W 231 rocznicę uchwalenia Konstuytucji 3 Maja

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej konstytucji. Nowy akt dawał nadzieję na zmiany w Rzeczpospolitej, która była państwem wielonarodowościowym. Regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W jedenastu artykułach wprowadzała prawo powszechnej niepodległości oraz trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku.

W Olsztynie tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 maja były bogatsze niż w ubiegłym roku. Rozpoczęła je Msza święta w intencji Ojczyzny w bazylice konkatedralnej Świętego Jakuba w Olsztynie, której przewodniczył Metropolita Warmiński Arcybiskup dr Józef Górzyński.  Po Mszy uczestnicy uroczystości przeszli ulicami Olsztyna pochodem prowadzonym przez orkiestrę wojskową i kompanie honorowe wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej i administracji skarbowej na Plac Konsulatu Polskiego, gdzie przed Kolumną Orła Białego, odbyły  się uroczystości państwowe z podniesieniem flagi państwowej na maszt, przemówieniami, apelem pamięci, salwą honorową oraz złożeniem kwiatów i wiązanek.

Przedstawiciele władz z wojewodą Warmińsko-Mazurskim mgr Arturem Chojeckim, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego dr. inż. Markiem Gustawem Brzezinem i prezydentem Olsztyna dr.inż. Piotrem Grzymowiczem w swoich patriotycznych przemówieniach nawiązali do naszego dziedzictwa i obecnej sytuacji za wschodnią granicą.

Reprezentanci władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, delegacje z przedstawicielami 16 Dywizji Zmechanizowanej i 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a także przedstawiciele różnych instytucji złożyli wieńce i kwiaty przed Kolumną Orła Białego przy placu Konsulatu Polskiego. W imieniu JM Rektora UWM  dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM kwiaty złożył prorektor  dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego reprezentowali dr inż. Bolesław Pilarek, prezes i dr inż. Janusz Lorenz, wiceprezes.

Uroczystości zakończyła defilada kompanii honorowych ulicą Warmińską. O godzinie 14  w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zostały wręczone odznaczenia państwowe. Za wybitne  zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski została odznaczona Lucyna Jędryczka. Za wybitne  zasługi w działalności na rzecz rozwoju innowacyjności i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Adam  Aurustynowicz. Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości  została odznaczona Jadwiga Łubniewska, która służyła w V Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej – sanitariuszka i łączniczka „Łupaszki”.  Złote Krzyże Zasługi otrzymali:  Stanisław Mudryk, Feliks Stachowicz, Danuta Jurczak, Irena Jara i Marek Pruszak.

 

Bolesław Pilarek

fot. Jerzy Pantak

 


Komentarze nie są dozwolone.