osobom, które żartowały, że w Pińczowie dnieje, wyjaśnił sens tego powiedzenia i dodał : Pińczów nazywany jest Sercem Ponidzia lub Sarmackimi Atenami. Mikołaj Oleśnicki uczynił z tego miasta ośrodek reformacji w Małopolsce. Tu w siedzibie Arian-braci polskich, dokonano pierwszego i najpiękniejszego przekładu na język polski Biblii zwanej brzeską, radziwiłłowską lub pińczowską. W tutejszym gimnazjum kształcił się późniejszy proboszcz Pińczowa, współtwórca Konstytucji 3-Maja Hugon Kołłątaj. To z tego miasta pochodzi piaskowiec, z którego zbudowano Pałac Kultury. Pińczowskie LO ukończył także prof. dr hab. Piotr Wójcik, były dziekan Wydziału Rolniczego WSR w Olsztynie oraz  kilku absolwentów  kortowskiej uczelni m.in. Lidia Kazus, Henryk Kurczyna i ja. W szkole tej przez pewien czas uczył się także były dziekan Wydziału Weterynaryjnego prof. dr hab. Remigiusz Fitko.

P. Borecki

 

Prof. dr hab. Zdzisław Ciećko z dowodami wdzięczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecni na zebraniu Klubu.

Komentarze nie są dozwolone.