Zjazd absolwentów Wydziału Zootechnicznego (rocznik 1966-1971 )

W dniach 3-4 września 2022 r. – po 51 latach od zakończenia studiów i 56 latach od ich rozpoczęcia – odbył się zjazd absolwentów  Wydziału Zootechnicznego, wtedy Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Pandemia koronowirusa COVID 19 uniemożliwiła nam zorganizowanie zjazdu w okrągłą rocznicę 50 lat po ukończeniu studiów.

Rozpoczęliśmy od spotkania pod gmachem zootechniki i tradycyjnego , okolicznościowego zdjęcia. Następnie przeszliśmy do Sali Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Spotkanie otworzył Zdzisław Szczepkowski prezes Branżowego Klubu Zootechników Stowarzyszenia Absolwentów UWM, który przywitał dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Panią prof. dr hab. Urszulę Czarnik, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie Pana dr inż. Bolesława Pilarka, Pana dr inż. Dariusza Minakowskiego -  jedynego żyjącego członka kadry dydaktycznej mającego z nami zajęcia oraz przybyłych na zjazd absolwentów.

Pani dziekan wyraziła zadowolenie z możliwości spotkania się z nami. Podkreśliła, że Kortowo jest takim magicznym miejscem, do którego chce się wracać, bo tu odżywają wspomnienia najpiękniejszych, młodzieńczych chwil w życiu. Następnie przedstawiła historię rozwoju Wydziału. Poinformowała m.in., że w strukturze Wydziału funkcjonuje obecnie 13 katedr. Zatrudnionych jest 65 nauczycieli akademickich, w tym 31 profesorów (26 tytularnych) i 10 doktorów habilitowanych. Wydział kształci na czterech kierunkach (zootechnice, bioinżynierii produkcji żywności, zwierzęta w rekreacji edukacji i terapii oraz na kierunku ichtiologia i akwakultura). Na wydziale funkcjonuje 15 kół naukowych. Wydział posiada nowoczesną, unikatową bazę dydaktyczno-badawczą. Pani dziekan poinformowała o wysokich miejscach Wydziału w rankingach ogólnopolskich. Następnie zabrał głos dr inż. Dariusz Minakowski dziękując za zaproszenie i możliwość spotkania się z nami po 51 latach.

Pani dziekan wręczyła nam Odnowione Dyplomy ukończenia studiów wyższych na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Następnie głos zabrał dr inż. Bolesław Pilarek, który wygłosił wykład na temat historii powstania stowarzyszeń absolwentów w Polsce i w Olsztynie. Prezes wręczył nam „z okazji rocznicy 50+” ukończenia studiów Złote Dyplomy podpisane przez Rektora UWM dr hab. Jerzego Przyborowskiego prof. UWM oraz przez siebie.

Spotkanie podsumował Zdzisław Szczepkowski. Podziękował w imieniu uczestników Zjazdu Pani dziekan za poświęcenie czasu na spotkanie z nami. Podziękował za odnowione dyplomy ukończenia studiów. Podkreślił, że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem rozwoju naszej Uczelni, a w szczególności Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Na ręce Pani dziekan ,w imieniu koleżanek i kolegów złożył życzenia dalszego rozwoju Wydziału – tak w sferze dydaktycznej jak i naukowej oraz wręczył symboliczną wiązankę kwiatów.

Podziękował Panu Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM za ciekawy wykład oraz za wsparcie przez Stowarzyszenie organizacji naszego Zjazdu. Szczególne podziękowania skierował pod adresem Pani Agnieszki Szulich. Podziękował także za złote dyplomy. Podkreślił, że Stowarzyszenie Absolwentów to organizacja, której rolę trudno przecenić, to organizacja, która m.in. organizuje i podtrzymuje więzi absolwentów z macierzystą uczelnią. Zaapelował o włączanie się w prace Stowarzyszenia i prenumeratę czasopisma „5 plus X”. Na zakończenie jeszcze raz dziękując za wsparcie – życzył dalszego rozwoju Stowarzyszenia.

Kolejnym punktem programu był obiad w Restauracji „Tafla” nad jeziorem Kortowskim. W jego trakcie nie obyło się bez wspomnień i ożywionych dyskusji. Następnie odbyliśmy spacer po Kortowie i wyprawę do Kortowa II i III. Uczestnicy byli pełni uznania, jak nasza Uczelnia niesamowicie się rozwinęła i rozbudowała. Jak kończyliśmy studia, Kortowo kończyło się na rzeczce Kortówce. Dziś mamy nowe wydziały, powstało m.in. imponujące Centrum Konferencyjne czy Biblioteka Uniwersytecka. Jednak w zgodnej ocenie najpiękniejszym budynkiem jest w dalszym ciągu gmach zootechniki.

Od godziny 19.00 przewidziany był bankiet w Restauracji „Tafla”. Zanim zaczęliśmy ucztować, spotkanie rozpoczęliśmy od indywidualnych informacji każdego uczestnika o jego drodze zawodowej, osiągnięciach, porażkach i sytuacji rodzinnej. Była też okazja aby wspomnieć nieżyjących. Na 76 osób kończących w roku 1970 /71  nasz wydział, nie żyje już 21 osób. Są to:

Biernikowicz Elżbieta (Gebel), Dolecki Ryszard, Hurich Józef, Żelazny Tadeusz, Leszczuk Zbigniew, Malijewski Zbigniew, Saternus Tomasz, Studniarski Jerzy, Śmieciuch Edward, Świerczyński Tadeusz, Wojno Czesław, Żukowski Lech, Ziemiecki Jerzy, Daniec Józefa (Bartosiewuicz), Grochowski Tadeusz, Kochowicz Bożena(Noga), Urbanowicz Krystyna (Sztadhaus), Świderski Antoni, Pałach Ryszard, Rosiak Marek, Kuciński Marian. Pamięć zmarłych uczczono minutą ciszy.

W trakcie bankietu prowadziliśmy ciekawe dyskusje, wspominaliśmy czasy studiów, zabawne wydarzenia, życie w akademiku, nieżyjących wykładowców. W bankiecie wziął udział jedyny żyjący, mający z nami zajęcia, członek kadry dydaktycznej, dr inż. Dariusz Minakowski. Wykazał się niesamowitą pamięcią, wspominając osoby i sytuacje, które miały miejsce w drugiej grupie, której był opiekunem. Wyraził zadowolenie, że mógł się z nami spotkać, podziękował za zaproszenie i złożył życzenia oraz zadeklarował, że będzie na następnym spotkaniu, na którym gotowy jest wygłosić wykład na temat „Starość jako zadanie”. Oczywiście nie mogło zabraknąć muzyki i tańców. Imprezę zakończyliśmy  po godzinie 2.00 w nocy.

Następnego dnia spotkaliśmy się w dobrej formie na pożegnalnym śniadaniu. Trudno nam się było rozstać. Wymienialiśmy się numerami telefonów, adresami  e-mail, robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Na koniec odśpiewaliśmy piosenki; „Z Kortowa my są”, „Ten nie zna życia kto nie był zootechnikiem”, „Upływa szybko życie”. Złożyliśmy sobie życzenia i jednogłośnie ustaliliśmy, że konieczny jest następny Zjazd naszego rocznika, ale nie za pięć, a za dwa lata.

 

Komitet organizacyjny;

prof. dr hab. Emilia Mróz

inż. Barbara Przestrzelska

inż. Marian Przestrzelski

mgr inż. Zdzisław Szczepkowski

 

fot. Jacek Sztorc

Komentarze nie są dozwolone.