Jubilat prof. dr hab. Jan Jankowski

Pochodzi z Ziemi Łomżyńskiej. W kwietniu 2012 skończył 60 lat. Ukończył Wydział Zootechniczny (obecnie Bioinżynierii Zwierząt). Pracę dydaktyczno-naukową, na prośbę prof. Andrzeja Farugi, rozpoczął w 1976 roku w ówczesnym Zakładzie Hodowli i Technologii Produkcji Drobiu ART w Olsztynie. Prace doktorską wykonał pod kierunkiem profesora Andrzeja Farugi w 1979 roku. W kolejnych latach uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (1990) oraz tytuł naukowy profesora (1997). Od 2005 roku przejął od profesora Andrzeja Farugi kierownictwo Katedry Drobiarstwa. Pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, a od 1999 roku do 2008 roku funkcję prorektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest autorem, bądź współautorem ponad 400 publikacji, w tym ponad 150 oryginalnych prac twórczych, w większości opublikowanych w czasopismach indeksowanych przez Journal Citation Reports. Zakres badań prowadzonych przez Jubilata, to głównie zagadnienia dotyczące: doskonalenie metod selekcji indyków wraz z oceną ich skuteczności, bezsciołowego utrzymania indyków hodowlanych i rzeźnych, czynników warunkujących ilość, jakość i wartość biologiczną nasienia indyków oraz doskonalenie żywienia indyków w aspekcie stanu ich zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa. Jednym z bardzo ważnych osiągnięć naukowych i praktycznych, było swego czasu, wyhodowanie siedmiu krajowych rodów indyków, o nazwie handlowej WAMA. Nowoczesna baza badawcza Katedry Drobiarstwa, której inicjatorem i budowniczym był prof. J. Jankowski oraz podejmowane kierunki badawcze i ich wysoki poziom merytoryczny, a także przydatność praktyczna, plasuje tę jednostkę dydaktyczno-badawczą  w czołówce krajowej (i nie tylko krajowej) ośrodków naukowych zajmujących się drobiarstwem, zwłaszcza dotyczących indyków. Jubilatowi profesorowi Janowi Jankowskiemu, absolwentowi uczelni kortowskiej i członkowi naszego stowarzyszenia gratulujemy i życzymy zdrowia oraz dalszych osiągnięć naukowych!

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

Komentarze nie są dozwolone.