Nowe uprawnienia do obsługi maszyn rolniczych

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID 19, Stowarzyszenie Absolwentów UWM zorganizowało kolejną edycję szkolenia z zakresu obsługi kombajnów zbożowych, pras, sieczkarni oraz wózków jezdniowych ładowarek teleskopowych. Wzorem  lat ubiegłych szkolenie  prowadzili instruktorzy z  Centrum Szkoleń BHP z Łodzi. Część teoretyczna szkolenia   rozpoczęła się 23 kwietnia w Kortowie. Natomiast  praktyka odbyła się dzięki  życzliwości kierownictwa ZPD  w Bałcynach, następnego dnia w bazie  maszynowej tego Zakładu. W szkoleniu wzięły udział głównie studenci Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, którzy swoje losy zawodowe wiążą z własnymi gospodarstwami rolnymi oraz pracownicy Zakładów Produkcyjno Doświadczalnych w Bałcynach i Łężanach. Spośród  uczestników szkolenia, uprawnienia na obsługę kombajnów rolniczych zdobyło 21 osób,  uprawnienia do  obsługi pras wysokiego zgniotu uzyskało 19 osób, a uprawnienia z zakresu obsługi sieczkarni również 19 osób. Warto zaznaczyć, że wśród  uczestników szkolenia była jako jedyna kobieta, pani Julia Sowińska, studentka  II roku kierunku Rolnictwo, która zdobyła uprawnienia do obsługi trzech wyżej wymienionych maszyn. O uprawnienia do obsługi różnego rodzaju wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych ubiega się 12 osób. Szkolenie z tego zakresu nie zakończyło się jeszcze, będzie  trwać  dłużej i  zakończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w wyznaczonym przez ten urząd terminie.

Najwcześniej  z rąk prof. dr. hab. Józefa Tworkowskiego, organizatora i wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM certyfikaty odebrali: Julia Sowińska, Jerzy Hein, Jakub Korbas, Rafał Wasilewski, Piotr Załęski i Hubert Kleszczewski.

Wszystkim uczestnikom szkolenia Zarząd  Stowarzyszenia Absolwentów  UWM w Olsztynie składa gratulacje  z okazji zdobytych uprawnień. Dziękujemy panu Robertowi Krutczenko, prezesowi  ZPD Bałcyny za  pomoc w organizacji części praktycznej szkolenia. Dziękujemy również  panu Tomaszowi Sobczakowi z Centrum Szkoleń BHP za sprawne przeprowadzenie zakończonej części szkolenia.

Stowarzyszenie Absolwentów  UWM w Olsztynie  jako organizator  tego szkolenia wpisuje się w poszerzenie możliwości zdobycia przez studentów różnych uprawnień, których nie ma w programach studiów. Jesteśmy  otwarci na inne, nowe propozycje szkoleń.  Przy tej okazji zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem prodziekanów ds. studenckich oraz Samorząd Studencki, oczekujemy propozycji, chcielibyśmy poznać oczekiwania oddolne studentów w aspekcie zdobywania dodatkowych uprawnień nie uwzględnianych w programach studiów.

Józef Tworkowski

 


Komentarze nie są dozwolone.