Zjazd absolwentów Wydziału Rolniczego – rocznik 1977

Kolejny zjazd absolwentów z 1977 r. byłego Wydziału Rolniczego (aktualnie Wydział Rolnictwa i Leśnictwa) odbył się w Kortowie w dniach 1-2 lipca 2022 r. Spotkaliśmy się po pięciu latach w 45 rocznicę ukończenia studiów.

Wzajemne powitania nastąpiły przed rektoratem, gdzie pozowaliśmy do wspólnej fotografii. Następnym punktem programu było spotkanie z władzami Wydziału i Stowarzyszenia Absolwentów. W Auli im. prof. Zygmunta Tomaszewskiego przywitał nas prof. dr hab. Krzysztof Jankowski, dziekan Wydziału Kształtowania Rolnictwa i Leśnictwa. W swoim bardzo treściwym i ciekawym wystąpieniu przedstawił osiągnięcia wydziału w zakresie naukowo-badawczym i dydaktycznym, aktualną strukturę organizacyjną i wiele innych problemów, w tym także powody zmiany nazwy wydziału. Nawiązał do postaci byłych dziekanów, pełniących te funkcje w czasie naszych studiów – profesorów Benona Polakowskiego, Andrzeja Rejowskiego oraz docenta Mieczysława Olkowskiego. Bardzo ciepło wspominał innych profesorów, a wśród nich zmarłego we wrześniu 2018 r., Wojciecha Budzyńskiego.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie oraz Fundacji im. M. Oczapowskiego, dr inż. Bolesław Pilarek przedstawił w interesujący sposób zarys historii kortowskiej uczelni a także obszary funkcjonowania Stowarzyszenia i Fundacji. Ponadto, w imieniu Zarządu, wręczył trzem osobom Akty Uznania oraz egzemplarze książki „Olsztyn uniwersytecki. Historia – wspomnienia, refleksje”. Wyróżnienia owe otrzymali – prof. dr hab. Krzysztof Jankowski, dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, kolega mgr inż. Waldemar Perzanowski oraz piszący te słowa.

Po obiedzie spacerowaliśmy kortowskimi uliczkami, zaglądaliśmy w znane, choć już zmienione kąty, dzieliliśmy się wspomnieniami. Wieczorem spotkaliśmy się wszyscy podczas uroczystej kolacji w restauracji Przystań (aktualnie Tafla) nad jeziorem. Było 48 osób, trochę mniej niż przed pięcioma laty. Czas jednak nie stoi w miejscu a „sił przecież nie przybywa”. Wystarczyło ich jednak do doskonałej zabawy, głównie przy muzyce z lat 70-tych i 80-tych.

Zjazd zakończył się śniadaniem w sobotę, 2 lipca. Długo żegnaliśmy się z nadzieją na kolejne spotkanie!

Do zobaczenia!

Krzysztof Młynarczyk

 


Komentarze nie są dozwolone.