W Kortowie w Alei Ofiar Katynia zapłonęły znicze i spoczęły kwiaty

Wiosną 1940 r. na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego zamordowano blisko 22 tys. jeńców wojennych zatrzymanych po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski we wrześniu 1939. Byli wśród nich żołnierze Wojska Polskiego, profesorowie, lekarze, prawnicy, inżynierowie. W 2007 r. Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Jak co roku 13 kwietnia w Kortowie w uniwersyteckiej dzielnicy Olsztyna przy pamiątkowym głazie na kortowskiej górce, w Alei Ofiar Katynia w godzinach porannych zainaugurowano obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na uroczystość przybyły władze Uniwersytetu na czele z JM Rektorem dr. hab. Jerzym Przyborowskim, przedstawiciele władz miejskich, instytucji i olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska na czele z przewodniczącą Barbarą Gawlicką, licznie reprezentowane były związki zawodowe: ZNP, Solidarność i Prawda oraz stowarzyszenia. JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski otwierając uroczystość nawiązał do katyńskiej tragedii i wojny toczącej się za wschodnią granicą. Powiedział między innymi, że nasze doroczne spotkania przed tą tablicą dowodzą, że pamiętamy i czcimy pamięć Polaków poległych i zamordowanych w obronie ojczyzny. Czcząc pomordowanych, musimy budować dobrą przyszłość i nie możemy wzbudzać nienawiści.

- Barbara Gawlicka powiedziała między innymi, że zapalając znicze 13 kwietnia pamiętamy o bolesnej historii członków rodzin katyńskich, którzy uczestniczyli w działalności podziemia niepodległościowego i zostali zamordowani w Katyniu.

Podczas uroczystości olsztyńską Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej reprezentował naczelnik dr hab. Karol Sacewicz, który w trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na ekspozycję wystawy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej, dziękując jednocześnie za możliwość jej prezentacji w pobliżu dębów katyńskich w Alei Ofiar Katynia.

Na zakończenie uczestnicy obchodów złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod symbolicznym głazem upamiętniającym ofiary Katynia.

Wystawa elementarna IPN pt. „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit” będzie dostępna dla zwiedzających do 14 kwietnia.

Uroczystość złożenia kwiatów zakończyła krótka modlitwa za wszystkie ofiary września 1939 r. poprowadzona przez ks. Mirosława Huleckiego, proboszcza akademickiego kościoła pod wezw. św. Franciszka z Asyżu.

Bolesław Pilarek

Zdjęcia: Janusz Pająk

Od lewej: dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM – Prorektor ds. kształcenia, dr Wiesław Jastrzębski – Dyrektor Gabinetu Rektora, prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – Prorektor ds. polityki naukowej i badań, dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – Prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Jerzy Przyborowski – JM Rektor UWM, prof. dr hab. Mirosław Gornowicz – Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej oraz prof. dr hab. Paweł Wielgosz – Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni.

Od lewej: dr hab. Krzysztof Łożyński – wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, dr inż. Bolesław Pilarek – prezes zarządu SA UWM, prof. dr hab. Zdzisław Ciećko – przewodniczący Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego oraz prof. dr hab. Józef Tworkowski – wiceprezes zarządu SA UWM.


 

Komentarze nie są dozwolone.