Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr. inż. Bogdana Flisikowskiego,

członka Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Córce, Synowi, Synowej, Zięciowi, Wnuczętom i całej Rodzinie wyrazy szczerego współczucia składają:

Stowarzyszenie Absolwentów UWM w Olsztynie

Fundacja im. M. Oczapowskiego

i zespół redakcyjny „5 plus X”

Komentarze nie są dozwolone.